Översikt över laboratorieenheter

Handstycken & Kontroller Laboratorie

Översikt över alla KaVos laboratorieenheter och styrenheter och deras kompatibilitet.

Översikt över våra laboratorieenheter

Overview of laboratory drives Laboratory handpieces

 

 

 

Översikt över laboratorieenheter

 

K-ERGOgrip

K-POWERgrip

K5plus

Hastighet 1 000–50 000 varv/min vid medurs rotation
ingen begränsning vid moturs rotation
1 000–50 000 varv/min vid medurs rotation
moturs rotation begränsad till 5 000 varv/min
1 000–35 000 varv/min vid medurs rotation
moturs rotation begränsad till 5 000 varv/min
Vridmoment 7 Ncm maximalt 7.0 Ncm maximalt 4,5 Ncm
Prestanda 160 Watt maximalt 150 W maximalt 85 W
Chucksystem minimal retentionskraft 100N
byte av chuck utan verktyg
minimal retentionskraft 70N
byte av chuck med verktyg
minimal retentionskraft 70N
byte av chuck med verktyg
Temperaturökning under belastning extra låg +5 °K mycket låg, 9 °K låg, 13 °K
Mått längd (l) = 140 mm kort
diameter (d) = 28–38 mm, oval för svarvgrepp
diameter (d) = 11 mm penngrepp
längd (l) = 165 mm
diameter (d) = 25–29 mm, oval för svarvgrepp
diameter (d) = 14 mm penngrepp
längd (l) = 149 mm
diameter (d) = 25–28 mm svarvhandtag
diameter (d) = 16 mm penngrepp
Vikt handenhet 202 g, kabel 107 g handenhet 250 g, kabel 105 g handenhet 216 g, kabel 103 g
Enkelhet och bekvämlighet 2K softgrip-skaft
 två olika utbytbara och ergonomiska handtag
optimal vinkel hand/arm
låg vibration
2K softgrip-skaft
flexibel och lätt kabel till handenheten
lätt och flexibel kabel till handenheten
Enkel att underhålla litet antal komponenter
enaxelsystem (endast två skruvar för att byta båda kullagren)
lock mot nedsmutsning
patenterat tätningssystem
litet antal komponenter
enaxelsystem (endast nio ingående delar)
lock mot nedsmutsning
Styrning Kan anslutas till TLC-styrenheter från K-Control i knä-, fot- och bordsversioner
(och tidigare versioner av K-Control-enheter för knä, fot och bord)
Kan anslutas till TLC-styrenheter från K-Control i knä-, fot- och bordsversioner
(och tidigare versioner av K-Control-enheter för knä, fot och bord)
Kan anslutas till TLC-styrenheter från K-Control i knä-, fot- och bordsversioner
(och tidigare versioner av K-Control-enheter för knä, fot och bord)
Styrning av tillbehörsutrustning med K-Controls TLC-enhet via ett 12 V relä med K-Controls TLC-enhet via ett 12 V relä med K-Controls TLC-enhet via ett 12 V relä
 

 

Översikt över styrenheter

 

K-Control TLC

K-Control

Modell Knä-, fot- och bordsversioner Knä-, fot- och bordsversioner
Skärm Fyrfärgsskärm som gör det enkelt att känna igen valt program (hastighet/vridmoment) Digital skärm med två siffror
Program Fyra program kan ställas in (hastighet/vridmoment) och kan väljas och programmeras via hastighetsknappen Inga program
Hastighet Kan förväljas, upp till 30 000 varv/min med säkerhetsgräns/säkerhetsbrytare. Möjlighet att växla till motsols rotation, begränsad till 5 000 varv/min för vissa handenheter; K-ERGOgrip upp till 50 000 varv/min även vid moturs rotation Kan förväljas, upp till 30 000 varv/min med säkerhetsgräns/säkerhetsbrytare. Möjlighet att växla till motsols rotation, begränsad till 5 000 varv/min (inkl. K-ERGOgrip)
Vridmoment Gräns kan ställas in för skonsam bearbetning av material  
Styrning av tillbehörsenheter såsom sug Särskilt uttag för kontrolledning för sug, t.ex. EXTRAmatic eller SMARTair. Relä med uteffekt på 12 V för ytterligare tillbehörsutrustning Särskilt uttag för kontrolledning för sug
Montering Monteras på KaVos standardupphängningsskena för knäversion Monteras på KaVos standardupphängningsskena för knäversion
Handenheter K-ERGOgrip
K-POWERgrip, K12, K11
K-5plus, K5
K9 (4930/960/970)
K-ERGOgrip från 12/2007)
K-POWERgrip, K12, K11, K10 med adapter
K-5plus, K5
K9 (4930/960/970)
SF med kabel

Översikt över styrenheter

Kompatibilitet för laboratorieenheter och styrenheter

  K-Control TLC
(4955, 4956,

4957)
K-Control
(4960, 4965,
4970)
K4 control units
(4974, 4964,
4954)
K-ERGOgrip
4944
x x  
K-POWERgrip
4941
x x  
K5plus
4911
x x  
K4plus
4912
    x
K9
4930/
970/960
x x  
SF
4005
  x  
K12
4940
x x  
K11
4990
x x  
K5
4910
x x  
K4
4914
    x

 

Översikt över laboratorieenheter

 

K4plus

K9

SF

Hastighet 1 000–30 000 varv/min vid medurs rotation
moturs rotation begränsad till 5 000 varv/min
1 000–25 000 varv/min vid medurs rotation
moturs rotation begränsad till 5 000 varv/min
5 000–60 000 varv/min vid medurs rotation
50 000 varv/min med K-Control och K-Controls TLC-enhet
moturs rotation begränsad till 5 000 varv/min
Vridmoment 4 Ncm 3,3 Ncm 5,7 Ncm
Prestanda maximalt 85 W 42 Watt maximalt 125 Watt
Chucksystem minimal retentionskraft 70N
byte av chuck med verktyg
minimal retentionskraft 70N
byte av chuck med verktyg
retentionskraften beror på skruvchuckens åtdragning
Temperaturökning under belastning låg låg låg
Mått längd (l) = 149 mm
diameter (d) = 25–28 mm svarvhandtag
diameter (d) = 16 mm penngrepp
längd (l) = 149 mm
diameter (d) = 27–32 mm svarvhandtag
diameter (d) = 16 mm penngrepp
längd (l) = 175 mm
diameter (d) = upp till 33,5 mm svarvhandtag
diameter (d) = 16 mm penngrepp
Vikt handenhet 216 g, kabel 103 g handenhet 230 g, kabel 190 g handenhet 350 g, kabel 190 g
Enkelhet och bekvämlighet lätt och flexibel kabel till handenheten    
Enkel att underhålla Enaxelsystem med få komponenter (endast nio enskilda komponenter) och lock mot nedsmutsning lock mot nedsmutsning  
Styrning Kan endast anslutas till styrenheten K4
(inte längre tillgänglig)
Kan anslutas till TLC-styrenheter från K-Control i knä-, fot- och bordsversioner (och tidigare K-Control-enheter för knä, fot och bord) Kan anslutas till styrenheten K-Control (inte längre tillgänglig)
Styrning av tillbehörsutrustning      

Downloads

Typ

Språk

Sortera efter

Element per sida

Visar 1 - 6 av 6
Laboratory Handpieces
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
torsdag, 10 maj, 2012 - 07:05
File size: 
1.03 mb
K-ERGOgrip
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.25 mb
Laboratory Handpieces
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
tisdag, 12 juli, 2016 - 07:07
File size: 
1.53 mb
K-ERGOgrip
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
03
Release date: 
onsdag, 23 april, 2014 - 07:04
File size: 
3.61 mb
K-ERGOgrip
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: Svenska
Version: 
03
Release date: 
onsdag, 23 april, 2014 - 07:04
File size: 
3.61 mb
K5plus Instructions for Use
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK), English (US)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.79 mb