Sugsystem

Individuell aspirationsposition med flera och centrala placeringar för dentallaboratoriet och för din hälsa.

En användare, flera användare och centrala utsugssystem för ditt dentallaboratorium och för din hälsa.