ARCUSdigma™

Artikulatorer

Det elektroniska mätsystemet för diagnostik och behandling

ARCUSdigma erbjuder instrumentbaserad funktionell diagnos, en milstolpe mot det digitala kontoret och ett utmärkt stöd för diagnos och behandling. Det har aldrig varit så enkelt.

ARCUSdigma Articulation

Höjdpunkter

 • Vid användning av KaVos PROTARdigma artikulator behövs ingen ansiktsbåge för att montera en modell.
 • KaVo är den enda tillverkaren i världen som erbjuder en integrerad lösning i en KaVo-behandlingsenhet.
 • Perfekt hygien tack vare släta ytor som är enkla att torka av och desinficera. Ingen användning av PC-tangentbordet krävs.

 

Löser uppgiften!

Med KaVo ARCUSdigma kan käkrörelser detekteras snabbt och exakt. Dessutom erbjuder systemet en snabb, ekonomisk och praktisk tillämpning av specifika och terapeutiskt relevanta metoder för instrumental funktionsanalys. Mätprecisionen har ökats väsentligt i jämförelse med föregångaren, ARCUSdigma, genom att antalet sensorer ökats till fyra sändare och åtta mikrofoner.

Arbetsflöde

 • Integrering i behandlingsenheten.
 • Integrerad elektronisk ansiktsbåge.
 • Kan användas utan PC under mätningen.
 • Integrerad databas med VDDS-gränssnitt.
 • Export-/importfunktion.
 • Nätverksprogramvara.
 • Kompakt design.
 • Batteridrift möjligt.

 

Behandlingsstöd

 • artikulatorprogrammering för fullt justerbara artikulatorer
 • tre metoder för centrisk bestämning
 • analys av terapeutiskt läge (för statiska skenor).

Stöd för diagnos

 • analys av käkrörelser
 • lokalisering av smärtsamma käkledspositioner (tillval), för dynamiska skenor
 • 3D-jämförelse av godtyckliga ocklusala lägen
 • analys av muskelaktivitet (EMG), tillval.

 

ARCUSdigma Articulation

Perfekt visualisering genom integrering i behandlingsenheten

Använd den patientorienterade visningen av programvaran ARCUSdigma för riktad marknadsföring i verksamheten. Under mätningen med ARCUSdigma och den påföljande rådgivningen visas alla rörelser på monitorn på ett lättbegripligt sätt.

Yttranden och information från patienten kan dokumenteras via ett speciellt inmatningsfält och kan tilldelas patienten i ARCUSdigma-databasen.

En behandlings förlopp kan presenteras genom mätningar före och efter behandlingen och fungera som stöd för tandläkaren i det dagliga arbetet på mottagningen. Uppmätta data kan överföras digitalt till mottagningar och laboratorier över hela världen.

 

KaVo är den enda tillverkaren i världen som erbjuder en integrerad lösning

ARCUSdigma kan anpassas mekaniskt till tandsköterskeenheten på KaVos behandlingsenhet ESTETICA E70/E80. Dataöverföring sker via enheten USB-gränssnitt (tillvalet).

Funktionell tandprotes

Besparingar tack vare väsentligt mindre bettjusteringar i patientens mun.

 • Alla inställningar för de fullt justerbara artikulatorerna kan beräknas på mindre än 5 min.
 • Modeller av överkäken monteras enligt KaVos överföringssystem eller efter bestämning av individuella axlar. Det går även att välja ett stort antal artikulatorer från andra tillverkare.
 • Analys av underkäkens centriska position för montering av modell av underkäken (tillval med stöd för EMG).

Hygien

Säker hygien tack vare släta ytor som är enkla att torka av och desinficera.

 • Konceptet i ARCUSdigma bygger på decennier av erfarenhet inom hygien.
 • Alla delar av undersökningen med instrumentet styrs med en fotkontroll och släta tryckknappar som kan desinficeras.
 • Tandläkaren behöver inte använda ett PC-tangentbord medan mätningarna av patienten görs.

 

ARCUSdigma Articulation

Diagnos av käkleden och behandling av patienter med kraniomandibulär dysfunktion

ARCUSdigma analyserar och dokumenterar alla nödvändiga data för det här mycket lönsamma marknadssegmentet.

 • Effektiv analys av rörelser, utvecklad av experter, för en djupgående diagnos som visar den kinematiska axeln och incisalpunkten.
 • Fullständig dokumentation av behandlingens förlopp i rörelseanalysen.
 • Bestämning av smärtsamma käkledspositioner och beräkning av dynamiska skenor (enligt prof. dr Axel Bumann).
 • Analys av terapeutiskt läge i underkäken, för statiska skenor respektive slutgiltiga tandproteser.
 • Möjlighet att kommunicera med specialister via Internet med hjälp av en dataexportfunktion.

 

Elektronisk analys av rörelser vid protesbehandling

Tidsåtgången för korrigering av bettfel och risken för att skada porslinsproteser vid sådana korrigeringar kan helt eller till största delen undvikas med hjälp av en rörelseanalys.

ARCUSdigma bestämmer exakt alla artikulatorinställningar på bara några minuter och stöder tandläkaren vid bestämning av underkäkens centriska position.

Elektronisk analys av rörelser vid diagnostik

Ett ständigt ökande antal patienter blir diagnostiserade med käkledsproblem. ARCUSdigma analyser och dokumenterar käkledsrörelser och behandlingsförlopp för djupgående diagnostik.

ARCUSdigma lokaliserar smärtsamma käkledspositioner med hjälp av en speciell analysprogramvara som finns tillgänglig som tillval (enligt prof. dr A. Bumann). En integrerad beräkningsmodul gör det möjligt att, omedelbart efter diagnosen, använda resultaten för behandling med KaVo PROTARdigma artikulator.

Därmed blir det möjligt att inte bara åstadkomma en terapeutiskt nödvändig ocklusion utan även att, för första gången, genomföra en dynamisk ocklusion i dentallaboratoriet, utan att vara begränsad till en tidskrävande procedur i behandlingsstolen.

Sensoriskt system

 • Ultraljudsmätning under körning vid 40 kHz.
 • 16 mätlinjer.
 • Mätnoggrannhet ±0,1 mm.
 • Avläsningshastighet 50 Hz.
 • Det sensoriska systemet för underkäken väger 38 g.

ARCUSdigma-styrenhe

 • Medicinteknisk produkt av klass 1.
 • Bredd 345 mm, djup 300 mm och höjd 100 mm.
 • Vikt 340 g.
 • Nät-/batteridrift.
 • Datalagring via USB-port eller SD-kort.

 

Databaser

 • Central databas för lagring av godtycklig digital information.
 • Import-/exportfunktion för statiska och dynamiska mätningar.
 • Nätverksprogramvara med sex ingående licenser för vardera 10 arbetsstationer.

ARCUSdigmas analysprogramvara

 • För Windows XP och Windows 7, 32/64 bitar (förbereds).
 • Koordinater för det valda axelsystemet och incisalpunkten.
 • Registrering av mätlinjer ±0,1 mm.
 • Vinkelvärden ±2°. Diagram över avstånd/tid.
 • Muskelns aktionspotential (tillval).
 • ASCII-dataexport (t.ex. virtuell artikulator för CAD/CAM).

 

Variationer och tillbehör

    Artikelnummer ARCUSdigma USB
1.005.2301
ARCUSdigma SD
1.002.2300
Artikulatorprogrammering

KaVo PROTAR

SAM

Girrbach Artex

Referens

Stratos

Panadent

 

Bestämning av centriska positioner

guided centric

Adduction field

Gothic arch

 

Underkäkens position    
Rörelseanalys diagnosmodul  
Jämförelse av ocklusalt läge EPA  
Lokalisering av smärtsamma
käkledspositioner
EAEF 1.005.4122 º
Analys av muskelaktivitet EMG 1.005.4123 º
PROTARdigma   1.005.4121 º º
Anslutning till KaVo E70/E80   1.005.4127 º º
Aktiv USB-förlängningskabel (5 m   1.004.6953 º
Bitgaffel för överkäken   1.000.8518
Tillbehör för underkäken   1.000.9291
Registrering av stödstift med
ARCUSdigma
  1.002.9162 º º
Visning av ocklusalplanet   1.002.5159 º º

 

Teckenförklaring

standardutrustning

º

tillvalsutrustning

-

ej tillgängligt
ARCUSdigma Articulation

Dataöverföring till KaVos artikulator PROTARdigma

 

Vid användning av KaVos PROTARdigma-artikulator behövs ingen ansiktsbåge för att montera en modell.

PROTARdigma erbjuder fullständig dataöverföring från patienten till artikulatorn. Montering av modeller av överkäken, med hjälp av KaVos KTS-system eller klassisk modellmontering med godtycklig respektive individuell ledaxel, är grunden för alla leder.

Önskat resultat kan uppnås genom dynamisk inställning av rörelseparametrar för artikulatorns leder och montering av underkäksmodell med hjälp av ARCUSdigma.

 

 

ARCUSdigma Articulation

Analys med ARCUSdigma

ARCUSdigma-databladet innehåller:

 • lutning på linjer mellan leder
 • Bennettvinkel
 • omedelbar sidoförskjutning
 • förskjutningsvinkel
 • vägledning för framtand
 • vägledning för hörntand
 • lokalisering av de individuella centriska respektive kinematiska axlarna
 • bestämning av den centriska relationen
 • lokalisering av smärtsamma käkledspositioner.

 

 

ARCUSdigma Articulation

Återge med PROTARdigma

Den legendariska och exakta mekaniken i KaVos artikulator PROTARdigma återger alla rörelser som behövs för protesbehandling. Artikulatorn PROTARdigma tillhandahåller därigenom förutsättningarna för att skapa en funktionell tuggyta.

 

Så här säger våra kunder om KaVo ARCUSdigma

Överläkare dr U. Wegmann vid universitetet i Bonn

Vi har, särskilt under de senaste åren, lärt oss hur viktigt ocklusion är, inte bara för vår tuggapparat utan även för hela vår kropps hållning och stöd. Därför anser jag att det är mycket viktigt att ha tillförlitliga metoder för att justera en perfekt funktionell ocklusion, både för funktionell diagnos och behandling och för ordinarie protesbehandling av mina patienter.

Med registreringssystemet ARCUSdigma har jag för första gången ett instrument till mitt förfogande som erbjuder alla nödvändiga moduler för både diagnos och behandling. Förutom den tredimensionella rörelseanalysen av kondyler, inklusive incisalpunkter, kan jag med ARCUSdigma nu använda en datorstödd procedur för att registrera alla parametrar för artikulatorprogrammering och för första gången även centriska positioner, med olika metoder.

Den perfekta kombinationen av flera diagnos- och behandlingsmöjligheter gör den till ett oumbärligt instrument i mitt dagliga arbete, där den hjälper mig att tillhandahålla högkvalitativa tandproteser och funktionsbehandlingar.

E-post:wegmann@uni-bonn.de (länk för att skicka e-post)


Dr. K- R. Herrmann, Lübeck

Jag har använt ARCUSdigma med EMG-modulen som tillval på min mottagning sedan januari 2009. Vad jag inte kunde föreställa mig från början men som har visat sig bli mycket viktigt är hur jag använder elektromyografi (EMG), som jag visar för mina patienter med hjälp av en väggmonitor (även som bioåterkoppling). Det har blivit en fast del i mitt behandlingskoncept för käkledsortopedi

dr Herrmanns koncept för käkledsortopedi (temporomandibular joint orthopaedics®) kan utföras perfekt endast med hjälp av EMG-kontrollerad ocklusionsoptimering. Som kvalitetskontroll dokumenterar EMG-mätningarna biofunktionell muskelbalans i en tuggapparat som justeras med käkledsortopedi. Därmed är EMG-mätmetoden som används för att kontrollera funktionsbehandlingen en obligatorisk förutsättning för KGO-behandlingsmetoden som ska ge evigt unga tänder (Dental forever young®). (® = ett DPMA-registrerat koncept).

E-post: krh@cmd-optiprax.de (länk för att skicka e-post)


Dentallabor Mühe GmbH, Cottbus

Tack vare den optimala käkledsmätningen med ARCUSdigma och överföringen av värdena till artikulatorn är det möjligt att skapa en exakt, funktionell tuggyta och utformning av framtänder.
E-post: info@muehe-dentallabor.de (länk för att skicka e-post)

Dr. C. Mentler, Dortmund

Förutom möjligheten till snabb och säker artikulatorprogrammering erbjuder ARCUSdigma registrering av individuella ledlinjer och underlättar spatiell registrering av underkäkens position.

I det här sammanhanget är det möjligt att jämföra det centriska kontaktläget med det vanliga kontaktläget och olika manipulerade lägen för underkäken. ARCUSdigma är ett bra komplement till funktionell diagnos av tänder.

E-post:praxis@drmentler.de (länk för att skicka e-post)


Dr. Pfanne, Steina

Vi har använt ARCUSdigma på vår tandläkarmottagning i 2 år nu. Med ARCUSdigma kan patientinformation överföras från dentallaboratoriet till mottagningen på ett mycket bra sätt.

Kvaliteten har förbättrats vid både behandling med skenor och protesbehandling. Tekniken är enkel att använda, relevant för mottagningen och bekväm för patienten. Programvaran är tekniskt mogen och har helt integrerats i det dagliga arbetet på mottagningen. Därför är vi övertygade ARCUSdigma-användare.

E-post: fpfanne@t-online.de (länk för att skicka e-post)


Dentallabor Herbert Thiel GmbH, Amtzell

Flera hundra ARCUSdigma-mätningar har under många år legat till grund för våra omfattande, funktionella restaurationer. Tack vare de många analysalternativen med ARCUSdigma får vi omfattande och tillförlitliga patientdata för att utarbeta fullständiga restaurationer.

Med data från EPL-testet och en bekräftad centrisk analys med ARCUSdigma skapar vi inte bara bettskenor utan även Re-Po-skenor med funktionella delar. Möjligheten att programmera vår PROTAR-artikulator tredimensionellt enligt uppmätta ARCUSdigma-värden gör att vi kan skapa ocklusala ytor som inte bara är snygga utan även funktionella.

Köpet av ARCUSdigma till vårt laboratorium, i avsikt att göra den tillgänglig för kunderna, har visat sig vara ett högkvalitativt marknadsföringsverktyg.

E-post: thiel.dental@t-online.de (länk för att skicka e-post)

Downloads

Typ

Språk

Sortera efter

Element per sida

Visar 1 - 4 av 4
ARCUSdigma
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
tisdag, 27 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.65 mb
ARCUSdigma
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
tisdag, 27 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.86 mb
ARCUSdigma
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
torsdag, 19 juni, 2008 - 07:06
File size: 
8.41 mb
ARCUSdigma
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Release date: 
tisdag, 27 januari, 2015 - 07:01
File size: 
4.33 mb