KaVo Polska Sp. z o.o.

BIURO WARSZAWA / SALA POKAZOWA
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Tel./Faks: 22 395 54 60/61
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania w sali pokazowej

ŁÓDŹ SERWIS
ul. Pomorska  251 lok. 405
92-213 Łódź
Tel./Faks: 42 675 75 33/35

KaVo Polska Sp z o.o.
KRS 00000 25361
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego I Sekcja
NIP: 728-22-23-216
Regon: 472068601
email: biuro@kavokerr.com


Zarząd

Prezes Zarządu
Dyrektor Sprzedaży Regionu Europa Wschodnia
KATARZYNA GISMAN
Tel: 22 395 54 60
e-mail: biuro@kavokerr.com
 

Członek Zarządu
Vice President Commercial EMEA
ADRIAN SCHELL
 

Członek Zarządu
Chief Legal Counsel - Dental Platform EMEA
HANS BAETTIG


Dział Sprzedaży

Dyrektor Operacyjny ds. Sprzedaży i Serwisu
MARCIN CHOJNACKI
Tel: 22 395 54 60
e-mail: marcin.chojnacki@kavokerr.com

Kierownik Produktu
Instrumenty i lasery

MAGDALENA JANUSZKIEWICZ
Tel: 601 484 881
e-mail: magdalena.januszkiewicz@kavokerr.com

Kierownik Produktu
Wyposażenie gabinetu i pracowni protetycznej, Mikroskopy

ŁUKASZ JARMOŁOWICZ
Tel: 607 640 826
e-mail: lukasz.jarmolowicz@kavokerr.com

Kierownik Produktu
Radiologia

PIOTR BRYNKIEWICZ
Tel: 603 888 579
e-mail: piotr.brynkiewicz@kavokerr.com

Doradca ds. aplikacji w radiologii
MATEUSZ SZKLINIARZ
Tel: 696 050 839
e-mail: mateusz.szkliniarz@kavokerrgroup.com

Lider Projektów
- Trener
ZBIGNIEW KANTYKA
Tel: 601 212 965
e-mail: zbigniew.kantyka@kavokerr.com

Starszy specjalista ds. Sprzedaży
MARIA LESIAK
Tel: 22 395 54 68
e-mail: maria.lesiak@kavokerr.com

Specjalista ds. Sprzedaży i Serwisu
JOANNA GROSZYŃSKA DE MOURA
Tel: 22 395 54 60
e-mail: joanna.groszynska@kavokerr.com

Specjalista ds. logistyki
MONIKA KACZYŃSKA
Tel: 22 395 54 72
e-mail: monika.kaczynska@kavokerr.com


Dział Marketingu

Dział Marketingu
Senior Marketing Manager KaVo Kerr Regionu Europa Wschodnia
MONIKA MILEWSKA
Tel: 22 395 54 66
e-mail: monika.milewska@kavokerr.com

Specjalista ds. Marketingu
ANNA SKRZYWAN
Tel: 22 395 54 71
e-mail: anna.skrzywan@kavokerr.com


Księgowość i Administracja

Księgowość i Administracja
Dyrektor Finansowy
CEZARY KLUCHA
Tel: 22 395 54 60
e-mail: biuro@kavokerr.com

Główna Księgowa
MARIA BIENIAS
Tel: 22 395 54 69
e-mail: biuro@kavokerr.com