Leica™ M320

Mikroskop

Dentalmikroskop – skärpa in i minsta detalj

Tack vare högkvalitativ optik, hög förstoring, LED-belysning med dagsljustemperatur och ergonomisk utformning motsvarar det dentala mikroskopet Leica M320 behoven hos många olika specialiteter inom tandvården.

Leica Multi Foc objektiv - Fokus där du behöver det

 • Leica-optik: ett nytt paradigm för att se.
 • Leicas LED-belysning: en global nyhet inom odontologi.
 • Full HD-bildteknik från Leica: riktmärket för bilddelning och dokumentation.
 • Leicas ergonomi: bekvämlighet för mer effektivitet.
 • Leicas design: estetisk, hygienisk, innovativ och raffinerad, allt i Leicas dentala mikroskop.

Leica M320 är det dentala mikroskopet för tandläkare.

 

Leica M320 Microscopes

Ojämförlig flexibilitet vid positionering – Leica M320

För att möta kraven från tandläkare har Leica Microsystems, utöver förfining av optik och LED-belysning, även fokuserat på enkel användning och manövrering.

 • Alla systemets leder sitter exakt där de behöver och rör sig med stor precision.
 • Mikroskopet kan utan ansträngning placeras var som helst.
 • Den sofistikerade mekaniken känns direkt när du använder mikroskopet, och stativet har kullager som minimerar vibrationer och förbättrar den övergripande stabiliteten.

 

Leica M320 Microscopes

Optimala arbetsinställningar

Leica M320 F12 kan anpassas till användarens individuella preferenser genom att välja antingen en vinkelrät eller en lutande arm.

 

Leica M320 Microscopes

Leica ergonomi – bekvämlighet för mer effektivitet

Tandläkaren kan välja ur ett sortiment av produkttillbehör för bästa anpassning till sina preferenser och sin medicinska specialisering. Leica Microsystems erbjuder till exempel ett brett utbud av binokulärtuber och objektiv, enkelt eller dubbelt handtag och Leicas patenterade ergonomimoduler ErgoWedge™ och ErgoOptic Dent™. Resultatet är ett unikt, anpassat mikroskop utformat för varje användares individuella behov.

 

Leica M320 Microscopes

 

Leica-optik: ett nytt paradigm för att se.

Inget annat varumärke inom optik är så förknippat med arv och prestige som Leica. För allmänheten står namnet för högsta kvalitet inom fotografi ochinom läkarkåren är det ett respekterat namn bland kirurger, även inom mikrokirurgi.

Kärnan i Leica Microsystems avancerade kirurgiska mikroskop är kristallklar apokromatisk optisk kvalitet. Samma sak gäller för Leicas M320. Dess optiska system gör det möjligt att se mer detaljer än någonsin tidigare. Som världens första kirurgiska mikroskop med LED-belysning öppnar Leica M320 helt nya dimensioner inom vision och erbjuder absolut skarpa, tydliga och ljusstarka bilder med fantastiskt skärpedjup för tandkirurgi och tandingrepp.

 

LED-teknik i ett dentalt mikroskop – en global nyhet

Det är estetiskt, kostnadseffektivt, miljövänligt och ger belysning av utmärkt kvalitet. LED-lampor med dagsljustemperatur ger bildfärger med naturtrogen återgivning. LED-lampor har ingen startfördröjning. När de slås på levererar de omedelbart full ljusstyrka. Dessutom är LED-lampor små och kompakta och därför lämpliga för attraktiva produktdesignlösningar.

 

Modern LED-teknik

Slutligen överstiger LED-lampans livslängd på 60 000 timmar betydligt livslängden hos konventionella ljuskällor och den eliminerar behovet att byta ut fiberoptiska kablar. Sammantaget sänker LED-belysning ägandekostnaden väsentligt.

 

Leica M320 Microscopes

Leica M320 Microscopes   Leica M320 med LED

Leica M320 Microscopes   Andra mikroskop med halogenlampor

Leica M320 Microscopes   Andra mikroskop med xenonlampor

Jämförelsen baseras på ursprungliga inköpspriser, genomsnittlig förbrukning av lampor och kostnader för regelbundet utbyte av fiberoptiska kablar.

 

 

Leica M320 Microscopes

 

Leica-optik med LED – en höjdpunkt inom odontologi

Leica Microsystems optiksystem med LED ger mer ljus och större detaljrikedom för exakt tandkirurgi. Det kan innebära bättre och snabbare resultat för patienten.

 

Leica M320 Microscopes

 

Full HD-bildteknik –praktisk dataöverföring

Lagra bilder och videoklipp på SD-kort eller överför data via USB-kabel direkt till patientjournalerna. Det underlättar integreringen av patientdata och bilder vid mottagningen.

Leicas bildteknik gör det enkelt att dela information för undervisning eller samråd, för att dokumentera fall, föra register, presentera information på möten och för en rad olika användningsområden. Visuella resurser har blivit en del av tandvården och bidrar till positioneringen i den konkurrensutsatta miljön. Tandläkare som kan visa upp sina färdigheter vinner förtroende.

 

Snabb och effektiv patientkommunikation

En bild säger mer än tusen ord. Visa patienten det du ser genom att använda individuella inspelnings- och uppspelningsfunktioner, och inkludera på så vis aktivt patienten i samråd och behandling.

 

Intuitiv dokumentation i realtid

I dag spelar patientdokumentation en allt viktigare roll inom verksamheten på mottagningen. Med användarvänlig, integrerad full HD-inspelning kan viktiga data samlas in med en enkel knapptryckning och utan avbrott i arbetsflödet.

Elektriska data

Strömförsörjningsenhet 100–240 V AC (±10%), 50/60 Hz
Säkring 2 × T 6.3 A/250 V
Effektförbrukning Leica M320 F12/C12/W12/FP12, 100 VA
Säkerhetsklass klass I
Styrenhet uttag för strömkabel, video HDMI/BNC

Kirurgiskt mikroskop

Förstoring manuell ändring av apokromatisk förstoringsgrad i 5 steg,
6,4/10/16/25/40×
Stereobas 24 mm
Objektiv fasta brännvidder från f = 100 mm upp till f = 400 mm
fokuseringslinser med f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm
Okular 10 × 21B, 12,5 × 17B, 8,33 × 22B, 10 × 21B med hårkors
Återställningsfunktioner gränslägesbrytare för ljus på/av
Ljuskälla direkt och belysning med 2 LED-lampor med genomsnittlig livslängd på 60 000 timmar
UV-filter UV- och IR-fri LED-belysning
Inbyggt orangefilter OG530
Reglering av ljusstyrka genom ett vred på optikhållaren

Mått och stativ

Maximal utsträckning 1 775 mm (helt utsträckt för den lutande versionen)
Bas 608 × 608 mm (fotavtryck)
Transporthöjd minimalt 1 621 mm
Balansintervall minimalt 1,1 kg till maximalt 4 kg belastning på optikhållaren
Bromssystem finjusterbara mekaniska bromsar för alla rotationsaxlar med löstagbar broms
Systemets vikt maximal belastning ca 116 kg
Alternativ för stativet Leica C12 takmontering, Leica W12 väggmontering, Leica FP12 golvplatta, F12 stativ med hjul, anpassning till KaVo CENTRO stativ

Tillbehör

Binokulärtuber val av fast och varierbar observationsvinkel
Handtag två alternativ som kan steriliseras och desinficeras
Vred och skyddsglas kan steriliseras
ErgoWedge 5° till 25° justeringsintervall för binokulärtub med fast vinkel
ErgoOptic Dent 52° rotationsområde för binokulärtub med 0° till 180° variebar vinkel

Optiska data

Förstoringsintervall 1,5× till 40× med 10× okular
Synfält 5,3–206 mm med 10× okular

Videotillbehör

Leica M320 full HD-videokamera och -fotokamera Integrerad (tillval) full HD-videokamera med 1 080 pixel videoupplösning och 10 megapixel upplösning för stillbilder. Kameran har även en uppspelningsfunktion för video och foto samt miniatyrbildsvy, lagring av video (MPEG-4) och foto (jpg) på SD-minneskort (systemet är försett med ett 4 GB SD-minneskort), dataöverföring till PC via USB, videosignal tillgänglig som HDMI och analog (PAL/NTSC valbar), möjlighet till videolagring på externa inspelningssystem, video-/fotostyrning via IR-fjärrkontroll och två knappar på kamerahuset samt en skärmmeny med alla kamerainställningar.
Fjärrkontroll IR-fjärrkontroll för Leica M320 full HD-video och -foto
Leica M320 IVA integrerad videoadapter Integrerad (tillval) videoadapter för anslutning av extern kamera med C-montering, optikens brännvidd f = 55 mm

 

Omgivningsförhållanden

Användning +10–40 °C
+50–104 °F
30–75 % relativ luftfuktighet
500-1 060 mbar atmosfäriskt tryck
Förvaring -30 °C till +70 °C
-22 °F till +158 °F
10–100 % relativ luftfuktighet
500-1 060 mbar atmosfäriskt tryck

Standarder

Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Klassificering: klass I, enligt bilaga IX, regel 1, med hänvisning till direktivets regel 12. Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda, IEC 60601-1, SS-EN 60601-1, EN 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 nr 601.1-M90. Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, SS-EN 60601-1-2. Leica Microsystems (Schweiz) AG är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001 gällande kvalitetsledning, kvalitetssäkring och miljöledning. Laser – Säkerhet – Del 1: Klassificering av utrustning samt fordringar, IEC 60825-1, EN 60825-1, SS-EN 60825-1.

Begränsningar i användningen

Det kirurgiska mikroskopet Leica M320 kan användas i slutna rum och på plana underlag med maximalt 0,3° ojämnhet eller monteras på stabila väggar eller tak som uppfyller Leica Microsystems specifikationer (se installationshandboken).

Leica M320 Microscopes

MultiFoc – ny flexibilitet vid mikroskopanvändning

”Med MultiFoc Objektiv på mitt Leica M320-mikroskop kan jag snabbt och enkelt växla mellan olika förstoringsgrader under undersökning och behandling, och det är mycket mer flexibelt än med en förstoringslupp.”
Tandläkaren Torsten Wegner är mycket nöjd med MultiFoc Objective.

 

Leica M320 Microscopes

Vad är brännvidd?

Ett objektivs brännvidd är avståndet mellan linsen och fokuspunkten. För mikroskopobjektiv motsvarar brännvidden arbetsavståndet. Exempel: vid arbete med ett objektiv med fast brännvidd på 250 mm gäller det att alltid hålla ett arbetsavstånd på 250 mm mellan linsen och fokuspunkten (en tand) för att bibehålla fokus.

Ett objektiv med variabel brännvidd på 200–300 mm kan fokusera på alla punkter mellan 200 och 300 mm. Användaren kan placera mikroskopet på godtyckligt avstånd mellan 200 mm och 300 mm från patientens mun och behandlingsområdet kommer ändå alltid att förbli i fokus.

 

Leica M320 Microscopes

Enkel hantering

Vredet kan enkelt placeras till vänster, till höger eller i mitten.

 

 

De viktigaste fördelarna för tandläkaren

 1. Avslappnad arbetsteknik tack vare den enkla brännviddsjusteringen som gör det enklare att hantera mikroskopet.
 2. Inga avbrott under behandlingen.
 3. Förbättrad ergonomisk arbetsställning.

 

Leica M320 med MultiFoc har alltid rätt fokus

Med MultiFoc Objective och den variabla brännvidden på 200–300 mm går det att växla mellan olika förstoringsgrader och samtidigt alltid behålla rätt fokus.

 

Leica M320 Microscopes

Universell användning

Leica M320 MultiFoc Objektiv gör mikroskopet lätt att hantera och rekommenderas särskilt för tandläkare som är ovana vid att använda mikroskop.

Leica M320 MultiFoc Objektiv är oumbärligt för tandläkare som använder mikroskopet ofta och för olika typer av behandlingar. När behandlingsområdet byts ofta (t.ex. under diagnostik eller kariesbehandling) kan fokus snabbt justeras med en enkel rotation av vredet på objektivet.

 

Särskilda rekommendationer för gemensam användning

Leica M320 MultiFoc Objektiv kan också användas vid gemensamt arbete med flera mikroskopanvändare. Tack vare objektivets varierbara brännvidd kan varje tandläkare välja sitt önskade arbetsavstånd och hitta en optimal sittande ställning och arbetsställning.

Videos

Leica Dental microscope M320 - Patient movie for your waiting room
Leica Dental Microscopes: This movie explains your patients the most important benefits of a treatment with the dental microscope from Leica.

Downloads

Typ

Språk

Sortera efter

Element per sida

Visar 1 - 10 av 14
Leica Order Form individual configuration completed by packages
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
onsdag, 21 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.20 mb
Leica M320
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.54 mb
Leica M320
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.53 mb
Leica M320
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.53 mb
Leica M320
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.78 mb
Leica M320
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Version: 
02
Release date: 
onsdag, 27 juli, 2016 - 07:07
File size: 
1.56 mb
Leica M320-MultiFoc
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: Svenska
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 4 mars, 2014 - 07:03
File size: 
1.00 mb
Leica M320-MultiFoc
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 4 mars, 2014 - 07:03
File size: 
1.27 mb
Leica M320 with Full HD Camera
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: Svenska
Version: 
01
Release date: 
torsdag, 17 april, 2014 - 07:04
File size: 
5.93 mb
Leica M320
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
5.62 mb