Diagnostyka RTG w endodoncji

Praktyczny kurs diagnostyki obrazowej dla endodontów pracujących w powiększeniu


zmiana-OKW-pl

Obrazowanie 3D ma niezrównaną wartość diagnostyczną w wielu dziedzinach stomatologii. Trójwymiarowy obraz dostarcza znacznie więcej informacji niż klasycznych zdjęcie punktowe, czy pantomograficzne. Szczególnie jest to odczuwalne w obrębie diagnostyki związanej z endodoncją. W obrębie badania 3D istnieje możliwość obejrzenia zęba z każdej strony, pod kątem 360 stopni. W ten sposób zdiagnozujemy pęknięcia, złamania oraz ewentualne perforacje korzenia zęba. Co więcej, rekonstrukcja komputerowa przedstawiająca ząb daje się dowolnie przycinać, obnażając budowę systemu kanałowego zęba.

Diagnostyka CBCT jest jak GPS – dzięki niej podążamy do celu wytyczoną drogą, bez ryzyka napotkania na niespodziewane przeszkody.

Program Szkolenia

Część I - teoretyczna

Godz. 10.00 – 12.30

 • Porównanie możliwości diagnostycznych 2D/3D.
 • Prezentacja przypadków klinicznych, w których diagnostyka 3D okazała się kluczowa dla postawienia prawidłowej diagnozy.
 • Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:
  • pole obrazowania (FOV),
  • rozdzielczość skanów
  • określenie parametrów skanu diagnostycznie przydatnych w endodoncji.
 • Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT.
 • Reorientacja położenia pacjenta.
 • Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych endodoncji.
 • Diagnostyka perforacji, złamań, pęknięć w obrębie korzenia zęba – przekroje indywidualne.
 • Szczegółowa analiza systemu kanałowego zęba - przycinanie renderowanej objętości 3D

12.30 – 13.30 – przerwa lunchowa

Część II - praktyczna

Godz. 13.30 – 16.00

 • Analiza obecności resorpcji, szczelności leczenia endodontycznego etc. – rendering objętościowy 3D i funkcje z nim związane.
 • Tworzenie filmu z przeglądania wybranych warstw CBCT.
 • Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT.
 • Możliwości zapisu badania CBCT.
 • Ćwiczenia praktyczne przy komputerach z zainstalowanym programem 3D.
 • Pytania uczestników szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę z zakresu:

 • efektywnego wykorzystania możliwości, jakie daje praca z mikroskopem zabiegowym i tomografem
 • pewnej i bezpiecznej diagnostyki radiologicznej trudnych przypadków endodontycznych
 • zwiększania akceptacji pacjenta dla planu leczenia endodontycznego z wykorzystaniem skanu 3D

Informacje organizacyjne

Prowadzący:

lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Termin szkolenia:

25.08.2017

Czas szkolenia:

10:00-16:00

Cena szkolenia:

400 zł brutto

Cena specjalna dla posiadaczy mikroskopu Leica M320: 200 zł brutto*

Miejsce szkolenia:

Sala pokazowa KaVo Polska, al. Jana Pawła II 27, Warszawa

Zapisy na szkolenia pod nr telefonu: 22 395 54 60

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: biuro@kavokerr.com

*Cena specjalna przysługuje jednej osobie z każdej praktyki wyposażonej w mikroskop Leica M320.


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.