RTG w gabinecie stomatologicznym. Kompendium wiedzy

Wyjątkowy kurs dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie wykonywać badania RTG 2D i 3D oraz optymalnie wykorzystywać uzyskane informacje do planowania i prowadzenia leczenia


Dzień pierwszy:
Godziny: 9:00-16:00
Zdjęcia wewnątrzustne: 

1. Zdjęcia zębowe:

 • wskazania , 
 • procedury wykonywania zdjęć wewnątrzustnych: 
  • Technika izometrii Cieszyńskiego,
  • Technika kąta prostego,

2. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe:

 • wskazania, 
 • techniki wykonania, 

3. Inne projekcje stosowane podczas wykonywania zdjęć rtg wewnątrzustnych: 

 • ortoradialna, 
 • ekscentryczna, 
 • wierzchołkowa, 
 • celowane na rąbek dziąsłowy

Zdjęcia zewnątrzustne: 

1. Rtg pantomograficzne:

 • wskazania , 
 • prawidłowe pozycjonowanie pacjenta, 
 • odpowiedni dobór programu ekspozycji do sytuacji klinicznej, 

2. Zdjęcia rtg cefalometryczne:

 • wskazania, 
 • prawidłowe pozycjonowanie pacjenta, 

3. Tomografia komputerowa CBCT w gabinecie stomatologicznym:

 • wskazania, 
 • zakres możliwości diagnostycznych 

4. Błędy i artefakty widoczne na zdjęciach Rtg wewnątrz i zewnątrzustnych 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin. 

 

Dzień drugi:
Godziny: 9:00-13:00
Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:

 • pole obrazowania (FOV) 
  • rozdzielczość skanów Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT

Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych poszczególnym gałęziom stomatologii:

 • chirurgii ,
 • implantologii ,
 • endodoncji ,
 • ortodoncji czy periodontologii

Dokonywania pomiarów w oprogramowaniu :

 • pomiary odległościowe,
 • pomiar kąta
 • pomiary pola powierzchni,
 • pomiary gęstości tkanek w skali Hounsfielda

Reorientacja położenia pacjenta 
Tworzenie pliku .avi z wybranych warstw CBCT 
Przekroje indywidualne 
Możliwość przycinania renderowanej objętości 3D w celu analizy systemu kanałowego zęba 
Wyznaczanie przebiegu kanału zębodołowego dolnego, 
Planowanie położenia wszczepu wraz z omówieniem bazy implantów, 
Rendering objętościowy 3D i funkcje z nim związane – idealne narzędzie komunikacji z pacjentem 
Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT 
Nakładanie dwóch skanów tego samego pacjenta celem porównania, 
Analiza cefalometryczna 3D 
Możliwości zapisu badania CBCT 
Ćwiczenia praktyczne. 

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń. 

Prowadzący: lek. med. Mateusz Szkliniarz 
Czas szkolenia.: dzień 1, godz. 09.00 - 16.00, dzień 2, godz. 09:00-13:30 
Koszt szkolenia: 700 brutto / 500 zł brutto dla członków KaVo VIP Klub
Miejsce szkolenia: Biuro KaVo Polska, al.Jana Pawła II 27, Warszawa 
Zapisy na szkolenia pod nr telefonu: 22 395 54 60 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: biuro@kavo.com

 

rtg-pl1

 

rtg-pl3

rtg-pl2

 

rtg-pl4


Sprawdź terminy