OXYGENAL™ 6

Dental Hygien

För minskning av vattenburna bakterier i dentala enheter

KaVo OXYGENAL 6 för doserad behandling av vattensystemet och mikrobreduktion för vattnet i KaVos behandlingsenheter.

Förbrukning - Unit

KaVo Oxygenal 6
0.489.3451KaVo Oxygenal 61 liter

KaVo-OXYGENAL-6

Tandhygien med KaVo OXYGENAL 6

Vattenförande behandlingssystem kan bli angripna av mikroorganismer. Föroreningen kan orsakas av stagnation och bildande av biofilm i vattnet i systemet eller av blod/sekret från patienter. Under perioder av stagnation kan det här leda till kraftig biokontaminering av behandlingsvattnet. The risk of contamination of the dental treatment water can be reduced by systems, whose efficacy has been tried and tested under practical conditions (see "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“, [Infection prevention in dentistry - Hygiene requirements] Bundesgesundheitsblatt 2006:375-393).

Det finns olika kända processer för behandling av kylvattnet i behandlingsenheter. De bygger vanligtvis på att vattnet behandlas med ett lämpligt medel som dödar mikroorganismerna i vattnet. De starkaste oxidationsmedlen omfattar atomärt syre och hydroxylradikaler, som genom sin starka oxiderande verkan ger en stark baktericid effekt.

Sedan 1986 har KaVo förlitat sig på väteperoxid. Effekten förstärks synergistiskt med silverjoner (OXYGENAL 6). Förutom de expertutlåtanden (bl.a. Walker, Lynch, et al (2003), se Professionella artiklar) som bekräftar effektiviteten hos OXYGENAL 6 har produkten även andra fördelar som skiljer ut den från andra. Åtskilliga tester och laboratorieundersökningar har visat på produktens mycket goda materialkompatibilitet. I de koncentrationer som används utgör den ingen fara för patienter och personal och den bryts ned till vatten och syre utan restprodukter.

OXYGENAL 6 Dental Hygiene

Exempel på användning – behandlingsenhet

Ta bort spottkoppens (sköljsystemets) påfyllningsenhet och lock.
När OXYGENAL-behållaren är tom hörs en ljudsignal med 10 sekunders mellanrum.

 

OXYGENAL 6 Dental Hygiene

Fyll på OXYGENAL 6 (maximalt 1 liter).
Försiktighet! Fyll inte i mittöppningen (spottkoppens/sköljsystemets utflöde).

 

OXYGENAL 6 Dental Hygiene

Exempel på användning – vattenflaska

Fyll en vattenflaska med dricksvatten och använd OXYGENAL 6 som tillsats för mikrobreduktion.
öm flaskan helt innan OXYGENAL 6 tillsätts för att behålla rätt blandningsförhållande. Häll först i 5 ml OXYGENAL 6. Fyll sedan på med 1,5 l med dricksvatten.

 

 

OXYGENAL 6 Dental Hygiene

 

Intensiv mikrobreduktion

Konditioneringssystemet i KaVos enheter tillsätter OXYGENAL 6 till behandlingsvattnet i korrekt förhållande. Alla vattenförande instrument, såsom multifunktionsspetsar, turbiner, scalers, handenheter och motvinklade enheter samt vattnet i sköljsystemet (spottkoppen), behandlas med OXYGENAL 6. Väteperoxidkoncentrationen är 0,02 %. Dessutom är de flesta KaVo-instrument utrustade med en funktion för intensiv mikrobreduktion, med en aktiv väteperoxidkoncentration på 0,25 %.

Intensiv mikrobreduktion ska utföras efter längre perioder av stagnation, om färskvattnet är mycket biokontaminerat, före behandling av patienter med immunbrist samt före veckoslut, semesterperioder och helgdagar. Under processen sköljs alla ovan nämnda vattenkanaler automatiskt. Koncentrationen för intensiv mikrobreduktion verkar under minst 30 minuter i systemet och kan verka under hela helgen. Efter processen sköljs instrument och enheter automatiskt med en lägre koncentration av väteperoxid tills en väteperoxidkoncentration på 0,02 % uppnås.

 

 

Instruktioner

Baserat på de aktuella rekommendationerna från Robert Koch-institutet föreslår vi att sköljprogrammet används efter varje behandling för en snabb och enkel sköljning av alla vattenförande system.

Bestämning av OXYGENAL-koncentrationen i systemet för mikrobreduktion i vatten

  • Fyll sköljsystemet (spottkoppen) med vatten och använd Merckoquant-testremsor för peroxid (100–1 000 mg/l H2O2, Mercks artikelnummer 1100337) för att bestämma OXYGENAL-koncentrationen i systemet för mikrobreduktion i vatten.
  • Under normal användning ska OXYGENAL-koncentrationen ligga mellan 150 mg/l och 250 mg/l H2O2.

Downloads

Typ

Språk

Sortera efter

Element per sida

Visar 1 - 4 av 4
OXYGENAL 6
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 24 april, 2012 - 07:04
File size: 
0.09 mb
OXYGENAL 6
Dokumenttyp : Säkerhetsföreskrifter
Språk: Svenska
Version: 
03
Release date: 
måndag, 15 oktober, 2018 - 07:10
File size: 
0.19 mb
OXYGENAL 6
Dokumenttyp : Säkerhetsföreskrifter
Språk: English (UK)
Version: 
30
Release date: 
onsdag, 13 april, 2016 - 07:04
File size: 
0.20 mb

OXYGENAL 6

OXYGENAL 6
Dokumenttyp : Conformity Statements
Språk: Tyska, English (UK), FranskaView More, Italienska, Spanska, Bulgariska, Tjeckiska, Danska, Grekiska, Estniska, Finska, Kroatiska, Ungerska, Litauiska, Lettiska, Holländska, Norwegian, Polska, Portuguese (Portugal), Rumänska, Svenska, Svenska, Turkiska
Version: 
02
Release date: 
tisdag, 2 oktober, 2018 - 07:10
File size: 
0.08 mb