DIAGNOcam™

Mindre enheter

Kariesdetektering – att se är att veta

KaVo DIAGNOcam är en kompakt och mobil enhet för kariesdetektion. Den använder DIFOTI-teknik (Digital Imaging Fiber Optic Transillumination, fiberoptisk genomlysning för digital röntgen) för att belysa tanden. Den stöder diagnos av ocklusal, approximal och sekundär karies samt sprickor.

Diagnocam

KaVo Diagnocam 2170
1.001.9000KaVo Diagnocam 2170

DIAGNOcam Small Devices

Genom att använda infrarött ljus framstår emaljen som glaslik. Till skillnad från friska tänder absorberar karieslesioner mer ljus och framträder därmed som mörka fläckar i bilden. Med KaVo DIAGNOcam kan område och omfattning av karies bestämmas utan röntgen.

Tack vare den här tekniken behöver tänderna inte rengöras innan DIAGNOcam används. Bilderna är enkla att tolka och stöder förbättrad patientkommunikation.

 

 

Se mer och behandla mer

KaVo DIAGNOcam erbjuder ett nytt spektrum av diagnostik och behandlingar.

  • Detektion av alla typer av karies, från initial karies till dentinkaries, för individuella behandlingar.
  • Realtidsbilder: bilder och video som visas direkt på skärmen för dig och patienten.
  • Ingen strålning: diagnos av strålningsrädda personer, cancerpatienter, barn, gravida kvinnor och immobila patienter.

 

DIAGNOcam Small Devices

DIAGNOcam litteraturpaket

Läs om vad dina kollegor tänker.

Lär dig mer om DIAGNOcam, hur den passar dina behov och hur den används på mottagningar över hela världen.

  • Jämför bilder från DIAGNOcam med röntgenbilder eller bilder från intraorala kameror.
  • Läs om varför universitetet LMU i München använder DIAGNOcam och hur de tolkar bilderna.
  • Våra kalkylförslag kan hjälpa dig att göra DIAGNOcam till en av hörnstenarna i arbetet på din mottagning.

 

Hur fungerar DIAGNOcam-proceduren?

Principen är egentligen väldigt enkel. Du kanske känner till så kallade glasfiberlampor där en lampa lyser in i befintliga glasfiberstavar och ljuset flödar ut ur stavarnas ändar.

Tänder beter sig på ett liknande sätt. Tandemaljen transporterar ljuset på samma sätt som glasfibrerna. För att kunna utnyttja det här fenomenet så effektivt som möjligt för diagnos av karies används en lampa som är helt ofarlig för hälsan till att lysa genom tanden. Ljuset lyser igenom frisk tandvävnad. Ljusogenomsläppliga områden, såsom karies, framträder tydligt som mörka fläckar – helt utan tandröntgen. En integrerad videokamera överför situationen i munnen direkt till en skärm. Proceduren kan upprepas så ofta som behövs eftersom ingen strålning avges (övervakning av karies). Det här innebär en fördel, särskilt för barn, gravida kvinnor och funktionshindrade patienter för vilka strålning ska undvikas så långt som möjligt.

 

 

DIAGNOcam Small Devices

Skonsam, behaglig och utan röntgenstrålning

DIAGNOcam har två ljuskällor som genomlyser tanden lateralt och gör karieslesioner synliga som mörka fläckar. Proceduren är betydligt mer skonsam och behaglig än röntgen eftersom ingen röntgenstrålning används, vilket innebär att inga obekväma tandröntgendetektorer eller filmhållare behöver användas.

Tandläkaren förklarar och visar tändernas tillstånd på datorskärmen och patienten kommer själv att kunna se kariesdefekterna.

 

 

 

Approximal karies i en permanent premolar

Förutom en ocklusal brunfärgning identifierar en klinisk undersökning av premolar 15 inga andra tecken på kariesprocesser. DIAGNOcam avslöjar en annan bild.

 

 

 

Visar omfattande distala skuggor som redan spridit sig till gränsen mellan dentin och emalj. Tillhörandebitewing-röntgenbild.

 

 

 

Visar en kariesprocess som når den inre halvan av dentinet. Efterexponering av kariesprocess i samband med fyllningsbehandling.

 

Källa: Framtagen vid Ludwig-Maximilian-universitetet i München, polikliniken för tandvård och parodontologi, 2012.

Tidig upptäckt av karies utan röntgenstrålning

Observera att följande bilder skapades under en studie vid tandvårdskliniken i München. Eftersom det vid tillfället inte hade fastställts hur väl DIAGNOcam fungerar togs ytterligare röntgenbilder (för att vara på den säkra sidan). Enligt nuvarande kunskaper är det onödigt att ta röntgenbilder för att diagnostisera karies. I vissa fall kan det dock fortfarande vara nödvändigt. Din tandläkare kan avgöra det bäst och kommer att diskutera det individuellt med dig.

 

 

 

DIAGNOcam Small Devices

Fall 1

DIAGNOcam hittar karies exakt. Fallet ovan visar på ett imponerande sätt att diagnos med hjälp av endast det mänskliga ögat är praktiskt taget omöjligt, i synnerhet tidig upptäckt.

De mörka fläckarna kan bara upptäckas i DIAGNOcam-bilden (B) (vänster och höger cirkel). De syns knappt i röntgenbilden och då endast i det bakre området. Det främre området skulle inte kunna utvärderas i röntgenbilden eftersom så kallad överlappning kan uppstå (C). Det är ett inte alltför ovanligt fenomen.

I fall som det här skulle ingen kariesbehandlingsom inbegriper borrning i tanden utföras (D). Istället skulle en behandling som antingen fyller på mineraler i tanden eller infiltrerar ett särskilt plastmaterial i de porösa lagren indikeras. Tanden skulle säkert kunna räddas på det här sättet, men den bör undersökas med jämna mellanrum med hjälp av DIAGNOcam.

 

 

 

DIAGNOcam Small Devices

Fall 2

Ett annat fall visar att även större defekter kan detekteras med DIAGNOcam. Precis som i det första fallet ger en undersökning med blotta ögat av området mellan tänderna (A) inte mycket skäl till intervention, åtminstone inte för någon kariesbehandling som inbegriper borrning.

Bara efter undersökningen med DIAGNOcam kan omfattande karies som är dold under ytan upptäckas (B). De här defekterna kan också upptäckas i röntgenbilden (C). Tanden kan inte längre behandlas med minimalt invasiva metoder utan en fyllning behöver göras. Den högra bilden visar tanden som den såg ut innan fyllningen gjordes (D).

 

 

 

 

DIAGNOcam Small Devices

Fall 3

Karies förekommer inte bara mellan tänderna utan kan också uppstå på den ocklusala ytan. De små skårorna på en tand (som kallas fissurer) riskerar att utsättas för karies eftersom de ibland är krokiga och djupa så att en tandborste inte kan komma åt.

I förebyggande syfte täcks sådana tänder ofta med en plast med låg viskositet. I det här fallet, liksom i föregående fall, är det extremt svårt att upptäcka karies (A). Däremot visar DIAGNOcam tydligt en mörk missfärgning (cirkeln i B) som bekräftades av en röntgenbild (C) och som behövde behandlas med en fyllning.

Videos

DIAGNOcam är en kompakt, mobil enhet för kariesdetektion. Den använder DiFOTI-teknik (digital fiberoptisk genomlysning) för att belysa tanden. Den har stöd för diagnos av ocklusal, interproximal och sekundär karies samt sprickor.

Downloads

Typ

Språk

Sortera efter

Element per sida

Visar 1 - 10 av 25
DIAGNOcam Checkliste
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
torsdag, 27 februari, 2014 - 07:02
File size: 
1.43 mb
DIAGNOcam Klassifizierung
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 14 januari, 2014 - 07:01
File size: 
1.21 mb
DIAGNOcam Patient flier
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
1.89 mb
DIAGNOcam
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
1.43 mb
DIAGNOcam
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
1.13 mb
Classification of the DIAGNOcam findings
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
1.21 mb
DIAGNOcam
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
2.62 mb
DIAGNOcam
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
1.76 mb
DIAGNOcam
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: Svenska
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
1.84 mb
DIAGNOcam Brochure
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
onsdag, 20 juni, 2018 - 07:06
File size: 
1.46 mb