DSEclinical™ 5197

Dentala simuleringsenheter

Simuleringsenhet för verklig simulering

Den dentala simuleringsenheten KaVo DSEclinical 5197 står för utmärkt ergonomi, utformning och maximal flexibilitet.

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

Utbilda studenterna med simuleringsenheter som på bästa möjliga sätt förbereder dem för arbete under verkliga kliniska förhållanden.

 • Patientsimulatorns många positioner säkerställer goda ergonomiska förhållanden under behandlingen och sparar samtidigt utrymme.

 • Flexibilitet med avseende på utrustning och möjliga kombinationer gör att enheten kan anpassas efter specifika behov och efter utrymmesförhållandenapå kirurgikliniken.

 • Enkel, kreativ och kompetent.

 • Simulering med realistiska inställningar, som de skulle vara på den behandlingsutrustning som används underfaktiskakliniska förhållanden.

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

Tandläkarenhet

Tandläkarenheten på KaVo Primus 1058 kan komponeras individuellt och därmed uppfylla alla krav och önskemål. Fem instrumentbrickor kan konfigureras fritt. Dessutom ger förlängningsmodulen möjlighet att ansluta till exempelvis en intraoral kamera. Ändringar kan också göras vid en senare tidpunkt, vilket garanterar framtida flexibilitet. Tandläkarenheten finns både som modell med bord och modell med svängarm.

 

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

Tandsköterskeenhet

Tandsköterskeenheten i standardutförande ger utrymme för högvolymsug, salivsug och, som tillval, för handenheten med tre funktioner samt polymeriseringshandenheten med LED. Dessutom finns höjdjustering för enheten som tillval för optimal ergonomi vid behandling (inställbart intervall på 30 cm). Knappsatsen med snabbvalsknappar som finns som tillval erbjuder bekvämare användning för tandsköterskan. Med knappsatsen kan funktionerna för instrumentbelysning, behandlingsbelysning på/av, växling av motorns rotation, förval av spray och positionsinställning styras.

 

 

Flexibilitet för individuella lösningar

 

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

Patientsimulator

Patientsimulatorns vertikala läge kan justeras genom att trycka på sprayluft (chip blower) på fotpedalenoch flytta simulatorn till rätt höjd.

 • Minimalhöjd upp till incisalkanten: 680 mm.
 • Maximal höjd upp till incisalkanten: 1 000 mm.

 

 

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

Fotpedal

Den bekväma fotpedalen har en centreringsfunktion. Den ergonomiska rörelsen höger-vänster på fotpedalen hindrar att benmusklerna blir trötta. Fotpedalen underlättar styrning av allastol-, instrument- ochmultimediafunktioner.

 

 

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

Justering till höger och vänster

Simuleringsenheten KaVo DSEclinical kan konverteras från att passa högerhänta användare till att passa vänsterhänta användare på bara några sekunder utan att använda några verktyg.

 

 

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

KaVo DSEclinical med svängbart bord

DSEclinical KaVo 5197 kan även utrustas med ett svängbart bord. Det svängbara bordet ger möjlighet till en mer ergonomisk sittande ställning. De välbalanserade instrumenten kan användas utan ansträngning och kollisioner undviks genom att flytta bordet ur vägen. De 5 instrumenthållarna ger utrymme för en varierbar instrumentuppsättning.

 

 

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

Dubbel stol

KaVo DSEclinical 5197 erbjuder stor flexibilitet med avseende på utrustning och mångsidiga kombinationsmöjligheter. Det gör att KaVos DSEclinical kan anpassas till alla individuella förutsättningar för tillgängligt utrymme på mottagningen. Ett exempel på den vanligaste installerade versionen av den dubbla stolen visas.

 

 

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

KaVo DSEclinical med Dentsim-integrering

KaVo DSEclinical 5197 erbjuder som tillval integrering av Dentsim-systemet från Image Navigation. Med det härdatorstyrda inlärnings- och simuleringssystemet kan prekliniska studenter öva på arbetsflöden i tandvårdsbehandlingar.

 • Exakt taktil återkoppling under preparering av KaVos simuleringständer.
 • Träning i olika behandlingsprocedurer med live-visning i 3D och navigering.
 • Oberoende inlärning.
 • Visuell spårbarhet av studentens resultat.
 • Automatisk analys av studentens prepareringar.

 

 

DSEclinical 5197 Dental Simulation Units

Kombinerad arbetsenhet

Den kombinerade arbetsenheten KaVo DSEclinical kombinerar en simuleringsenhet med en fullständig KaVo Primus 1058-behandlingsenhet. Vid behov kan båda enheterna användas som simuleringsenheter om en patientsimulator fästs på KaVos Primus 1058-patientstolen. För ömsesidig träning av behandling kan en student ta rollen som patient och få behandling av andra studenter på behandlingsenheten.

 

Märkspänning (landsspecifik)

 • 100 V, 50/60 Hz
 • 120 V, 50/60 Hz
 • 230 V, 50/60 Hz

Tjänster

 • dricksvattenkvalitet
 • vattenhårdhet 1,5–2,14 mmol/l, 8,4–12° dH
 • pH-värde 7,2–7,8

 

Säkring för spänningsnätet

 • Typ T6.3 H, 250 V
 • Största tillåtna fluktuationer i nätspänningen: ±10 % av nätspänningen
 • Överbelastningskategori II

Hastighet

 • dentala enheter
 • upp till 300 000 varv/min beroende på typ av instrument
 • KL-motor 40 000 varv/min

 

Driftläge

 • intermittent drift för motor KL 701: drifttid 2 minuter, paustid 8 minuter
 • intermittent drift för motor KL 703: drifttid 2 minuter, paustid 8 minuter
 • intermittent drift för lyftmotorsimulator: drifttid 25 sekunder, paustid 7 minuter

Ansluten belastning

 • effektförbrukning ca 450 VA i basversionen
 • vattentryck 2–6 bar
 • lufttryck 5–7 bar
 • maximal vattenförbrukning 0,1 l/min
 • maximal luftförbrukning med extern sugning 60 l/min

 

 

Översikt över utrustningen

 

Behandlingsstol

standard_kl_9

Standard

standard_kl_9

   
 Ryggstöd

standard_kl_9

Comfort

standard_kl_9

   
 Nackstöd

standard_kl_9

dubbla leder och vridreglage

standard_kl_9

   
Tandläkarenhet

standard_kl_9

modell med bord

muss_kl

svängbart bord

muss_kl

1. första turbinslang

/sites/default/files/optional_kl

1. första KL-motoranslutning för KL 701

/sites/default/files/optional_kl

1. första KL-motoranslutning för KL 703

/sites/default/files/optional_kl

handenhet med trippelfunktion

standard_kl_9

multifunktionshandenhet

/sites/default/files/optional_kl

2. första turbinslang

/sites/default/files/optional_kl

2. första KL-motoranslutning för KL 701

/sites/default/files/optional_kl

2. första KL-motoranslutning för KL 703

/sites/default/files/optional_kl

PIEZOlux utraljudsscalersats

/sites/default/files/optional_kl

PIEZOsoft utraljudsscaler

/sites/default/files/optional_kl

brickhållare för ultraljudsbricka

/sites/default/files/optional_kl

en standardbricka

/sites/default/files/optional_kl

två standardbrickor

/sites/default/files/optional_kl

två standardbrickor/instrumentställ

/sites/default/files/optional_kl

halksäker matta

/sites/default/files/optional_kl

antirefluxventil för handenheter

standard_kl_9

ERGOcam

/sites/default/files/optional_kl

   
Tandsköterskeenhet

standard_kl_9

högvolymsug

standard_kl_9

salivsug

standard_kl_9

handenhet med trippelfunktion

/sites/default/files/optional_kl

multifunktionshandenhet

/sites/default/files/optional_kl

Satelec LED ljushärdningslampa

/sites/default/files/optional_kl

Brickhållare för placering av en bricka

/sites/default/files/optional_kl

bricka för DIAGNOdent

/sites/default/files/optional_kl

svängbar tandsköterskeenhet

standard_kl_9

tandsköterskeenhet med justerbar höjd och svängning

/sites/default/files/optional_kl

selektiv stativsats

/sites/default/files/optional_kl

   
Försörjningssystem

standard_kl_9

kompakt vattenblock

standard_kl_9

   
Avfallshanteringssystem

standard_kl_9

extern sug

standard_kl_9

solids uppsamlingssats

standard_kl_9

   
Annan utrustning

standard_kl_9

Fotpedal

standard_kl_9

KaVoLUX 540 LED

/sites/default/files/optional_kl

KaVo MAIA LED

/sites/default/files/optional_kl

KaVo EDI

/sites/default/files/optional_kl

monteringsstolpe för belysning

/sites/default/files/optional_kl

ERGOcom belysning

/sites/default/files/optional_kl

Dentsim-integrering*

/sites/default/files/optional_kl

 

  Teckenförklaring

standard_kl_9

standardutrustning

/sites/default/files/optional_kl

tillvalsutrustning

muss_kl

måste väljas

*

endast möjligt med tandläkarenheten i bordsmodell

Videos

Mahidol DentSim First Classroom, 2013 MVI 3390

Downloads

Typ

Språk

Sortera efter

Element per sida

Visar 1 - 9 av 9
DSEclinical 5197
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
onsdag, 24 april, 2013 - 07:04
File size: 
2.22 mb
PrecCinic_Portfolio_en_1_011_1194.pdf
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
fredag, 20 mars, 2015 - 06:03
File size: 
7.84 mb
DSE clinical 5197
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
tisdag, 27 januari, 2015 - 07:01
File size: 
2.23 mb
DSEclinical 5197
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
tisdag, 27 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.21 mb
DSE clinical 5197
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
03
Release date: 
tisdag, 16 december, 2008 - 07:12
File size: 
0.89 mb
DSE clinical 5197
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
07
Release date: 
fredag, 13 december, 2013 - 07:12
File size: 
9.93 mb
DSE clinical 5197
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
06
Release date: 
måndag, 25 februari, 2013 - 07:02
File size: 
10.92 mb
DSE clinical 5197
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
04
Release date: 
måndag, 5 oktober, 2009 - 07:10
File size: 
4.59 mb
DSE clinical 5197
Dokumenttyp : Conformity Statements
Språk: Tyska, English (UK), FranskaView More, Italienska, Spanska, Bulgariska, Tjeckiska, Danska, Grekiska, Estniska, Finska, Kroatiska, Ungerska, Litauiska, Lettiska, Holländska, Norwegian, Polska, Portuguese (Portugal), Rumänska, Svenska, Svenska, Turkiska
Version: 
00
Release date: 
fredag, 17 oktober, 2008 - 07:10
File size: 
1.18 mb