DSEclinical™ 5198

Dentala simuleringsenheter

Simuleringsenhet för praktisk utbildning på högsta nivå

Den dentala simuleringsenheten KaVo DSEclinical 5198 sätter nya standarder med avseende på hygien, behandling, ergonomi och enkel användning.

 

Praktisk undervisning på högsta nivå

DSEclinical 5198 bygger på den framgångsrika KaVo ESTETICA E50 och erbjuder de senaste standarderna med avseende på ergonomi, hantering, hälsoskydd och tillförlitlighet. Tack vare sitt modulkoncept är DSEclinical mycket flexibel och kan anpassas helt till individuella önskemål och strukturella förutsättningar.

Med KaVo DSEclinical 5198 kan studenterna lära sig under mer realistiska förhållanden redan från början.

 • Studenter lär sig använda standardkomponenterna på en behandlingsenhet i preklinisk miljö och behöver inte anpassa sig till ny utrustning längre fram i utbildningen
 • Optimal ergonomi vid behandling med höj- och sänkbar tandläkarenhet och tandsköterskeenhet
 • Bästa möjliga skydd för studenternas hälsa tack vare integrerad, kontinuerlig och intensiv desinfektion av interna vattenledningar
 • Integrerad endo-funktion för praktisk övning utan separat, fristående utrustning

 

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

Justering till höger och vänster

Simuleringsenheten DSEclinical kan konfigureras för att passa en högerhänt eller en vänsterhänt student på bara några sekunder och utan att använda verktyg.

 

 

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

Kombinerad arbetsenhet

Den kombinerade arbetsenheten DSEclinical kombinerar en simuleringsenhet med en fullständig ESTETICA E50-behandlingsenhet.
Vid behov kan båda enheterna användas som simuleringsenheter om en patientsimulator fästs på ESTETICA E50-patientstolen. Patientsimulatorn klickas fast på ESTETICA E50 och PRIMUS1058.
För att simulera en miljö som på mottagningen kan en student ta rollen som patient och få behandling på behandlingsenheten av andra studenter.

 

 

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

 

Dubbel stol

Två mycket speciella funktioner hos DSEclinical 5198 är den stora flexibiliteten i utrustningens specifikationer och de olika kombinationsmöjligheterna. Detta innebär att DSEclinical kan anpassas till alla mottagningens strukturer. Ett exempel på den vanligaste installerade versionen av den dubbla stolen visas.

 

 

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

Patientsimulator

Patientsimulatorn kan anpassas optimalt till alla behandlingspositioner. För maximal flexibilitet kan KaVos käksimulatorer (G20, G40 och G50) installeras och kompletteras med KaVos studiemodeller. Flera olika ansiktsmasker kan väljas.

Facemask

DSE clinical 5198

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

DSE clinical 5198

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

DSE clinical 5198

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

DSE clinical 5198

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

DSE clinical 5198

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

standardansiktsmask
0.622.3882
ansiktsmask med stor munöppning
0.622.4072
ansiktsmask i latex
0.622.4872
ansiktsmask med adapter för anslutning av DSE-enhetens uppsugningsslang för sprayånga
0.622.0531
KaVos käksimulatorer (G20, G40 och G50)

 

Montering som klickas fast och andra installationsalternativ

DSEclinical 5198

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

DSEclinical 5198

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

DSEclinical 5198

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units
 

DSEclinical 5198 Dental Simulation Units

Patientsimulatorn klickas fast på ESTETICA E50 och PRIMUS1058.   en enhet            installation med fyra arbetsenheter               dubbla rader

 

 

Hygienkonceptet för DSEclinical 5198

DSEclinical erbjuder ett hygienkoncept som har utformats för daglig användning i en undervisningsmiljö. Den kontinuerliga och intensiva desinfektionen ger ett optimalt skydd för studenternas hälsa. Studenterna lär sig redan från början hur viktigt det är att skydda sin egen hälsa och, framför allt, patienternas hälsa. Den kontinuerliga desinfektionen med OXYGENAL garanterar en permanent reduktion av alger och andra mikroorganismer. Den intensiva desinfektionen (45 min) med högre OXYGENAL-koncentration motverkar ansamling av mikroorganismer som kan förekomma särskilt under perioder av inaktivitet, exempelvis under helger och lov. Systemet för kontinuerlig och intensiv desinfektion är kompakt placerat i en separat låda och är lättåtkomligt vid behov. Sugsfiltren kan enkelt bytas ut med ett speciellt hygieniskt grepp. Alla ytor är släta och därmed enkla att rengöra.

 

Tillvalsbyråer för studenter

Som tillval kan studenter förvara sina handenheter och instrument i individuellt konfigurerbara byråer. Byråerna kan bestå av lådor och/eller skåp efter behov. Lådor och dörrar kan låsas. Varje DSEclinical-enhet erbjuder säker och oberoende förvaring för två enskilda studenter.

 

Märkspänning (landsspecifik)

 • 100 V, 50/60 Hz
 • 120 V, 50/60 Hz
 • 230 V, 50/60 Hz

 

Driftläge

 • Intermittent drift för motor KL 701: drifttid 2 minuter, paustid 8 minuter.
 • Intermittent drift för motor KL 702: drifttid 0,5 minuter, paustid 9 minuter.
 • Intermittent drift för lyftmotorsimulator: drifttid 25 sekunder, paustid 7 minuter.

 

Anslutningsvärden

 • Effektförbrukning ca 450 VA i basversionen
 • Uppbyggnad av vattentryck 2–3 bar
 • Uppbyggnad av lufttryck 5–7 bar
 • Maximal vattenförbrukning 0,1 l/min
 • Maximal luftförbrukning med extern sugning 60 l/min.
Säkringar för spänningsnätet
 • Typ T6.3 H, 50/60 Hz
 • Största tillåtna variationer i nätspänningen:
 • ±10 % av märkspänning
 • Överspänningskategori II

 

Flytande media

 • Dricksvattenkvalitet
 • Vattenhårdhet 1,5–2,14 mmol/l, 8,4–12° dH
 • pH-värde 7,2–7,8

 

Hastighet

 • Dentala enheter
 • Handenheter upp till 300 000 varv/min beroende på typ
 • KL-motor 40 000 varv/min.

 

Översikt över utrustning

 

Behandlingsstol

standard_kl_9

Standard

standard_kl_9

   
Ryggstöd

standard_kl_9

Comfort

standard_kl_9

   
Nackstöd

standard_kl_9

Dubbla leder och vridreglage

standard_kl_9

   
Utrustningens kropp

standard_kl_9

Kontinuerlig desinfektion

/sites/default/files/optional_kl

Intensiv desinfektion

/sites/default/files/optional_kl

MEDIAgateway

standard_kl_9

   
Tandläkarenhet

standard_kl_9

första turbinslang

standard_kl_9

Första LUX-motor K 200

muss_kl

Första LUX-motor KL 702

muss_kl

Spruta med tre funktioner

standard_kl_9

Multifunktionsspruta

/sites/default/files/optional_kl

Andra turbinslang

/sites/default/files/optional_kl

Andra LUX-motor K 200

/sites/default/files/optional_kl

Andra LUX-motor KL 702

/sites/default/files/optional_kl

Andra LUX-motor KL 702

/sites/default/files/optional_kl

SMARTdrive

/sites/default/files/optional_kl

Integrerad vridmomentstyrning (endo)

/sites/default/files/optional_kl

COMFORTdrive

/sites/default/files/optional_kl

PiezoLED Scaler

/sites/default/files/optional_kl

MEMOdent flerfunktionsskärm

standard_kl_9

Hållare för ultraljudsbricka

muss_kl

Brickhållare för en standardbricka

muss_kl

Brickhållare för två standardbrickor

/sites/default/files/optional_kl

Antireflux för dentala handenheter

standard_kl_9

ERGOcam

/sites/default/files/optional_kl

   
Tandsköterskeenhet

standard_kl_9

Comfort-styrenhet

standard_kl_9

Uppsugning av sprayånga

standard_kl_9

Salivsug

standard_kl_9

Spruta med tre funktioner

/sites/default/files/optional_kl

Multifunktionsspruta

/sites/default/files/optional_kl

Polymeriseringshandenhet med LED

/sites/default/files/optional_kl

Stöd för brickhållare

/sites/default/files/optional_kl

Brickhållare för DIAGNOdent

/sites/default/files/optional_kl

Vridbar tandsköterskeenhet

standard_kl_9

Vridbar tandsköterskeenhet med justerbar höjd

/sites/default/files/optional_kl

Valbar bricka

standard_kl_9

   
Försörjningssystem

standard_kl_9

DVGW-vattenblock

/sites/default/files/optional_kl

Kompakt vattenbloc

standard_kl_9

   
Avfallshanteringssystem

standard_kl_9

Extern utsugning

standard_kl_9

Solids uppsamling

standard_kl_9

   
Övrig utrustning

standard_kl_9

Premium fotpedal

/sites/default/files/optional_kl

Premium trådlös fotpedal

/sites/default/files/optional_kl

KAVOLUX 1410 arbetsbelysning

/sites/default/files/optional_kl

EDI arbetsbelysning

/sites/default/files/optional_kl

Förlängningstolpe för arbetsbelysning

/sites/default/files/optional_kl

ERGOcom belysning

/sites/default/files/optional_kl

ERGOcom 4

/sites/default/files/optional_kl

 

 

  Teckenförklaring

standard_kl_9

Serieutrustning

/sites/default/files/optional_kl

Tillvalsutrustning

muss_kl

Måste väljas

Downloads

Typ

Språk

Sortera efter

Element per sida

Visar 1 - 5 av 5
PrecCinic_Portfolio_en_1_011_1194.pdf
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
fredag, 20 mars, 2015 - 06:03
File size: 
7.84 mb
DSEclinical 5198
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
tisdag, 27 januari, 2015 - 07:01
File size: 
2.37 mb
DSE clinical 5198
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
02
Release date: 
måndag, 16 december, 2013 - 07:12
File size: 
6.84 mb
DSE clinical 5198
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
torsdag, 20 maj, 2010 - 07:05
File size: 
2.70 mb
DSEclinical 5198
Dokumenttyp : Conformity Statements
Språk: Tyska, English (UK), FranskaView More, Italienska, Spanska, Bulgariska, Tjeckiska, Danska, Grekiska, Estniska, Finska, Kroatiska, Ungerska, Litauiska, Lettiska, Holländska, Norwegian, Polska, Portuguese (Portugal), Rumänska, Svenska, Svenska, Turkiska
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 2 maj, 2017 - 07:05
File size: 
0.41 mb