Hver anden tandlæge - risiko for høretab.

Hver anden tandlæge er i risiko for høretab.

Der er et stort problem med overrepræsentationen af høretab i tandlægebranchen. Det konkluderer KaVo Dental Nordic AB efter at have læst flere undersøgelser, der viser, at mange tandlæger har lidt af hørenedsættelser som høretab og tinnitus. Blandt andet har over 50 % af dem, der har arbejdet i et støjende erhverv i mindst 10 år, udviklet høreproblemer. Det betyder, at hver anden tandlæge er i risikozonen for høretab. Det er en betydelig overrepræsentation, da statistikker fra den svenske tandlægeforening viser, at 10 % af arbejdsstyrken har høreproblemer.

Mere end en tredjedel af de adspurgte oplever allerede problemer.

Det er på lang sigt, at de virkelige problemer kommer. Men Örebro Universitetshospital i Sverige har gennemført en undersøgelse, hvor man har evalueret høretests fra Folktandvården Västmanland. De adspurgte var tandlæger og tandplejere. Ifølge undersøgelsen oplever 34 % af tandplejepersonalet problemer med hørelsen. Nogle har fået så alvorlige skader, at det har påvirket det vigtigste talefrekvensområde, som ligger mellem 500-2000 Hz. Men undersøgelser viser, at det først er bagefter, at de store problemer opstår. Hele 54 % af dem, der havde arbejdet i et støjende miljø i mere end 10 år, rapporterede om høreskader.

Det fortæller Terese Kullberg, der arbejder som audiolog, i et interview med KaVo:

Faktisk er det nok at arbejde i et meget støjende miljø i kort tid i en yngre alder for at forårsage høretab senere i livet. Når man først har fået en hørenedsættelse, kan det ikke genoprettes – det forbliver for evigt.

42 % af tandlægerne har tinnitus.

Den danske avis Tandlægebladet fra 2020 rapporterer om en undersøgelse foretaget af Danmarks Tekniske Universitet. I undersøgelsen rapporterer 42 % af tandlægerne om tinnitus. Undersøgelsen viser også, at tandlæger og andet personale mener, at støjniveauet på klinikken er så forstyrrende, at det bidrager til nedsat arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Hos KaVo synes vi, at det er bemærkelsesværdige tal og et arbejdsmiljøproblem, som du bør tænke mere over, før du køber og anskaffer udstyr til dit personale.

Tandlægeudstyr, der larmer på skadelige niveauer, menes at ligge bag.

Tandlæger arbejder dagligt i et støjende miljø, der kan være skadeligt for ørerne. Boreudstyr, sugeapparater og ultralydsinstrumenter har lydniveauer, der kan forårsage høreskader ved mere end to timers eksponering om dagen, ifølge Örebro Universitetshospital.

Nogle tandlægeinstrumenter har lydniveauer, som ligger over grænseværdien.

I det svenske Arbejdstilsyns forskrifter om støj er grænseværdien 85 dB i gennemsnit i løbet af en arbejdsdag. Ifølge en rapport fra den svenske styrelse for medicinsk og social evaluering kan ældre tandlægeinstrumenter eller dårligt vedligeholdte instrumenter have et gennemsnitligt lydniveau på helt op til 100 dB, hvilket er det samme lydniveau som en motorsav.

– Der er faktisk kun to måder at forebygge høreskader på. At reducere støjen fra lydkilden eller at bruge høreværn, siger audiolog Terese Kullberg.

Sammenligning af tandlægeinstrumenter.

Forud for et offentligt indkøb i 2020 foretog Region Jönköping i Sverige en uafhængig sammenligning af forskellige tandlægeinstrumenter for den offentlige tandpleje. Sammenligningen viste, at instrumenterne fra KaVo fik de højeste bedømmelser inden for både ergonomi og kvalitet. Blandt bedømmelserne for det røde vinkelstykke nævnes for eksempel "Dybere lyd end forventet og et lavt støjniveau". KaVo opfordrer tandlægebranchen til at evaluere kvaliteten og lydniveauet, før de indkøber nye tandlægeinstrumenter, for at forbedre arbejdsmiljøet.

De rette instrumenter til et bedre arbejdsmiljø.

Ifølge KaVos egne tests ligger lyden fra instrumenterne på et niveau, der svarer til en normal samtale. KaVo mener, at instrumenternes lydniveau er en meget vigtig faktor for arbejdsmiljøet på klinikken. Personalet ønsker de bedste betingelser for at kunne arbejde sikkert hver dag og udføre nøjagtige behandlinger uden at risikere høreskader.