Patientsimulatorer och käksimulatorer

Patientsimulatorer

Naturtrogna simulatorer

KaVos patientsimulatorer är robusta och lika realistiska som en riktig patient. Alla referenspunkter, nivåer och rörelser som är relevanta inom tandvård är integrerade. Dessutom ger den anatomiska formen, färgen och materialen studenterna känslan av att behandla verkliga patienter.

 

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

Patientsimulatorer och käksimulatorer

KaVos käksimulatorer G20, G40 och G50 återger underkäkens rörelser mycket realistiskt och är utformade identiskt med KaVo PROTARevo artikulatorer. Med det här systemet kan studenterna preparera en tand i patientsimulatorn och enkelt överföra tandmodellen till artikulatorn utan att förlora några referenser.

 • KaVos käksimulatorer återger alla viktiga anatomiska dimensioner och referenspunkter hos det mänskliga huvudet.
 • Tack vare den robusta konstruktionen är de perfekta för användning i tandvårdsutbildning.
 • Patientsimulatorn kompletteras med olika typer av ansiktsmasker med olika munöppningar och utflöden.

 

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

G50 – den justerbara käksimulatorn för träning och fortbildning Inställning av avstånd mellan incisalkanterna.

 • Ett avstånd mellan incisalkanterna på mellan20 mm och 50 mm kan väljas iG50. Det möjliggör simulering ochövning på patienter med varierande storlek påmunöppningen.

 • Kondylernas ledfästen på G50 har centriska lås som ställer in exakt centrisk position för kondylerna i stängt läge. På så vis uppnås exakt reproducerbara ocklusala kontakter.

 • Den kondyliska linjens vinkel kan ställas in mellan -10° och +60°.

 

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

G40 – den perfekta käksimulatorn för tandvårdsutbildning

 • Kondylernas ledfästen är fasta och tillverkade i metall för daglig användning i tandvårdsutbildning.
 • Genomsnittliga värden används för att ställa in den kondyliska linjens vinkel och Bennetvinkel.
 • Munöppningen är inställd på 50 mm.

 

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

G20 – nykomlingen bland KaVos käksimulatorer

 • Käksimulatorn G20 är mycket enkel att hantera och har en robust konstruktion i rostfritt stål som är absolut korrosionsbeständigt.
 • Enkel orientering av under- och överkäksmodellerna genom modellkonturer i käksimulatorn G20.
 • Alla viktiga anatomiska inställningar är baserade på genomsnittliga värden.
 • Kondylernas ledfästen är rundade.

 

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

Realistiska behandlingsalternativ

Med KaVos käksimulatorer kan tandläkaren och tandsköterskan öva mycket realistiskt på en rad olika behandlingsalternativ på patientimulatorn.De kondyliska linjerna är mycket lika naturliga förhållanden.De kondyliska linjernas effekt på ledrörelserna kan analyseras exakt.

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

Ledrörelser

Höjdinställning för olika modeller (även modeller från tredje part). Perfekt anpassad för KaVo-modeller.

 

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

 

Kondylaxelns rörelse

Kondylaxelns roterande rörelse

När munnen öppnas upp till 15 mm avstånd mellan incisalkanterna slutför kondylerna hela sin roterande rörelse.

 

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

 

Kondylernas rörelse framåt

När munnen öppnas mer rör sig kondylerna också i riktning framåt.

 

 

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

 

Stängning av underkäken

Underkäken stängs när knapparna på sidorna trycks in. Det här är också möjligt med en ansiktsmask på käksimulatorn.

 

Underbett

Patient / Jaw simulators Patient Simulators

Snett bett

Patient / Jaw simulators Patient Simulators