EDUnet™️

Cyfrowe systemy edukacyjne

Optymalne nauczanie, bezpośrednie i skuteczne

KaVo EDUnet: sieć edukacyjna, która zapewnia łatwą i skuteczną komunikację między wykładowcą a studentem.

Cyfrowa sieć edukacyjna KaVo EDUnet
 

 • Cyfrowa sieć edukacyjna KaVo EDUnet to najnowszej generacji system komunikacji wideo i audio, opracowany z myślą o kształceniu studentów stomatologii
 • Każdy student uczestniczy w zajęciach tak, jakby siedział w pierwszym rzędzie, dzięki pełnej transmisji wideo w czasie rzeczywistym
 • Dzięki pełnej rozdzielczości HD możliwe jest optymalne wyświetlanie najdrobniejszych szczegółów, np. bruzd i zagłębień na powierzchni zębów
 • Prowadzący może komunikować się z jednym lub kilkoma studentami za pomocą opcjonalnej transmisji audio
 • Niezależność cyfrowej sieci edukacyjnej EDUnet od sprzętu/oprogramowania komputerowego oraz od sieci komputerowej eliminuje wszelkie koszty związane z dostosowaniem systemu operacyjnego lub oprogramowania
 • System jest przyszłościowy dzięki możliwości połączenia za pomocą wszystkich nowoczesnych złączy (DVI-D, DVI-I, USB, HDMI)

 

Zalety dla wykładowcy

 • Oprogramowanie KaVo EDUnet® digital upraszcza komunikację, umożliwiając indywidualne monitorowanie pracy studentów i zapewniając optymalne wsparcie. EDUnet® digital gwarantuje skuteczną obserwację i oszczędza czas. 
 • Bezpośrednia transmisja prezentacji na żywo, prezentacji PC lub filmów do każdego stanowiska pracy
 • Widok dowolnej liczby ekranów uczestników, zdalna kontrola komputerów studentów (zdalne sterowanie myszą i klawiaturą)
 • Wygaszenie monitorów wszystkich lub jednej grupy uczestników, z automatyczną blokadą myszy i klawiatury
 • Monitorowanie ekranów studentów z funkcją skanowania
 • Połączenie kilku klawiatur w jednym systemie
 • Intuicyjna obsługa klawiatury bez czasochłonnego instruktażu
 • Funkcja grupowa umożliwiająca wysyłanie zdjęć do jednej lub maksymalnie trzech wybranych grup studentów
 • Połączenie kilku systemów EDUnet® digital (łącze sieciowe)
 • Doskonała transmisja dźwięku
 • Jednokierunkowa transmisja dźwięku do kilku studentów
 • Dwukierunkowa transmisja dźwięku pomiędzy 2 studentami
 • Transmisja wideo bez zaciemnienia pomieszczenia

Zalety dla studentów

Dzięki transmisji wideo w pełnoekranowej rozdzielczości HD studenci mogą dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły preparacji. Każdy student może bez stresu i zakłóceń skoncentrować się na najbardziej skomplikowanych aspektach preparacji i, w razie potrzeby, dyskretnie uzyskać pomoc wykładowcy.

 • Klawisz pomocy dostępny na każdym stanowisku umożliwia dyskretne powiadomienie wykładowcy o potrzebie wsparcia
 • Optymalny podgląd demonstracji lub prezentacji prowadzonej przez wykładowcę na każdym z monitorów
 • Obraz generowany przez studenta można przesłać do jednego lub więcej studentów
 • Dzięki klawiaturze każdy student ma dostęp do obrazów generowanych przez wykładowcę 
 • Po akceptacji wykładowcy każdy student może zdalnie obsługiwać komputer innego studenta
 • Dwukierunkowa transmisja dźwięku pomiędzy 2 uczestnikami (połączenie konferencyjne)

Połączenie topologii pierścieniowej z topologią gwiazdy

System można skonfigurować w topologii pierścieniowej, topologii gwiazdy lub w układzie mieszanym pierścień-gwiazda. Zapewnia to wysoki stopień ochrony przed przestojami w działaniu sieci oaz zmniejsza liczbę zastosowanych przewodów.

Okablowanie pierścieniowe przy podwójnych jednostkach
 

Okablowanie w topologii pierścień-gwiazda przy podwójnych jednostkach

 

Okablowanie w topologii pierścień-gwiazda Korzyść: zamiast czystej gwiazdy lub okablowania pierścieniowego można zastosować topologię mieszaną. Moduł centralny umożliwia połączenie pojedynczych jednostek w większe elementy lub stworzenie podjednostek pierścieniowych. Oznacza to, że nawet przy topologii gwiazdy można uniknąć zastosowania grubych wiązek przewodów.
Ponadto takie rozwiązanie zapewnia wysoką ochronę przed przestojami w działaniu sieci, ponieważ awaria poszczególnych pierścieni lub jednostek nie powoduje awarii całego systemu.

 

Moduł jednostkowy

Skrzynka rozdzielcza do izolowania okablowania w topologii pierścieniowej, w strukturze jednostki.

Moduł Netlink

Skrzynka rozdzielcza do połączenia dwóch sieci.

Przewody
 • Połączenie stanowisk za pośrednictwem wysokiej jakości kabli sieciowych
 • Smukłe wiązki przewodów
 • Prosta i szybka instalacja
 • Okablowanie niezależne od sieci komputerowej (LAN)
 • Stała jakość obrazu, nawet przy dużych odległościach i w czasie rzeczywistym
 • Nadal można stosować analogowe projektory LCD, duże ekrany z połączeniem VGA, itp.

Specyfikacja techniczna

 • Połączenia USB dla myszy i klawiatury
 • Rozdzielczość Full HD do 1920 x 1080; obsługiwane są wszystkie inne, mniejsze formaty; w przypadku dużych monitorów w formacie 16:10 w systemie można ustawić rozdzielczość 1920 x 1200
 • Połączenia DVI-D, DVI-I lub HDMI dla monitorów.
 • Tryb transmisji DVI: pojedyncze łącze
 • Sygnały obrazu, sterowania i audio są przesyłane za pośrednictwem pojedynczego przewodu między przyłączami
 • Użycie specjalnych, sprawdzonych przewodów
 • System można podłączyć w topologii pierścienia, gwiazdy lub jako kombinacja obydwu tych rozwiązań 
 • Maksymalna długość przewodu między dwiema stacjami roboczymi wynosi 20 m; przy większej odległości należy zastosować wzmacniacz (skrzynka uczestnika)
 • Łączna długość przewodu: 300 m
 • Zasilanie lokalne lub centralne
 • Integracja zewnętrznych źródeł wideo przez złącze DVI, HDMI lub VGA

Wymagania systemowe

 • Karta graficzna: ze złączami DVI-I, DVI-D lub HDMI; obsługiwane są tylko sygnały cyfrowe i HDMI bez informacji audio
 • Podłączenie monitora: DVI lub HDMI
 • Przewody: przewody DVI są dostępne w zestawie; maksymalna dozwolona długość przewodu DVI wynosi 5 m; przy większej odległości należy zastosować specjalne przewody lub wzmacniacze o wysokiej jakości
 • Rozdzielczość: maks. 1920 x 1080, 60 Hz (full HD)
 • Rozmieszczenie: maksymalna długość kabla między dwiema stacjami roboczymi nie powinna przekraczać 20 m
 • Połączenie USB: wymagany jest wolny port USB w komputerze
 • Zasilanie: przy dwóch stacjach roboczych potrzebne jest dodatkowe gniazdo 
 • Mysz i klawiatura: obsługiwane są standardowe urządzenia wejściowe (HID) bez dodatkowych funkcji, np. skanery, czytniki kart itp.; dodatkowe klawisze, które znajdują się obecnie na niektórych klawiaturach, nie są obsługiwane
 • Okablowanie magistrali: ważne jest, aby do tworzenia sieci urządzeń stosować dostępne w zestawach i szczególnie sprawdzone przewody; przewody dostępne na rynku wykazują znaczne różnice jakości pomimo takiej samej specyfikacji

Podłączane urządzenia firmy KaVo

 • KaVo ERGOcom Light (przez VGA)
 • KaVo ERGOcam 4 za pośrednictwem ERGOcom Light (przez VGA) lub ERGOcom 4 (przez HDMI)
 • Monitory medyczne KaVo 17" VGA i 22" HDMI (przez rozdzielacz)
 • KaVo ARCUSdigma (przez komputer)
 • Mikroskopy Leica M320 i HM500 (przez monitor z połączeniem HDMI)
 • Cyfrowy aparat RTG 2D (przez komputer)
 • RTG 3D (przez komputer)
 • CAD-CAM (przez komputer)

Dokumentacja

Document types

Język

Sortuj po

Elements per page

Wyświetla 1 - 1 z 1
Preclinic Portfolio
Typ dokumentu: Broszura produktowa
Język: Polski
Version: 
01
Release date: 
piątek, Październik 28, 2016 - 07:10
File size: 
7.92 mb