Tillbehör och uppgraderingar

Få ett högre värde och bättre möjligheter

Tillför värde, bibehåll och förbättra resultaten för din mottagning. Skydda dig själv, patienterna, kollegorna och KaVo-tandläkarstolen. Optimera, renovera och utöka den dentala enheten. 

Välj en produktkategori