Regelbundet förebyggande underhåll

PROTECT+

Förutsättning för säkerhet och fördelar för driftsäkerhet i dina mottagningsrutiner

Tillförlitlighet. Säkra investeringens värde på lång sikt med KaVos servicesats. Regelbundet underhåll säkerställer driftsäkerhet för behandlingsenheten.

Regular preventive maintenance PROTECT+

Produktinformation

 • Sats med alla delar som krävs för att genomföra en förebyggande underhållskontroll.
 • Endast originalreservdelar från KaVo används.

 

Fördelar

 • Regelbundet underhåll skyddar och bevarar investeringen.
 • Underhåll utfört enligt KaVos kvalitetsstandarder.
 • Förbli uppdaterad och i överensstämmelse med gällande hygien- och underhållsstandarder.
 • Minskar kostnaderna för driftstopp och oplanerade reparationer.

 

Regular preventive maintenance PROTECT+ Hämta flygblad och beställningsformulär för servicesats.

En enhet du kan lita på

Säkra investeringens värde på lång sikt med KaVos servicesats. Regelbundet underhåll säkerställer driftsäkerhet för behandlingsenheten. Driftstopp på grund av slitage begränsas till ett minimum. Dessutom fungerar KaVos underhållslogg som bevis för kirurgiklinikens kvalitetsledningssystem eller kirurgiklinikens certifieringskrav.

Fördelar

 • Maximal tillförlitlighet genom regelbundet planerat underhåll.
 • Planerade underhållsperioder för smidigt kirurgiskt arbete.
 • Maximal insyn i kostnaderna genom fasta avgifter för underhållsavtalet.

 

Endast originalreservdelar från KaVo används

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

Underhåll med följande omfattning kan förväntas

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

 

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

1. Pumpkolv

 • Kontrollera funktion, rengör och byt ut O-ringar.
 • Ta isär och rengör höljet och byt ut filter.
 • Ta isär pumpkolven och byt ut fjädrar (E70/E80) och tätningar.

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

 

3. Sugventil/extern sugning

 • Byt ut O-ringen och kolvens packning.

 

 

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

5. Patientenhet

 • Sköljsystemets pip: kontrollera funktion och tätning.
 • Byt ut strålens styrning och O-ringen.
 • Spottkoppens spolning: kontrollera funktion och tätning.
 • Byt ut spottkoppens filter.

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

 Sekvens

Alla underhållsåtgärder följer KaVos underhållsschema och dokumenteras steg för steg. Du får en underhållslogg som bevis.

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

2. AQUAmat

 • Kontrollera allmän funktion.
 • Byt ut behållaren och rengör locket.

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

4. Vattenenhet
Kontrollera allmän funktion/leta efter läckage.

 • Byt ut vattenfilter, membran och tätningar.
 • Byt ut backventilen.
 • Byt ut plugin-filtret, vatteninloppets koppling och O-ringarna.
 • Kontrollera systemets vattentryck och justera vid behov.

 

Regular preventive maintenance PROTECT+

 

 

6. Tandläkarenhet

 • Sätt tillbaka returluftsfiltret.
 • Ta isär och rengör reglerventilen.
 • Byt ut kolv, O-ring och membran.

 

 

Planerade underhållsintervall

Allt underhåll utförs enligt KaVos underhållsschema.

1. Kontroller

 • Alla enhetens funktioner kontrolleras som en del av det planerade underhållet.
 • Du kommer att får detaljerad information om alla nödvändiga underhållsåtgärder som inte ingår i underhållsavtalet.

2. Utbyten

 • Regelbundet byte av slitdelar i strikt enlighet med KaVos underhållsschema.
 • Behandlingsenhetens inställningar modifieras eller justeras vid behov.

3. Certifiering

Alla kontroller som krävs enligt lag kan göras som en del av det årliga planerade underhållet:

 • säkerhetskontroller enligt SS-EN 62353
 • kontroller av den integrerade amalgamavskiljaren (enligt lokala föreskrifter).

Serviceteknikern utfärdar en underhållslogg som bevis.

 

Dra nytta av vår erfarenhet

 • Omfattningen av var och en av KaVos underhållssatser bygger på många års praktisk erfarenhet.
 • Alla underhållssatser är skräddarsydda för respektive behandlingsenhet.
 • Slitdelar byts i tid och inställningar korrigeras vid behov.
 • Låt våra certifierade specialister utföra underhållet.

 

Krav på säkerhet genom underhåll

Alla kontroller som krävs enligt lag kan göras som en del av det årliga planerade underhållet:

 • säkerhetskontroller
 • visuell besiktning
 • funktionskontroller
 • elektriska kontroller
 • kontroll av amalgamavskiljare (enligt lokala föreskrifter).

Underhåll och kontroller som krävs enligt lag dokumenteras och fungerar som bevis vid certifiering av kirurgikliniken eller vid inspektion från myndigheter.

 

 

Intresserad av underhållstjänster?

Beställ och gör en vinst. Det är enkelt att beställa genom bara några få klick. Informationen kommer att vidarebefordras från KaVo till din återförsäljare som kommer att kontakta dig omedelbart. KaVo rekommenderar uteslutande samarbete med auktoriserade återförsäljare. Dra nytta av regelbundna, professionella och tillförlitliga underhållstjänster.