OXYGENAL™️ 6

Hygiena

Intenzivní redukce bakterií

Systém úpravy vody v soupravách KaVo přidává Oxygenal 6 do vody ve správném poměru.

KaVo-OXYGENAL-6

Dental hygiene with KaVo OXYGENAL 6

Rozvody vody u stomatologických souprav mohou být infikovány mikroorganismy. Takovouto kontaminaci může způsobit stání vody a vznik biofilmu v přívodech vody nebo ji mohou způsobit krev/výměšky pacientů. V době stání vody v přívodech tak může dojít k masivní biokontaminaci vody. Riziko kontaminace vody ve stomatologické soupravě je možné snížit pomocí systémů, jejichž účinnost byla důkladně ozkoušena a testována v praktických podmínkách (viz Prevence infekce ve stomatologii – Hygienické požadavky: „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“, Bundesgesundheitsblatt 2006:375-393).

K ošetření vody v chlazení stomatologických souprav jsou známy různé postupy. Obvykle jsou založeny na působení vhodného prostředku, který zlikviduje mikroorganismy obsažené ve vodě. Mezi nejsilnější oxidační prostředky patří atomový kyslík a radikály HO, které mají díky silné oxidační schopnosti silný baktericidní účinek.

Od roku 1986 proto KaVo nabízí peroxid vodíku, jehož účinek je synergicky posílen ionty stříbra („Oxygenal 6“). Kromě mnoha odborných studií (včetně WALKER a kol., 2003, LYNCH, 2003, viz „Odborná literatura“), které potvrzují účinnost „Oxygenal 6“, má tento osvědčený výrobek i další výhody, kterými se liší od ostatních. Četné testy a laboratorní zkoumání prokázaly jeho velmi dobrou kompatibilitu z různými materiály. Při koncentraci, v jaké se používá, nepředstavuje nebezpečí pro pacienty ani pro personál a rozkládá se beze zbytku na vodu a kyslík.

Intenzivní redukce bakterií

Systém úpravy vody v soupravách KaVo přidává Oxygenal 6 do vody ve správném poměru. Prostředkem Oxygenal 6 jsou ošetřovány všechny přívody vody, i multifunkční hroty, turbínky, scalery, násadce a kolénkové násadce i voda na vyplachování. Koncentrace peroxidu vodíku je 0,02%, a kromě toho je většina zařízení KaVo vybavena systémem intenzivní redukce bakterií s aktivním prostředkem ve formě peroxidu vodíku v koncentraci 0,25%.

Intenzivní redukce bakterií by se měla provádět po delší nečinnosti soupravy, je-li voda vysoce biologicky kontaminována, před ošetřováním pacientů s imunodeficiencí, nejpozději však před víkendem, dovolenou nebo státními svátky. V průběhu procesu jsou automaticky proplachovány všechny výše uvedené přívody vody. Koncentrace redukující bakterie působí v systému nejméně 30 minut a může se nechat působit i přes celý víkend. Poté se zařízení automaticky propláchne nižší koncentrací peroxidu vodíku, až dosáhne koncentrace peroxidu vodíku v zařízení 0,02%.

OXYGENAL 6 Dental Hygiene

Example of application: treatment unit

Remove rinsing tumbler filler and cover.
As soon as the OXYGENAL container is empty, a signal sounds at 10 second intervals. 

 

OXYGENAL 6 Dental Hygiene

Top up OXYGENAL 6 (max. 1 litre).
Caution: Do not fill the middle opening (rinsing tumbler outflow) 

 

OXYGENAL 6 Dental Hygiene

Example of application: water bottle

Fill water bottle with drinking water and use OXYGENAL 6 as germ reducing additive.
Completely empty bottle before adding Oxygenal 6 so as to maintain the correct mixing ratio. Now pour in 5 ml of Oxygenal 6. Only now add 1.5 l of drinking water.

 

 

OXYGENAL 6 Dental Hygiene

 

Intensive germ reduction

The conditioning system in KaVo units adds OXYGENAL 6 to the treatment water in the correct ratio. All water conducting instruments such as multifunction tips, turbines, scalers, hand pieces and contra angles as well as rinsing tumbler water are treated with "OXYGENAL 6". The hydrogen peroxide concentration is 0.02%. In addition, most KaVo devices are equipped with intensive germ reduction with an active agent concentration of 0.25% hydrogen peroxide.

The intensive germ reduction should be performed after prolonged idle periods, if the fresh water is highly biocontaminated, before treating patients with immune deficiency but at the latest before the weekend, vacations or public holidays. In the process all the above mentioned water channels are automatically rinsed. The germ reducing concentration acts for at least 30 minutes in the system and can act for the whole weekend. Afterwards the device is automatically rinsed with a lower concentration of hydrogen peroxide until a concentration of 0.02% of hydrogen peroxide is reached in the device.

 

 

Instructions

On the basis of the current Robert Koch Institute recommendations, we suggest the use of the rinse programme after each treatment for a rapid and simple rinse of all water conducting systems.

Determination of the OXYGENAL content in the germ reduction system for water: 

  • Fill rinsing tumbler with water and by means of Merckoquant peroxide test strips (100 – 1000 mg/l H2O2.; Merck article number: 1100337) determine the OXYGENAL content in the germ reduction system for water 
  • In normal operation the OXYGENAL should be between 150 and 250 mg/l H2O2.

Downloads

Typ

Jazyk

Řadit dle

Položek na stránku

Zobrazení 1 - 3 z 3
OXYGENAL 6
Typ dokumentu : Návody k použití
Jazyk: Czech
Version: 
01
Release date: 
Úterý, 24 Duben, 2012 - 07:04
File size: 
0.09 mb
OXYGENAL 6
Typ dokumentu : Bezpečnostní listy
Jazyk: Czech
Version: 
30
Release date: 
Středa, 13 Duben, 2016 - 07:04
File size: 
0.22 mb

OXYGENAL 6

OXYGENAL 6
Typ dokumentu : Prohlášení o shodě
Jazyk: Německy, English (UK), FrancouzskyZjisti Více, Italsky, Španělsky, Bulharsky, Czech, Dánsky, Řecky, Estonsky, Finsky, Chorvatsky, Maďarsky, Lithuanian, Litevsky, Holandsky, Norwegian, Polsky, Portuguese (Portugal), Rumunsky, Švédsky, Švédsky, Turecky
Version: 
02
Release date: 
Úterý, 2 Říjen, 2018 - 07:10
File size: 
0.08 mb