Diagnostyka RTG w endodoncji

Program warsztatów

Porównanie możliwości diagnostycznych 2D/3D.
Prezentacja przypadków klinicznych, w których diagnostyka 3D okazała się kluczowa dla postawienia prawidłowej diagnozy.
Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:

  • pole obrazowania (FOV) 
    • rozdzielczość skanów
    • określenie parametrów skanu diagnostycznie przydatnych w endodoncji
    •  Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT

Reorientacja położenia pacjenta.
Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych endodoncji.
Diagnostyka perforacji, złamań, pęknięć w obrebie korzenia zęba – przekroje indywidualne.
Szczegółowa analiza systemu kanałowego zęba – przycinanie renderowanej objętości 3D.
Analiza obecności resorpcji, szczelności leczenia endodontycznego etc. – rendering objętościowy 3D i funkcje z nim związane.
Tworzenie filmu z przeglądania wybranych warstw CBCT.
Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT.
Nakładanie dwóch skanów tego samego pacjenta celem porównania,
Możliwości zapisu badania CBCT.
Ćwiczenia praktyczne na komputerach wyposażonych w oprogramowanie dedykowane obrazowaniu 3D.

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń. 

Prowadzący: lek. med. Mateusz Szkliniarz 
Czas szkolenia.: 09.00 - 16.00
Koszt szkolenia: 350 brutto / 250 zł brutto dla członków KaVo VIP Klub
Miejsce szkolenia: Biuro KaVo Polska, al.Jana Pawła II 27, Warszawa 
Zapisy na szkolenia pod nr telefonu: 22 395 54 60 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: biuro@kavo.com

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin. 


Sprawdź terminy