Personvernerklæring – KaVo Dental

Personvern handler om tillit, og din tillit er viktig for oss. Vi respekterer privatlivet ditt. Derfor er det viktig for oss å beskytte personopplysningene dine og å samle dem inn, behandle dem og bruke dem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. For at du skal føle deg trygg når du besøker nettstedene våre, følger vi de lovpålagte bestemmelsene nøye når vi behandler personopplysningene dine. Vi vil her informere deg om hvordan vi samler inn og bruker disse opplysningene.

I. Behandlingsansvarlig

1. iht. GDPR art. 4 nr. 7, Datakontrollør:

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tyskland

Tlf.: +49 (0) 7351 56-0
E-post: privacy@kavo.com

Daglig leder:
Oliver Krett
Armin Imhof 

2. Personvernombud

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål angående vår tilnærming til personvern.

Stefan Kleinermann
Kleinermann & Sohn GmbH
Max-Planck-Str. 9
52499 Baesweiler
Tyskland

Tlf.: +49 (02401) 6054-0
E-post: dsb@das-datenschutz-team.de

II. Omfang av og formål med databehandlingen

Anonym datainnsamling

Vi behandler personopplysningene til besøkende på nettstedet kun i den grad det er nødvendig for å kunne tilby et fungerende nettsted, og for å tilby innholdet vårt og tjenestene våre.

Du kan besøke nettstedet vårt uten å oppgi personopplysninger. Av tekniske grunner, bl.a. for å garantere sikker og stabil tilstedeværelse på internett, lagrer vi kun såkalte «serverloggfiler», tilgangsdata uten tilknytning til personer, som f.eks. nettleseren du bruker, IP-adressen din (anonymisert), dato og klokkeslett for tilgang, eller navnet på den forespurte filen eller nettstedet du besøker.

Data lagres i «serverloggfiler» for å garantere nettstedets funksjonalitet og av sikkerhetsgrunner, spesielt for å forebygge og registrere angrep på nettstedet vårt eller forsøk på svindel. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med innsamlingen. Hva innsamling av opplysninger for levering av nettstedet angår, er dette tilfelle kun når den respektive økten er avsluttet.

Disse anonyme opplysningene lagres atskilt fra de personopplysninger du eventuelt har oppgitt, og gjør det dermed ikke mulig å trekke noen konklusjoner om en bestemt person. De evalueres til statistiske formål for å kunne optimalisere nettstedet vårt og tilbudene våre. Rettslig grunnlag for den midlertidige lagringen av opplysningene og «serverloggfiler» er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

2. Innhente og behandle personopplysninger

Ønsker du å benytte deg av en tjeneste/støtteservice, en vedlikeholdsforespørsel eller en vedlikeholdsbestilling fra selskapet vårt via nettstedet vårt, eller har du spørsmål om produkter eller priser, er en behandling av personopplysningene dine nødvendig. Såfremt det ikke foreligger et rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene, vil vi innhente samtykke fra den berørte personen. Dette vil være synlig på de aktuelle stedene. Dette kan være nødvendig hvis du registrerer deg på nettstedet vårt, melder deg på for nyhetsbrevet vårt eller tar kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt.

Rettslig grunnlag for behandlingsprosesser der vi innhenter samtykket ditt for behandlingsformål, er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Hvis det er nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle eller inngå en avtale (f. eks. for å levere tjenester, eller ved serviceforespørsler/-oppdrag, forespørsler om våre produkter og tjenester), skjer behandlingen i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

De personopplysninger du overfører, som navn, bedrift/legekontor, adresse, virksomhetsområde, e-post og telefon, lagrer vi for å kunne tilby våre tjenester og for individuell kommunikasjon med deg i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og den tyske føderale personvernloven (BDSG).

Rettslig grunnlag for behandlingen av opplysningene som overføres i forbindelse med en e-post eller via et av kontaktskjemaene våre, er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Er formålet med e-postkontakten en inngåelse av en avtale, er det ytterligere rettslige grunnlaget for behandlingen GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

 

Dataoverføring

I den grad vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører for levering av tjenester, får de tilgang til opplysningene også utelukkende med det formål å kunne levere tjenesten. Opplysninger som er nødvendige ved prisforespørsler, kjøpsforespørsler eller andre opplysninger som er nødvendige for salgs- og/eller serviceprosesser, videreformidler vi til angitt faghandelspartner for behandling av forespørselen din. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

I den grad det er nødvendig, kan vi videreformidle forespørselen din til mor-/søsterselskapet vårt dersom disse har et passende tilbud som samsvarer med forespørselen din.

Forespørselen din gis ikke videre til andre tredjeparter. Vi iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personvernbestemmelsene overholdes, og vi forplikter også våre eksterne tjenesteleverandører til å gjøre dette.

3. Webhotell

Webhotell leveres av en webhotell-leverandør på oppdrag fra oss. Serverplassering avhenger av plattformen, og er enten i Tyskland eller Europa. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (levering av det nettbaserte innholdet vårt). Med leverandøren har vi inngått en avtale om ordrebehandling iht. GDPR art. 28.

4. Registrering for forhandler-innlogging på «Extranet» og/eller forhandler-innlogging på «MyKaVo» eller «KaVo Portal»

Ved å oppgi personopplysninger kan du registrere deg for forhandler-innlogging på «Extranet» og/eller forhandler-innlogging på «MyKaVo» eller «KaVo Portal». Når du klikker på de respektive menypunktene, kommer du til separate nettsteder vi eller våre tjenesteleverandører drifter. Opplysningene du legger inn i forbindelse med denne registreringen, vises i inndatamasken i det respektive registreringsskjemaet.

Under registreringen din, lagrer vi IP-adressen din samt dato og klokkeslett for registreringen. Dette fungerer som sikkerhet for oss dersom en tredjepart skulle misbruke e-postadressen din og tjenesten vår uten at du er klar over dette. Vi samler ikke inn ytterligere opplysninger. Det forekommer ingen overføring til noen tredjepart, såfremt det ikke foreligger en lovbestemt forpliktelse til dette eller såfremt overføringen tjener til straffeforfølgelse.

Du har til enhver tid mulighet til å endre personopplysningene du oppga under registreringen eller å få dem fullstendig slettet av oss i samsvar med oppbevaringsfrister og/eller tysk skattelov (Abgabenordnung).

For at vi skal kunne tilby bestemte typer innhold og tjenester på nettstedet vårt, må du registrere deg. Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene når brukerens samtykke foreligger, er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Er formålet med registreringen å oppfylle en avtale der brukeren er en avtalepartner, eller å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse, er ytterligere rettslig grunnlag for behandlingen av opplysningene GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med innsamlingen. 

For oppretting av kontoer samt for administrering av brukerkontoer og innloggingsdata, bruker vi tjenester fra nøye utvalgte tjenesteleverandører. Med leverandørene har vi inngått en avtale om ordrebehandling iht. GDPR art. 28.

 

Dataoverføring

I den grad vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører for levering av tjenestene våre, får de tilgang til opplysningene også utelukkende med det formål å kunne levere tjenestene. Disse er nøye utvalgt og såfremt det er foreskrevet ved lov, avtalemessig forpliktet iht. GDPR art. 28. Opplysninger som er nødvendige ved prisforespørsler, kjøpsforespørsler eller andre opplysninger som er nødvendige for salgs- og/eller serviceprosesser, videreformidler vi til angitt faghandelspartner for behandling av forespørselen din. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. 

I den grad det er nødvendig, kan vi videreformidle forespørselen din til mor-/søsterselskapet vårt dersom disse har et passende tilbud som samsvarer med forespørselen din.

Bestiller du en original fabrikksreparasjon av KaVo Box, overfører vi opplysningene dine (navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) til den avtalebundne tjenesteleverandøren vår, slik at de kan organisere hente- og leveringstjenesten med deg. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

For forsendelse av såkalte «transaksjonelle» e-poster som sendes i forbindelse med bestilling eller registrering, bruker vi tjenesteleverandøren SendGrid. Transaksjonelle e-poster er automatiserte e-poster som utløses av bestemte handlinger utført av en kunde eller en kontakt (f.eks. bestillingsbekreftelse eller statusendringer for bestillinger). SendGrid leveres av Twilio Inc. (101 Spear Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, United States of America), et selskap med hovedkontor i USA. Med tjenesteleverandøren har vi inngått en avtale om ordrebehandling iht. GDPR art. 28. Rettslig grunnlag for forsendelse av transaksjonelle e-poster er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. 

Adekvat personvernnivå for overføring av opplysningene til USA er sikret via EU-USA sitt datavernrammeverk (Data Privacy Framework). På https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy kan du se leverandørens personvernerklæring. 

Forespørselen din gis ikke videre til andre tredjeparter. Vi iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personvernbestemmelsene overholdes, og vi forplikter også de eksterne tjenesteleverandørene våre til å gjøre dette

5. Påmelding for nyhetsbrev

Når du uttrykkelig har meldt deg på for nyhetsbrevet vårt, vil du regelmessig motta interessante tilbud angående produkter, tjenester og kampanjer fra KaVo Dental GmbH og/eller morkonsernet og/eller søsterselskap via e-post. E-postadressen din gis ikke videre til andre selskaper. Hver e-post inneholder informasjon om hvordan du kan avbestille tilsendingen ave-post med fremtidig virkning.

For å aktivere påmeldingen for nyhetsbrevet, trenger vi fornavnet og etternavnet ditt samt e-postadressen din.

Når du melder deg på for nyhetsbrevet vårt, lagrer vi IP-adressen din samt dato og klokkeslett for påmeldingen. Dette fungerer som sikkerhet for oss dersom en tredjepart skulle misbruke e-postadressen din og abonnere på nyhetsbrevet vårt uten at du er klar over dette. Vi samler ikke inn ytterligere opplysninger. Opplysningene som samles inn, brukes utelukkende i anledning abonnementet på nyhetsbrevet vårt. Forespørselen din gis ikke videre til noen tredjepart. Du kan til enhver tid si opp abonnementet på nyhetsbrevet. Detaljer om dette finner du i bekreftelses-e-posten og i hvert enkelt nyhetsbrev. For behandlingen av opplysningene, innhenter vi samtykket ditt i forbindelse medpåmeldingen, der det henvises til denne personvernerklæringen.

 Rettslig grunnlag for behandlingen av opplysningene etter brukerens påmelding for nyhetsbrevet hvor brukerens samtykke foreligger, er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Rettslig grunnlag for forsendelse av nyhetsbrevet i forbindelse med salg av varer eller tjenester er tysk lov om beskyttelse mot urimelig handelspraksis (UWG) § 7 tredje ledd. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med innsamlingen. Skulle det ikke være mulig å slette opplysningene på grunn av oppbevarings-/dokumentasjonsplikter, begrenses (blokkeres) opplysningene. E-postadressendin vil derfor lagres så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

Vi bruker «HubSpot» som tredjepart for forsendelse av nyhetsbrevet vårt. Nyhetsbrevene våre inneholder en såkalt «web-beacon», en pikselstor fil som aktiveres når nyhetsbrevet åpnes. Med denne funksjonen kan vi analysere hvorvidt og når nyhetsbrevet ble åpnet og hvilke lenker det ble klikket på. Analysen hjelper oss med å forbedre innholdet vårt. Du finner mer informasjon om «HubSpot» i vår personvernerklæring under «8. Bruk av verktøy og pluginmoduler på nettstedet vårt» i «HubSpot (nyhetsbrev og skjema)».

6. Tilfredshetsundersøkelser

Med ujevne mellomrom gjennomfører vi tilfredshetsundersøkelser blant eksisterende kunder med det formål å forbedre tjenestene våre samt for kvalitetssikring og produktutvikling. Det er frivillig å delta i disse undersøkelsene.

Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen (GDPR) og tysk føderal personvernlov (BDSG) innenfor rammen av en interesseavveining (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f) i forbindelse med tysk lov om beskyttelse mot urimelig handelspraksis (UWG) § 7 tredje ledd. UWG tillater dette når vi får e-postadressen din av deg i forbindelse med salg av en vare eller tjeneste og du ikke motsier deg bruken.

Vi lagrer spørsmålene og svarene i undersøkelsen. De anonyme undersøkelsesresultatene evalueres og bearbeides internt av markedsføringsavdelingen. I tillegg evalueres og analyseres resultatene utelukkende av ansatte hos KaVo Dental GmbH.

Svarene dine anonymiseres helt og slettes så snart vi har avsluttet evalueringen og det ikke foreligger grunner som rettferdiggjør lengre lagring (for eksempel dersom du har gitt ditt samtykke iht. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a).

Hvis personopplysningene dine behandles på grunnlag av GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, har du rett til å protestere såfremt det foreligger grunner for dette som følge av din spesielle situasjon eller dersom protesten er rettet mot direkte reklame (GDPR art. 21). Du kan protestere mot behandlingen av opplysningene dine fra kundeundersøkelsen eller mot å motta direkte reklame. Ved protest mot direkte reklame vil vi ikke lenger sende deg reklamemeldinger. De automatiske meldingene angående bestillings- og forsendelsesprosessene berøres ikke av denne protesten.

Et eventuelt samtykke til behandling av personopplysninger kan til enhver tid tilbakekalles. Rettmessigheten av behandlingen på grunnlag av samtykket fram til tilbakekallingen berøres ikke av dette. Ønsker du å bruke retten din til å protestere, kan du sende en e-post til privacy@kavo.com.

7. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små filer som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Ved hjelp av disse informasjonskapslene er det f.eks. mulig for oss å se om det tidligere har vært en forbindelse mellom enheten og nettstedet vårt, ta hensyn til språket du foretrekker eller andre innstillinger, tilby deg visse funksjoner eller gjenkjenne interessene dine basert på bruken din.

Informasjonskapsler kan også inneholde personopplysninger. Hvorvidt og hvilke informasjonskapsler som brukes når du besøker nettstedet vårt, avhenger av hvilke områder og funksjoner på nettstedet du bruker, og om du i innstillingene for informasjonskapsler (banner for informasjonskapsler) samtykker i bruk av informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige.

Bruk av informasjonskapsler er også avhengig av innstillingene i nettleseren du bruker (f.eks. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt slik at de automatisk aksepterer visse typer informasjonskapsler. Denne innstillingen kan vanligvis endres. Du kan til enhver tid slette eksisterende informasjonskapsler.

Samtykket (= tillatelsen) til, samt avvisning eller sletting av, informasjonskapsler er knyttet til enheten du bruker og til den nettleseren som brukes. Bruker du flere enheter eller nettlesere, kan du gjøre ulike valg eller ha ulike innstillinger på hver av dem. Velger du å nekte bruken av informasjonskapsler, eller hvis du sletter dem, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt er tilgjengelige eller at enkelte funksjoner kun er tilgjengelige i begrenset omfang. Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger ved bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler / øktavhengige informasjonskapsler er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (legitim interesse av å sikre nettstedets funksjonalitet og sikkerhet). Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål eller såkalte tredjeparts informasjonskapsler, hvis du har gitt ditt samtykke, er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.

Informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i retningslinjene våre for bruk av informasjonskapsler:

https://www.kavo.com/en/cookie-policy

8. Bruk av verktøy og pluginmoduler på nettstedet vårt

For dokumentasjon av et samtykke til lagring av samtykkepliktige informasjonskapsler hos besøkende på nettstedet vårt, bruker vi «OneTrust»-samtykketeknologien for informasjonskapsler, fra leverandøren OneTrust Technology Ltd, 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Storbritannia.

Første gang du besøker nettstedet vårt, lagres det informasjonskapsler i nettleseren din. Her lagres de samtykker du har gitt eller tilbakekallingen av disse samtykkene. Dette gjør det mulig for oss å innhente og administrere samtykket til nettstedsbrukerne for databehandlingen. Først når du har gitt samtykket ditt, kjøres de respektive skriptene og de valgte informasjonskapslene angis. Også OneTrust selv bruker informasjonskapsler for å huske valget ditt av informasjonskapsler, slik at du ikke får opp en informasjonskapselbanner på hver av undersidene på nettstedet vårt. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse (GDPR art. 7 nr. 1) som vi er underlagt (GDPR art. 6 nr. 1 setn. 1 bokstav c). Ved hjelp av en informasjonskapsel lagres samtykkestatusen din i nettleseren på enheten din i 365 dager. Dermed opprettholdes informasjonskapsel-innstillingene dine for senere sideforespørsler. Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med leverandøren iht. GDPR art. 28. Du finner mer informasjon om databehandlingen til OneTrust på https://www.onetrust.com/privacy.

Hvilke informasjonskapsler som angis via samtykkestyringsprogrammet til OneTrust, ser du under punktet «7. Informasjonskapsler» i personvernerklæringen vår.

På nettstedet vårt bruker vi nettanalysetjenesten «Google Analytics» fra leverandøren Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi bruker nettanalysetjenesten for å analysere og regelmessig forbedre bruken av nettstedet vårt. Med den utarbeidede statistikken kan vi forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg. Google bearbeider dataene om bruk av nettstedet på oppdrag fra oss, og er avtalemessig forpliktet til å iverksette tiltak for å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til dataene som behandles. Tjenesten bruker informasjonskapsler som lagres på enheten din og gjør det mulig for oss å analysere bruken av nettstedet vårt. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken din av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. På grunn av aktiveringen av IP-anonymiseringen på disse nettstedene, forkorter imidlertid Google først IP-adressen din innenfor medlemslandene i Den europeiske union eller i andre medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google bruker disse innsamlede opplysningene til å gi oss en evaluering av besøket på nettstedet vårt og bruksaktivitetene der. Disse opplysningene kan også brukes for å tilby flere tjenester som har sammenheng med bruken av nettstedet vårt og bruken av internett. Google opplyser at de ikke knytter IP-adressen din til andre opplysninger.

Rettslig grunnlag for bruk av Google Analytics er det frivillige samtykket du har gitt oss via informasjonskapselbanneret vårt (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a).

Her https://policies.google.com/privacy?hl=no kan du se leverandørens personvernerklæring.

På nettstedet vårt bruker vi den nettbaserte annonsetjenesten «Google Ads», samt såkalt konverteringssporing. Dette er en tjeneste fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kun kalt «Google»).

Vi bruker konverteringssporingen for den målrettede annonseringen av tilbudene våre i Googles annonseringsnettverk. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykket ditt).

Dersom du klikker på en annonse fra Google, vil konverteringssporingsfunksjonen lagre en informasjonskapsel på enheten din. Disse såkalte konverteringssporingskapslene mister gyldigheten sin etter 30 dager og brukes for øvrig ikke til å identifisere deg personlig. Såfremt informasjonskapselen fremdeles er gyldig og du besøker en bestemt side på nettstedet vårt, kan både vi og Google analysere at du har klikket på en av annonsene våre som er plassert i Google, og at du deretter ble omdirigert til nettstedet vårt.

På grunnlag av den innsamlede informasjonen, gir Google oss et anonymisert totalt antall besøkende på nettstedet vårt. I tillegg får vi informasjon om antall brukere som har klikket på annonsen(e) vår(e) og om hvilke sider på nettstedet vårt de deretter besøkte. Hverken vi eller tredjeparter som også bruker Google Ads er med dette i stand til å identifisere deg på denne måten.

Med de tilsvarende innstillingene i nettleseren din kan du også forhindre eller begrense installasjonen av informasjonskapsler. Samtidig kan du til enhver tid slette allerede lagrede informasjonskapsler. De skritt og tiltak som er nødvendig for dette, avhenger imidlertid av den bestemte nettleseren du bruker. Har du spørsmål om dette, kan du bruke hjelpefunksjonen eller dokumentasjonen til nettleseren din eller henvende deg til utvikleren eller brukerstøtten.

Her https://policies.google.com/privacy?hl=no kan du se leverandørens personvernerklæring.

På nettstedet vårt bruker vi remarketingfunksjonen fra leverandøren «Google». Dette er en tjeneste fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kun kalt «Google»). Funksjonen brukes til å presentere interesserelatert reklame for nettstedsbesøkende innenfor Google-annonsenettverket. I den nettstedbesøkendes nettleser lagres eninformasjonskapsel som gjør det mulig å gjenkjenne vedkommende når han/hun besøker disse nettstedene som hører til Google-annonsenettverket. På disse sidene kan den besøkende se reklame som har tilknytning til innholdet som den besøkende tidligere har sett på andre nettsteder som bruker remarketingfunksjonen fra Google.

Ifølge egne utsagn samler ikke Google inn personopplysninger under denne prosessen. Skulle du allikevel ikke ønske å bruke remarketingfunksjonen fra Google, kan du deaktivere den ved å foreta de nødvendige innstillingene via https://myadcenter.google.com/home?hl=no. Alternativt kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler for interesserelatert reklame via reklamenettverksinitiativet ved å følge anvisningene på https://thenai.org/opt-out/.

EU-standardavtalevilkårene er avtalt med Google og sikrer at europeisk personvernlovgivning overholdes.

Her https://policies.google.com/privacy?hl=nokan du se leverandørens personvernerklæring.

På nettstedet vårt bruker vi tjenesten «Google Tag Manager» fra leverandøren Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kun kalt «Google»).

Google Tag Manager er et verktøy for administrering av nettside-tags via et grensesnitt. Google Tag Manager angi ingen informasjonskapsler selv og registrerer ingen personopplysninger. Tjenesten sørger for å utløse andre tags, som på sin side eventuelt registrerer data. Hvis detble utført en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder den for alle sporingstags som implementeres med Google Tag Manager.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på den tekniske utformingen av Google Tag Manager. Det kan derfor ikke utelukkes at personopplysninger behandles via Google Tag Manager. Skulle dette være tilfelle, er Google alene ansvarlig for denne databehandlingen. Rettslig grunnlag for bruk av Google Tag Manager er det frivillige samtykket du har gitt oss via informasjonskapselbanneret vårt (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a).

Du finner mer informasjon om Google Tag Manager i de relevante bruksvilkårene og personvernerklæringen fra Google.

På nettstedet vårt har vi ikke implementert «Google Maps», men lenket kartene våre til «Google Maps» og ruteplanleggeren for å gi deg muligheten til å få vist mer geografisk informasjon og beregne reiseruter. Når du ser på kart på nettstedet vårt, åpnes ikke Google Maps, og dermed videreformidles heller ikke IP-adressen.

Bruker du denne lenken til «Google Maps», kan opplysninger om bruken din av nettstedet vårt (henvisningsadresse) overføres til, samles inn og brukes av Google. Dette kan vi ikke styre.

Mer informasjon om hvordan «Google Maps» og ruteplanleggeren bruker opplysningene dine, samt Google sin egen personvernerklæring, finner du på:

https://policies.google.com/privacy?hl=no

På nettstedet vårt bruker vi tjenesten «HubSpot» fra leverandøren HubSpot Inc. (25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA). Ansvarlig tjenesteleverandør i EU er Hubspot Germany GmbH (Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin; heretter kalt «HubSpot»). Vi bruker tjenesten til e-postmarkedsføring (påmelding for og forsendelse av nyhetsbrev) og levering av nettskjemaer (f.eks. kontaktskjemaer, serviceskjemaer osv.). 

Skriver du til oss via nettskjemaene våre, bearbeides opplysningene dine fra skjemaet for behandling av forespørselen din. Rettslig grunnlag for slik forsendelse er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Ytterligere rettslig grunnlag for databehandlingen som gjøres innenfor rammen av bestemte «HubSpot»-tjenester (som f.eks. nødvendigheten av uttrykkelig samtykke iht. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a ved forsendelse av nyhetsbrev), forblir uberørt av dette. Opplysningene dine videresendes internt til ansvarlig avdeling eller ansvarlig kontaktperson for behandlingen av forespørselen din.

For å oppfylle de ulike funksjonene bruker «HubSpot» informasjonskapsler som muliggjør analyse av de nettstedsbesøkendes bruk av nettstedene våre. I denne forbindelse samles det også inn opplysninger om hvordan du kom til nettstedet vårt, for eksempel via reklame på sosiale medier eller lenker i e-postene våre. Dette viser oss hvilke aspekter ved det nettbaserte tilbudet vårt du interesserer deg for når du tar kontakt med oss. Vi har inngått en personvernavtale med «HubSpot», som inkluderer de nye EU-standardavtalevilkårene, der vi forplikter «HubSpot» til å beskytte opplysningene til kundene våre og ikke gi dem videre til noen tredjeparter.

Merk deg: Henvender du deg til oss via kontaktskjemaer, kan personopplysninger overføres videre til tjenesteleverandører i andre land. Disse andre landene har ikke et tilstrekkelig personvernnivå. Overføres opplysningen til USA, er det en risiko for at amerikanske myndigheter kan behandle opplysningene dine for kontroll- og overvåkingsformål, uten at du eventuelt har adgang til rettsmidler. Overføringssikkerheten sikres regelmessig med såkalte EU-standardavtalevilkår. Disse garanterer at behandlingen av personopplysningene er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som er fastsatt i GDPR. Dersom standardavtalevilkårene ikke er tilstrekkelige for å etablere et adekvat sikkerhetsnivå, anses det at du i forbindelse med kontaktskjemaene har tatt personvernerklæringen til underretning, noe som utgjør samtykket ditt iht. GDPR art. 49 nr. 1 bokstav a, og dermed rettferdiggjør dataoverføringen til andre usikre land.

Her https://legal.hubspot.com/privacy-policy kan du se leverandørens personvernerklæring.

På nettstedet vårt implementerer vi videoer fra vår egen kanal i videoportalen «YouTube» fra selskapet Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Rettslig grunnlag for implementeringen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, der vår interesse gjelder feilfri integrering av videoene og en tiltalende utforming av nettstedet vårt. Til dette bruker vi muligheten for «utvidet personvernmodus», stilt til disposisjon av Google.

Når du åpner en side som har en innebygd video, opprettes det en forbindelse til Google sine servere, og innholdet vises på nettstedet ved å varsle nettleseren din. Iht. informasjonen fra Google, overføres opplysningene dine i «utvidet personvernmodus» – i særdeleshet hvilket av nettstedene våre du har besøkt, samt enhetsspesifikk informasjon inkl. IP-adressen din – til YouTube-serveren i USA når du ser på videoen. Når du klikker på videoen, samtykker du til denne overføringen. Hvis du er logget inn på Google samtidig, tilordnes denne informasjonen medlemskontoen din hos YouTube. Du kan forhindre dette ved å logge deg av medlemskontoen din før du besøker nettstedet vårt.

Delvis overføres det informasjon til morselskapet Google Inc. med hovedkontor i USA, til andre Google-selskaper og til eksterne Google-partnere som kan befinne seg utenfor Den europeiske union. For dette bruker Google standardavtalevilkårene som er godkjent av EU-kommisjonen, og henviser til EU-kommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå hva visse land angår.

Du finner mer informasjon om personvern i forbindelse med YouTube i personvernerklæringen fra tjenesteleverandøren «Google» på https://policies.google.com/privacy?hl=no 

På nettstedet vårt har vi lenker via sosiale medielogoer fra Facebook/Instagram/LinkedIn/XING/Pinterest/Twitter/YouTube (heretter kalt «leverandører»). Disse lenkene viderekobler deg til profilene våre som er lagret hos de respektive leverandørene og skal gjøre det mulig for deg å følge oss der.

 • Facebook er en tjeneste fra Meta Platforms, Inc., 1601 Willow RoadMenlo Park, California 94025, USA. I EU driftes denne tjenesten av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; heretter kun kalt «Facebook».
 • Instagram er en tjeneste fra Meta Platforms, Inc., 1601 Willow RoadMenlo Park, California 94025, USA. I EU driftes denne tjenesten av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.
 • LinkedIn er en tjeneste fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.
 • Xing er en tjeneste fra XING AG, Dammtorstraße 29- 32, 20354 Hamburg, Tyskland.
 • Twitter er en tjeneste fra Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
 • Pinterest er en tjeneste fra Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA. I EU driftes denne tjenesten av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.
 • YouTube er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. I EU driftes denne tjenesten av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Av personvernrettslige grunner har vi kun implementert lenker til våre respektive profiler hos disse leverandørene. Det betyr at det ikke overføres noen opplysninger om deg til leverandørene, såfremt du ikke klikker på logoen til det aktuelle sosiale mediet. Så snart du klikker på en av lenkene til de respektive profilene våre, omdirigeres du til leverandørens nettsted, noe som leder til at opplysningene dine overføres til den respektive leverandøren. Vi har ingen innflytelse på denne personrelaterte dataoverføringen til og datainnsamlingen utført av leverandøren. Vi har heller ingen informasjon om de enkelte formålene med denne databehandlingen eller dennes omfang og lagringstid. Vi er ikke kjent med om leverandørene sletter, genererer eller tilordner profiler eller foretar anonymisering, og dette ligger også utenfor vårt innflytelsesområde.

Er du logget på hos en av de ovennevnte leverandørene samtidig som du klikker på den respektive lenken som er implementert på nettstedet vårt, vil opplysningene leverandøren samler inn når du går inn på nettstedet deres, umiddelbart tilordnes profilen din der.

Behandlingen av brukernes personopplysninger er basert på den legitime interessen vår av effektiv brukerinformasjon og kommunikasjon med brukerne iht. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Ber de respektive leverandørene brukerne om samtykke til databehandling (dvs. samtykke f.eks. ved å krysse av i en avkrysningsboks eller bekrefte via en knapp), er rettslig grunnlag for behandlingen GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a i forbindelse med GDPR art. 7.

For en detaljert beskrivelse av de enkelte behandlingsformene og mulighetene for å protestere (opt-out), henviser vi til personvernerklæringene og informasjonen til operatørene av de enkelte nettverkene. Når det gjelder forespørsler om informasjon og påberopelse av den registrertes rettigheter, gjør vi oppmerksom på at disse kan gjøres gjeldende overfor de enkelte leverandørene, ettersom disse har tilgang til brukernes data og kan iverksette egnede tiltak og gi informasjon om prosesser.

For å vise innhold fra sosiale medier på nettstedet vårt, bruker vi tjenesten «Flockler» fra Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100, Tampere, Finland, som samler relevante sosiale mediekanaler og viser dem på nettstedet vårt.

Ved interagering med det respektive innholdet, opprettes det en forbindelse til Flockler sine servere. I denne forbindelse får Flockler tilgang til IP-adressen din. Dette gjelder også dersom du ikke er logget inn hos den aktuelle leverandøren av sosiale medier eller ikke har en konto hos der. De nettstedene du besøkerblir koblet til kontoen din på sosiale medier og gjøres kjent for andre brukere. Da overføres også data til leverandørene av sosiale medier. Vi gjør oppmerksom på at vi som brukere av Flockler sine tjenester ikke har tilgang til de overførte dataene og ikke er kjent med hvordan disse brukes videre. Du finner mer informasjon om dette i leverandørens egen personvernerklæring. 

Bruken av Flocker sine pluginmoduler skjer på grunnlag av vår legitime interesse iht. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har legitim interesse av å være så synlig som mulig på sosiale medier.

Her https://flockler.com/privacy-policyfinner du personvernbestemmelsene til Flockler og mer informasjon om denne leverandøren.

Det kan forekomme at innhold fra tredjeparter, for eksempel grafikk fra andre nettsteder, integreres på sidene våre. Dette skjer på grunnlag av våre legitime interesser (interesse av optimalisering og økonomisk drift av nettilbudet vårt iht. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f). Dette forutsetter alltid at leverandørene av dette innholdet (heretter kalt «tredjepartsleverandører») gjenkjenner brukernes IP-adresser, siden innholdet ikke kan sendes til enkelte brukeres nettlesere uten IP-adressene. IP-adressen er dermed nødvendig for visning av dette innholdet. Vi anstrenger oss for å vise innhold der de enkelte leverandører kun bruker IP-adressen for levering av innholdet. Vi har imidlertid ingen innflytelse på hvorvidt tredjepartsleverandørene lagrer IP-adressen for statistiske formål. I den grad vi er kjent med dette, vil vi informere brukerne om det.

9. Telefon-/videokonferanser, jobb-/søknadsintervjuer, opplæring og videreutdanning via «MS Teams»

For å ved behov kunne gjennomføre telefon-/videokonferanser, som også kan omfatte jobb-/søknadsintervjuer samt opplæring og videreutdanning, bruker vi verktøyet «Teams» fra Microsoft.

Generelt har hverken du eller vi lov til å gjøre opptak med bilde og lyd.

Ved bruk av MS Teams i forbindelse med en telefon-/videokonferanse, bearbeides ulike typer opplysninger. Omfanget av opplysningene avhenger også av hvilke opplysninger du oppgir før eller under deltakelsen i en telefon-/videokonferanse.

Under telefon-/videokonferansen kan følgende personopplysninger behandles:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. e-postadressen din, dersom du oppgir den personlig)
 • Loggfiler, loggdata
 • Metadata (f.eks. tema for og beskrivelse av møtet, IP-adresse, tidspunkt for deltakelse osv.)
 • Profildata (f.eks. brukernavnet ditt, fornavn, etternavn osv. dersom du oppgir dette)

For å delta i en telefon-/videokonferanse får du tilsendt en invitasjon (invitasjonslenke eller kalenderavtale) via e-post til den e-postadressen du har oppgitt til oss. I den forbindelse behandler vi registreringsopplysningene dine.

For å delta i en telefon-/videokonferanse må du minst ha oppgitt navnet ditt. Du kan til enhver tid deaktivere overføringen via mikrofon og kamera ved å endre de nødvendige innstillingene.

I den grad det behandles personopplysninger fra ansatte hos KaVo Dental GmbH, er BDSG § 26 ledd 1 det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen. Skulle personopplysninger i forbindelse med MS Teams ikke være nødvendig for etablering, gjennomføring eller avslutning av arbeidsforholdet, men allikevel være en elementær del ved bruken av MS Teams, er det rettslige grunnlaget for databehandlingen GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. I disse tilfellene gjelder vår interesse en effektiv gjennomføring av telefon-/videokonferanser.

Rettslig grunnlag for gjennomføring av jobb-/søknadsintervjuer via MS Teams er BDSG §26 ledd 1.

For øvrig er det rettslige grunnlaget for databehandling ved gjennomføring av telefon-/videokonferanser GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b, i den grad disse gjennomføres i forbindelse med avtaleforhold. Skulle det ikke foreligge noe avtaleforhold, er rettslig grunnlag GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Også her er vi interessert i en effektiv gjennomføring av telefon-/videokonferanser og nettarrangementer.

Innenfor rammen av ordrebehandlingen vil leverandøren, Microsoft, eventuelt få kjennskap til de ovennevnte opplysningene for å behandle disse. All datatrafikk er kryptert (MTLS, TLS eller SRTP), opplysningene lagres prinsipielt på servere innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Fra et personvernperspektiv tilhører leverandøren, Microsoft, leverandører fra såkalte «andre usikre land» (her: USA) der personvernnivået ikke tilsvarer personvernnivået i EU. For å kunne garantere et tilstrekkelig personvernnivå for eventuelle overføringer av personopplysninger har vi inngått avtaler for å beskytte personvernet ditt (dette omfatter bl.a. de nye EU-standardavtalevilkårene).

 Planlegges det en overføring til et såkalt «tredjeland» og det ikke foreligger noen beslutning om eller garantier for tilstrekkelig personvern, er det en mulighet for at myndighetene i det aktuelle tredjelandet (f.eks. etterretningstjenester) kan få tilgang til de overførte opplysningene for å registrere og analysere disse, slik at det ikke kan garanteres at dine rettigheter som registrert kan håndheves.

Du finner nærmere informasjon i personvernerklæringen til Microsoft her: https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement

10. Reklamasjons-/garantibehandling

I forbindelse med reklamasjons-/garantibehandling, behandler vi personopplysningene dine i sammenheng med avtaleinngåelsen. Dette inkluderer personopplysninger som navn, adresse, kontaktopplysninger, kjøpsdato osv., samt ytterligere opplysninger du gir oss innenfor rammen av reklamasjons-/garantibehandlingen. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

Utover den faktiske oppfyllelsen av (forhånds-)avtalen, behandler vi opplysningene dine hvis det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser (GSPR art. 6 nr. 1 bokstav c).

 

Dataoverføring

Innenfor rammen av reklamasjons-/garantibehandlingen, videreformidles opplysningene dine til (fag-)handelspartnere for å kunne foreta fakturering eller utligning av kostnader, samt å utføre vedlikehold/reparasjon av KaVo-produkter.

11. Garantiforlengelse

Skulle du kjøpe en garantiforlengelse for KaVo-produktene dine, behandler vi personopplysningene dine i sammenheng med avtaleinngåelsen. Dette inkluderer personopplysninger som navn, adresse, kontaktopplysninger, kjøpsdato osv., samt ytterligere opplysninger du gir oss innenfor rammen av garantiforlengelsen. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. Utover den faktiske oppfyllelsen av (forhånds-)avtalen, behandler vi opplysningene dine hvis det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser (GSPR art. 6 nr. 1 bokstav c).

 

Dataoverføring

Innenfor rammen av garantiforlengelsen, videreformidles opplysningene dine til (fag-)handelspartnere for å kunne foreta fakturering eller utligning av kostnader, samt å utføre vedlikehold/reparasjon av KaVo-produkter iht. den kjøpte garantiforlengelsen.

12. E-læring for opplæring og videreutdanning

Hvis du deltar i et av våre nettbaserte videreutdannings- eller e-læringstilbud, vil du få tilsendt de individuelle adgangsopplysningene dine for tilgang til e-læringsplattformen vår til e-postadressen din.

E-læringsplattformen er lagret på servere hos en tredjepartsleverandør i Europa. Med leverandøren har vi inngått en avtale om ordrebehandling iht. GDPR art. 28. Din påmelding i e-læringssystemet, besøksvarighet, læringsfremdrift og resultater samles inn og lagres med det formål å gjennomføre opplæringen og for å ivareta systemsikkerheten vår. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (oppfylling av avtale) og GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (vår legitime interesse av sikkerheten til IT-systemene våre og forbedring av tjenestene våre). 

Vi behandler personopplysningene dine for å gjennomføre og planlegge nettbasert opplæring og/eller e-læring og/eller tilstedeværelsesbaserte arrangementer. Dette omfatter:

 • fornavn, etternavn
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • adresse (som regel bedriftsadresse)

Opplysningene behandles med det formål å registrere deltakere, planlegge og gjennomføre nettbasert opplæring og/eller e-læring. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. Behandles personopplysninger om ansatte i KaVo Dental GmbH i forbindelse med nettbasert opplæring og/eller e-læring, er det rettslige grunnlaget BDSG § 26 ledd 1.

For at du skal motta invitasjonslenken til nettbasert opplæring/e-læring, behøver vi e-postadressen din. Skulle du ikke gi samtykket ditt til denne behandlingen av e-postadressen din for dette formål, kan vi ikke sende deg invitasjonslenker.

Vi bruker «Microsoft Teams» når vi gjennomfører nettbasert opplæring. Mer informasjon om personvern ved bruk av «Teams» finner du i personvernerklæringen vår under «9. Telefon-/videokonferanser, jobb-/søknadsintervjuer, opplæring og videreutdanning via «MS Teams».

Personopplysningenedine slettes med mindre det foreligger handels- og skatterettslige oppbevaringsplikter og/eller dokumentasjonsplikter som forhindrer dette.

13. Søknadsvilkår

Du har mulighet til å søke på stillingsannonser i bedriften vår. Ved å klikke på menypunktet «Career» kommer du til utlyste stillinger hos KaVo Dental GmbH. Hvis du søker på en utlyst stilling via e-post til karriere@kavo.com, karrierestart@kavo.com, ausbildung@kavo.com og schuelerpraktikum@kavo.com eller pr. post, vil søknadsopplysningene dine samles inn og behandles elektronisk i søkerstyringssystemet vårt for håndtering av søknadsprosessen. Kun de fagavdelingene som er involvert i søknadsprosessen har tilgang til søkerstyringssystemet. Fører søknaden din til at det inngås en ansettelseskontrakt, kan vi lagre de overførte opplysningene dine i personalmappen din for vanlige organisatoriske og administrative prosesser og i samsvar med de relevante forskriftene. I henhold til § 26 ledd 1 setn. 1 i BDSG i forbindelse med GDPR art. 88 nr. 1, tillater personvernloven innsamling av de opplysninger som er nødvendige for å etablere et ansettelsesforhold. Gir du oss frivillige opplysninger utover det nødvendige, skjer dette på grunnlag av samtykke iht. GDPR art. 6 nr. 1 setn. 1 bokstav a. I forbindelse med behandlingen kan opplysningene dine overføres til personer innenfor bedriften vår, samt til tjenesteleverandører som er kontraktsmessig bundet og forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og som utfører visse oppgaver innen databehandlingsprosessen.

Dersom en søknad avslås, sletter vi de overførte opplysningene tre måneder etter avslaget. Opplysningene slettes imidlertid ikke dersom lovpålagte bestemmelser, f.eks. grunnet bevisplikt iht. tysk lov om likebehandling (AGG), krever lengre lagring på opptil seks måneder eller inntil en rettssak er avsluttet.

Hvis du får søknaden din på en konkret stilling avslått, kan du få anledning til å bli inkludert i søkernettverket vårt. Dersom du gir oss det skriftlige samtykket ditt (gjerne via e-post) innen fire uker, er det en mulighet for at vi inkluderer deg i søkernettverket og tar kontakt med deg på nytt i forbindelse med stillinger som etter vår oppfatning passer profilen din. Søknaden din vil bli lagret i søkernettverket i maks. 12 måneder, hvoretter vi automatisk sletter opplysningene dine. Rettslig grunnlag for dette er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykket ditt). I henhold til GDPR art. 7 nr. 3 kan du selvsagt til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt med fremtidig virkning ved å varsle oss om dette.

14. Den registrertes rettigheter

Som en registrert berørt av databehandlingen, har du rett til informasjon (GDPR art. 15), rett til korrigering (GDPR art. 16), rett til sletting (GDPR art. 17), rett til begrensning av behandling (GDPR art. 18) og rett til dataportabilitet (GDPR art. 20). I tillegg har du rett til å trekke tilbake samtykket til behandlingen av personopplysningene dine til enhver tid (GDPR art. 7 nr. 3). Dersom samtykket trekkes tilbake, skal det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake. Like upåvirket forblir også videre behandling av disse opplysningene på et annet rettslig grunnlag, f.eks. for å oppfylle rettslige forpliktelser (eksempelvis lovbestemte oppbevaringsfrister). Vi gir avkall på automatiserte avgjørelser eller profilering (GDPR art. 22).

Rett til å protestere (GDPR art. 21)

Av grunner som er knyttet til din særlige situasjon, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg som er basert på en interesseavveining (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f). Dette gjelder spesielt hvis behandlingen av personopplysningene ikke er nødvendige for å oppfylle en avtale. Hvis du bruker retten din til å protestere, ber vi deg om å opplyse om grunnene for dette. Vi skal da ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise tvingende legitime grunner for databehandlingen som går foran interessene og rettighetene dine. Vi ber om at du sender protesten til kontaktadressen til den behandlingsansvarlige som er nevnt ovenfor.

Hvis du er av den oppfatning at behandlingen av opplysningene dine er i strid med personvernloven eller dersom du anser rettighetene dine iht. denne forordningen krenket, kan du henvende deg til tilsynsmyndighetene på ditt vanlige bosted, arbeidsplassen din eller hovedkontoret til bedriften vår  (datatilsynet for Baden Württemberg). (GDPR art. 77).

Ta kontakt med ovennevnte kontorer for å utøve dine rettigheter som registrert. Forespørsler som sendes inn elektronisk, vil som oftest bli besvart elektronisk. Informasjon som gis i henhold til GDPR, enhver kommunikasjon og ethvert tiltak som gjøres, inkludert «utøvelsen av de registrertes rettigheter», skal prinsipielt være gratis. Kun dersom anmodninger er åpenbart grunnløse eller overdrevne, kan vi kreve et rimelig gebyr for behandlingen eller nekte å etterkomme anmodningen (se GDPR art. 12 nr. 5).

Hersker det rimelig tvil om identiteten din, kan vi be om ytterligere opplysninger fra deg for å kunne bekrefte identiteten din. Er det ikke mulig for oss å foreta en identifisering, har vi rett til å nekte å behandle forespørselen din. Så langt det er mulig, vil vi informere deg separat hvis vi ikke er i stand til å foreta en identifikasjonav deg (se GDPR art. 11 og art. 12 nr. 6).

Forespørsler om opplysninger og informasjon behandles som oftest omgående, i løpet av en måned etter at de inntreffer. Fristen kan forlenges med ytterligere to måneder, såfremt dette er nødvendig med henblikk på forespørslenes kompleksitet og/eller antall forespørsler. Dersom fristen forlenges, vil vi informere deg om årsakene til forsinkelsen innen en måned etter at vi mottok forespørselen din. Skulle vi ikke etterkomme en forespørsel, vil vi omgående og innen en måned etter at forespørselen din ble mottatt, underrette deg om årsaken til dette og informere deg om muligheten til å klage til tilsynsmyndighetene eller søke rettslig prøving (se GDPR art. 12 nr. 3 og nr. 4).

Vær oppmerksom på at du kun kan utøve rettighetene dine som registrert innenfor de begrensninger som er fastsatt av EU eller medlemsstatene. (GDPR art. 23).

15. Datasikkerhet

Når du registrerer deg i anledning KaVo-portalen, bruker et av kontaktskjemaene våre på nettstedet vårt eller abonnerer på nyhetsbrevet vårt, krypteres personopplysningene dine og overføres via internett ved hjelp av TLS. Vi sikrer nettstedet vårt og andre systemer med tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring eller distribuering av opplysningene dine utført av uautoriserte personer.

16. Sletting og begrensning (sperring) av personopplysninger

Personopplysningene dine slettes og begrenses (sperres) når formålsbegrensningen bortfaller, såfremt de ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse eller inngåelse av avtaler. Det tas da hensyn til oppbevaringsfrister iht. lover og/eller tysk skattelov.

17. Kontaktmulighet

På nettstedet vårt byr vi på kontaktmuligheter via e-post og/eller via kontaktskjemaene vi stiller til disposisjon. I disse tilfeller vil informasjonen du oppgir lagres for behandling av forespørselen din. For behandling av opplysningene henvises det i forbindelse med forsendelsesprosessen til denne personvernerklæringen. Personopplysninger fra inndatamasken i kontaktskjemaet vårt behandles utelukkende for bearbeiding av forespørselen.

Alternativt kan du ta kontakt med oss via den angitte e-postadressen. I dette tilfellet lagres de personopplysningene som overføres med e-posten.

Rettslig grunnlag for behandlingen av opplysningene når brukerens samtykke foreligger, er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Rettslig grunnlag for behandlingen av opplysningene som overføres ved forsendelsen av en e-post og/eller via et av kontaktskjemaene våre, er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Er formålet med forespørselen inngåelse av en avtale, er det ytterligere rettslige grunnlaget for behandlingen GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med innsamlingen og det ikke foreligger oppbevaringsfrister som tilsier noe annet. Forespørselen din gis ikke videre til noen tredjepart.

18. Dataoverføring til andre usikre land

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenestene vi tilbyr, kan opplysninger også bli overført til eller behandlet i andre land utenfor Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Enkelte av disse landene garanterer ikke samme beskyttelsesnivå for personopplysningene dine som i ditt eget land. Det er fare for at myndighetene der vil behandle opplysningene dine for kontroll- og overvåkingsformål, eventuelt også uten mulighet for rettsmidler. 

Vi overfører opplysningene dine til et annet usikkert land eller en internasjonal organisasjon kun på følgende betingelser:

 • det foreligger en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen iht. GDPR art. 45;
 • det foreligger egnede garantier iht. GDPR art. 46 (f.eks. bindende virksomhetsregler, standard personvernbestemmelser, godkjente atferdsnormer, eller godkjente sertifiseringsmekanismer);
 • det foreligger et unntak iht. GDPR art. 49 i (f.eks. samtykket ditt foreligger, hvis det er nødvendig for å oppfylle en avtale, for å forfølge rettslige krav)

19. Endring og oppdatering av personvernerklæringen

Endringer i databehandlingen vi utfører, samt lovendringer, rettsavgjørelser, endringer i bedriftens kontaktinformasjon osv. kan føre til at vi oppdaterer denne personvernerklæringen. Vi ber deg derfor om regelmessig å gjøre deg selv obs på innholdet i personvernerklæringen vår.

 

Oppdatert april 2024


APPENDIX


1) Affiliate

PLANMECA OY
Asentajankatu 6
00880 Helsinki 
Finland


2) Subsidiaries KaVo Dental GmbH