Sugsystem

Individuell aspirationsposition placeringar för dentallaboratoriet och för din hälsa

En användare utsugssystem för ditt dentallaboratorium och för din hälsa.