Diagnostyka RTG gabinecie stomatologicznym. Kompendium wiedzy

Program warsztatów

Zdjęcia wewnątrzustne: 

1. Zdjęcia zębowe:

 • wskazania , 
 • procedury wykonywania zdjęć wewnątrzustnych: 
  • Technika izometrii Cieszyńskiego,
  • Technika kąta prostego,

2. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe:

 • wskazania, 
 • techniki wykonania, 
   

Zdjęcia zewnątrzustne: 

1. Rtg pantomograficzne:

 • wskazania , 
 • prawidłowe pozycjonowanie pacjenta, 

2. Zdjęcia rtg cefalometryczne:

 • wskazania, 
 • prawidłowe pozycjonowanie pacjenta, 

3. Błędy i artefakty widoczne na zdjęciach Rtg wewnątrz i zewnątrzustnych 

4. Ogólne zasady interpretacji stomatologicznych zdjęć radiologicznych na wybranych przypadkach.

 
Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:

 • pole obrazowania (FOV) 
  • rozdzielczość skanów
  •  Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT

Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych poszczególnym gałęziom stomatologii:

 • chirurgii ,
 • implantologii ,
 • endodoncji ,
 • ortodoncji czy periodontologii

Dokonywania pomiarów w oprogramowaniu :

 • pomiary odległościowe,
 • pomiar kąta
 • pomiary pola powierzchni,
 • pomiary gęstości tkanek w skali Hounsfielda

Reorientacja położenia pacjenta 
Przekroje indywidualne 
Możliwość przycinania renderowanej objętości 3D w celu analizy systemu kanałowego zęba 
Wyznaczanie przebiegu kanału zębodołowego dolnego, 
Planowanie położenia wszczepu wraz z omówieniem bazy implantów, 
Rendering objętościowy 3D i funkcje z nim związane – idealne narzędzie komunikacji z pacjentem 
Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT 
Nakładanie dwóch skanów tego samego pacjenta celem porównania, 
Możliwości zapisu badania CBCT 
Ćwiczenia praktyczne na komputerach wyposażonych w oprogramowanie dedykowane obrazowaniu 2D oraz 3D

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń. 

Prowadzący: lek. med. Mateusz Szkliniarz 
Czas szkolenia.: 09.00 - 16.00
Koszt szkolenia: 350 brutto / 250 zł brutto dla członków KaVo VIP Klub
Miejsce szkolenia: Biuro KaVo Polska, al.Jana Pawła II 27, Warszawa 
Zapisy na szkolenia pod nr telefonu: 22 395 54 60 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: biuro@kavo.com

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin. 

 

Zapisz się!

 


Sprawdź terminy