Integritetspolicy – KaVo Dental

Dataskydd handlar om förtroende och ditt förtroende är viktigt för oss. Vi respekterar din integritet. Det är därför viktigt för oss att dina personuppgifter skyddas och därmed samlas in, behandlas och används i enlighet med gällande lagstiftning. För att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats följer vi strikt de lagstadgade bestämmelserna vid behandlingen av dina personuppgifter och vill här informera dig om vår insamling och användning av uppgifter.

I. Personuppgiftsansvarig

i den mening som avses i artikel 4.7 i GDPR är:

1. Anmält organ

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tyskland

Tel.: +49 (0) 7351 56-0
E-Mail: privacy@kavo.com

Företagsledning:
Oliver Krett
Armin Imhof 

2. Dataskyddsombud

Om du har några frågor om dataskydd kan du kontakta oss.

Stefan Kleinermann
Kleinermann & Sohn GmbH
Max-Planck-Str. 9
52499 Baesweiler
Tyskland

Tel.: +49 (02401) 6054-0
E-Mail: dsb@das-datenschutz-team.de

II. Databehandlingens omfattning och syfte

1. Anonym datainsamling

Vi behandlar webbplatsbesökares personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en fungerande webbplats och vårt innehåll och våra tjänster.

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Av tekniska skäl, bland annat för att säkerställa en säker och stabil webbplats, lagrar vi endast så kallade ”serverloggfiler”, åtkomstdata utan koppling till en person, till exempel vilken webbläsare du använder, din IP-adress (anonymiserad), datum och tid för ditt besök eller namnet på den begärda filen eller besökta webbplatsen.

Lagringen i ”serverloggfiler” sker för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska och av säkerhetsskäl, i synnerhet för att förhindra och identifiera attacker mot webbplatsen eller bedrägeriförsök. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för att tillhandahålla webbplatsen sker detta när respektive session har avslutats.

Dessa anonyma uppgifter lagras separat från eventuella personuppgifter som du kan ha lämnat, vilket innebär att de inte kan kopplas till en viss person. De utvärderas för statistiska ändamål i syfte att optimera vår webbplats och vårt utbud. Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och ”serverloggfilerna” är artikel 6.1 f i GDPR.

2. Insamling och behandling av personuppgifter

Om du vill använda dig av en tjänst/support, göra en underhållsförfrågan eller en underhållsbeställning hos oss via vår webbplats, eller om du har frågor om produkter eller priser, behöver dina personuppgifter behandlas. Om det inte finns någon rättslig grund för behandlingen av personuppgifter inhämtar vi samtycke från den registrerade. Detta kommer att visas på lämpliga platser. Detta kan krävas om du registrerar dig på vår webbplats, till vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

Den rättsliga grunden för behandlingsåtgärder där vi inhämtar samtycke från dig för behandlingsändamål är artikel 6.1 a i GDPR. Om behandlingen av personuppgifter krävs för att fullgöra eller inleda ett avtal (t.ex. för att tillhandahålla våra tjänster, eller vid serviceförfrågningar/-beställningar, förfrågningar om våra produkter och tjänster) sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

Vi lagrar och använder de personuppgifter som du har lämnat, till exempel namn, företag/mottagning, adress, verksamhetsområde, e-post och telefon, i syfte att tillhandahålla våra tjänster och kommunicera med dig individuellt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och Tysklands federala dataskyddslag (BDSG).

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att du skickar ett e-postmeddelande och/eller använder något av våra kontaktformulär är artikel 6.1 f i GDPR. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal är en ytterligare rättslig grund för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR.

 

Dataöverföring

Om vi använder oss av externa tjänsteleverantörer i samband med tillhandahållandet av tjänster har de också åtkomst till uppgifterna uteslutande i syfte att tillhandahålla tjänsterna. Vid prisförfrågningar, inköpsförfrågningar eller andra uppgifter som krävs för försäljnings- och/eller serviceprocessen skickar vi vidare vi uppgifterna till den angivna specialiserade återförsäljarpartnern i syfte att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR.

Om det behövs kan vi skicka vidare din förfrågan till vårt moderbolag/systerbolag om de har ett lämpligt utbud för din förfrågan.

Uppgifter ges inte vidare till annan tredje part. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsrelaterade bestämmelser följs och kräver även att våra externa tjänsteleverantörer gör detsamma.

3. Webbhotell

Webbhotell tillhandahålls av en webbhotelleverantör på uppdrag av oss. Serverns geografiska läge beror på om det är plattformen Tyskland eller Europa. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR (tillhandahållande av vårt onlineutbud). Vi har ingått ett avtal med leverantören om behandling som personuppgiftsbiträde i enlighet med artikel 28 i GDPR.

4. Registrering i återförsäljarportalen ”Extranet” och/eller återförsäljarportalen ”MyKaVo” eller ”KaVo Portal”

Du kan registrera dig för återförsäljarportalen ”Extranet” och/eller återförsäljarportalen ”MyKaVo” eller ”KaVo Portal” genom att ange dina personuppgifter. Genom att klicka på motsvarande menyalternativ tas du till separata webbplatser som vi eller vår tjänsteleverantör tillhandahåller. De uppgifter som anges i samband med registreringen kan ses i inmatningsmasken i respektive registreringsformulär.

När du registrerar dig lagrar vi din IP-adress samt datum och tidpunkt för registreringen. Detta är en säkerhetsåtgärd från vår sida om en tredje part skulle missbruka din e-postadress och vår tjänst utan din vetskap. Vi samlar inte in några ytterligare uppgifter. Uppgifter ges inte vidare till tredje part om det inte finns en rättslig skyldighet att göra det eller om det sker för brottsbekämpande ändamål.

Du kan när som helst ändra de personuppgifter som du lämnat vid registreringen eller få dem helt raderade av oss, i enlighet med lagstiftade lagringstider och/eller skattelagstiftning.

Registrering krävs för att vi ska kunna tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 a i GDPR om användaren har gett sitt samtycke. Om syftet med registreringen är att fullgöra ett avtal som användaren är part i eller för att genomföra åtgärder innan ett avtal ingås utgör artikel 6.1 b i GDPR ytterligare rättslig grund för behandlingen av uppgifterna. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. 

Vi använder tjänster från noggrant utvalda tjänsteleverantörer för att skapa konton samt hantera användarkonton och inloggningsuppgifter. Vi har ingått ett avtal med leverantörerna om behandling som personuppgiftsbiträde i enlighet med artikel 28 i GDPR.

 

Dataöverföring

Om vi använder oss av externa tjänsteleverantörer i samband med tillhandahållandet av tjänster har de också åtkomst till uppgifterna uteslutande i syfte att tillhandahålla tjänsterna. Dessa är noggrant utvalda och, om så krävs enligt lag, enligt avtal bundna i enlighet med artikel 28 i GDPR. Vid prisförfrågningar, inköpsförfrågningar eller andra uppgifter som krävs för försäljnings- och/eller serviceprocessen skickar vi vidare vi uppgifterna till den angivna specialiserade återförsäljarpartnern i syfte att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR. 

Om det behövs kan vi skicka vidare din förfrågan till vårt moderbolag/systerbolag om de har ett lämpligt utbud för din förfrågan.

När du beställer KaVo Box fabriksreparation med originaldelar skickar vi vidare dina uppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) till vår kontrakterade tjänsteleverantör så att de kan planera upphämtning och retur med dig. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR.

Vi använder tjänsteleverantören SendGrid för att skicka så kallade ”transaktionella” e-postmeddelanden som skickas inom ramen för din beställning eller registrering. Transaktionella e-postmeddelanden är automatiserade e-postmeddelanden som utlöses av vissa åtgärder från en kund eller kontakt (t.ex. beställningsbekräftelser eller statusändringar för beställningar). SendGrid tillhandahålls av Twilio Inc. (101 Spear Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, United States of America), ett företag med säte i USA. Vi har ingått ett avtal med tjänsteleverantören om behandling som personuppgiftsbiträde i enlighet med artikel 28 i GDPR. Den rättsliga grunden för att skicka transaktionella e-postmeddelanden är artikel 6.1 b i GDPR. 

En adekvat dataskyddsnivå vid överföring av uppgifter till USA garanteras av EU-U.S. Data Privacy Framework. Du kan komma åt och se leverantörens integritetspolicy på https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy

Uppgifter ges inte vidare till annan tredje part. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsrelaterade bestämmelser följs och kräver även att våra externa tjänsteleverantörer gör detsamma.

5. Registrering till nyhetsbrev

Efter att du uttryckligen har registrerat dig till nyhetsbrevet får du regelbundet intressanta erbjudanden om produkter, tjänster och kampanjer från KaVo Dental GmbH och/eller moderbolaget och/eller systerbolagen via e-post. Din e-postadress ges inte vidare till andra företag. I varje e-postmeddelande finns information om hur du kan avregistrera dig så att du inte får fler e-postmeddelanden.

För att registrera dig till nyhetsbrevet behöver vi ditt för- och efternamn samt din e-postadress.

När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din IP-adress samt datum och tidpunkt för registreringen. Detta är en sorts säkerhetsåtgärd från vår sida om en tredje part skulle missbruka din e-postadress och prenumerera på vårt nyhetsbrev utan din vetskap. Vi samlar inte in några ytterligare uppgifter. De uppgifter som samlas in på detta sätt används uteslutande för prenumeration på nyhetsbrevet. Uppgifter ges inte vidare till tredje part. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet. Information om detta finns i bekräftelsemejlet och i varje enskilt nyhetsbrev. Ditt samtycke inhämtas för behandling av uppgifterna när du registrerar dig och vi hänvisar till denna integritetspolicy.

 Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har registrerat sig till nyhetsbrevet är artikel 6.1 a i GDPR om användaren har gett sitt samtycke. Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet efter försäljning av varor eller tjänster är paragraf 7.3 i UWG (tyska lagen mot orättvis konkurrens). Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Om det inte är möjligt att radera uppgifterna på grund av lagringsskyldigheter eller skyldigheter att tillhandahålla handlingar begränsas (blockeras) uppgifterna. Din e-postadress sparas alltså så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet.

Vi använder ”HubSpot” för att skicka vårt nyhetsbrev. Våra nyhetsbrev innehåller en s.k. ”spårpixel”, en pixelstor fil som hämtas när nyhetsbrevet öppnas. Med hjälp av denna funktion kan vi analysera om och när nyhetsbrevet öppnades och vilka länkar som klickades på. Analysen hjälper oss att förbättra vårt innehåll. Mer information om ”HubSpot” finns i vår integritetspolicy under ”8. Användning av verktyg och insticksprogram på vår webbplats” i ”HubSpot (nyhetsbrev och formulär)”.

6. Nöjdhetsundersökningar

Vi genomför nöjdhetsundersökningar bland befintliga kunder i oregelbundna intervaller i syfte att förbättra våra tjänster, kvalitetssäkra och utveckla våra produkter. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och Tysklands federala dataskyddslag (BDSG) inom ramen för en intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR) tillsammans med paragraf 7.3 i UWG. Detta tillåts enligt UWG om vi får din e-postadress från dig i samband med försäljning av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot dess användning.

Vi sparar frågorna och svaren från undersökningen. De anonyma undersökningsresultaten analyseras och bearbetas internt av marknadsföringsavdelningen. Resultaten utvärderas och analyseras uteslutande av anställda hos KaVo Dental GmbH.

Dina svar anonymiseras helt och raderas när vi har slutfört analysen och det inte finns några skäl som motiverar längre lagring (t.ex. om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 f i GDPR har du rätt att invända om det finns skäl för detta som hänför sig till din särskilda situation eller om invändningen riktas mot direktreklam (artikel 21 i GDPR). Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter från kundundersökningen eller mottagandet av direktreklam. Om du motsätter dig direktreklam kommer vi inte att skicka mer reklam till dig. De automatiska meddelandena i samband med beställning och leverans påverkas inte av detta.

Ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas. Lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke innan det återkallas påverkas inte. Om du vill utöva din rätt att göra invändningar kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@kavo.com.

7. Cookies

När du besöker vår webbplats används s.k. cookies. Cookies är små filer som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. På så sätt kan vi till exempel identifiera om en anslutning redan har upprättats mellan enheten och vår webbplats, tillämpa ditt önskade språk eller andra inställningar, tillhandahålla dig vissa funktioner eller identifiera dina intressen baserat på användning.

Cookies kan även innehålla personuppgifter. Om och vilka cookies som används när du besöker vår webbplats beror på vilka områden och funktioner som du använder på vår webbplats och om du godkänner användningen av cookies som inte är tekniskt nödvändiga i våra cookieinställningar (i cookierutan).

Användningen av cookies beror dessutom på inställningarna i den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De flesta webbläsare är som standard inställda så att de automatiskt accepterar vissa typer av cookies, men du kan i regel ändra den inställningen. Du kan när som helst radera befintliga cookies.

Samtycke till och avvisande eller radering av cookies kopplas till den enhet och den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du fatta olika beslut eller göra olika inställningar för var och en av dem. Om du bestämmer dig för att inte använda cookies eller raderar dem är det möjligt att inte alla funktioner på våra webbplatser kommer att vara tillgängliga för dig eller att enskilda funktioner endast kommer att vara tillgängliga i begränsad utsträckning. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies/sessionsbaserade cookies är artikel 6.1 f i GDPR (berättigat intresse för att säkerställa funktionaliteten och säkerheten på webbplatsen). Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål eller så kallade tredjepartscookies är artikel 6.1 a i GDPR om du har gett ditt samtycke.

Information om de cookies som används finns i vår cookiepolicy.

8. Användning av verktyg och insticksprogram på vår webbplats

För att kunna dokumentera samtycke till lagring av cookies som kräver samtycke från besökare på vår webbplats i enlighet med dataskyddsbestämmelserna använder vi ”OneTrust”-samtyckestekniken för cookies som tillhandahålls av leverantören OneTrust Technology Ltd, 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Storbritannien.

När du besöker vår webbplats för första gången lagras cookies i din webbläsare där det samtycke du har lämnat eller ditt återkallande av detta samtycke lagras. Detta gör det möjligt för oss att inhämta och hantera webbplatsanvändares samtycke till databehandling. Först efter att du har gett ditt samtycke körs skript och sparas valda cookies. För att komma ihåg ditt val gällande cookies och undvika att en cookieruta visas på varje undersida på vår webbplats använder OneTrust också cookies. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet (artikel 7.1 i GDPR) som vi omfattas av (den första meningen i artikel 6.1 c i GDPR). I 365 dagar lagras din samtyckesstatus i din enhets webbläsare med hjälp av en cookie. På så sätt sparas dina cookieinställningar för efterföljande sidförfrågningar. Vi har ingått ett avtal med leverantören om behandling som personuppgiftsbiträde i den mening som avses i artikel 28 i GDPR. Mer information om databehandling med OneTrust-cookies finns på https://www.onetrust.com/privacy

Information om vilka cookies som sparas via OneTrusts samtyckeshanteringsapplikation finns i avsnitt ”7. Cookies” i vår integritetspolicy.

På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten ”Google Analytics” från leverantören Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi använder denna webbanalystjänst för att analysera och regelbundet förbättra vår webbplats. Vi kan använda den framtagna statistiken för att förbättra vårt utbud och göra det mer intressant för dig. Google behandlar cookies med information om användningen av webbplatsen för vår räkning och är enligt avtal skyldigt att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för de behandlade uppgifterna. Tjänsten använder så kallade cookies som lagras på din enhet och gör det möjligt för oss att analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser förkortas dock din IP-adress av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra länder som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. De uppgifter som samlas in på detta sätt används av Google för att tillhandahålla oss en utvärdering av besöket på vår webbplats och aktiviteterna där. Dessa uppgifter kan dessutom användas för att tillhandahålla andra tjänster kopplade till användningen av vår webbplats och användningen av Internet. Google uppger att de inte kopplar din IP-adress till andra uppgifter.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är ditt frivilliga samtycke som du har lämnat till oss via vår cookieruta (artikel 6.1 a i GDPR).

Du kan komma åt och se leverantörens integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se.

Vi använder marknadsföringsverktyget ”Google Ads” på vår webbplats, inklusive så kallad konverteringsspårning. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som hädanefter kallas ”Google”).

Vi använder konverteringsspårning för riktad annonsering av vårt utbud i Googles annonsnätverk. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i GDPR (ditt samtycke).

Om du klickar på en annons från Google lagrar den konverteringsspårning vi använder en cookie på din enhet. Dessa så kallade konverteringscookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig personligen. Om cookien fortfarande är giltig och du besöker en viss sida på vår webbplats kan både vi och Google analysera att du har klickat på en av våra annonser som placerats på Google och att du därefter har omdirigerats till vår webbplats.

Google använder den information som samlas in på detta sätt för att tillhandahålla oss en anonymiserad siffra på totalt antal besökare på vår webbplats. Vi får även information om antalet användare som har klickat på våra annonser och om vilka sidor på vår webbplats som sedan har besökts. Varken vi eller tredje part som också använder Google Ads kan på så sätt identifiera dig.

Du kan också förhindra eller begränsa skapandet av cookies genom att göra inställningar i din webbläsare. Vidare kan du när som helst radera cookies som redan har sparats. Vilka steg och åtgärder som krävs för detta beror dock på vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen eller dokumentationen i din webbläsare eller kontakta tillverkaren eller kundtjänst.

Du kan komma åt och se leverantörens integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?gl=se

Vi använder remarketingfunktionen som tillhandahålls av leverantören ”Google” på vår webbplats. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som hädanefter kallas ”Google”). Funktionen syftar till att visa intressebaserade annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. En så kallad cookie lagras i webbplatsbesökarens webbläsare, vilket gör det möjligt att identifiera besökaren när denne besöker webbplatser som tillhör Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan annonser som relaterar till innehåll som besökaren tidigare har hämtat på webbplatser som använder Googles remarketingfunktion visas för denne.

Enligt egna uppgifter samlar Google inte in några personuppgifter under denna process. Om du ändå inte vill använda Googles remarketingfunktion kan du inaktivera den på https://myadcenter.google.com/home?hl=sv. Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies för intressebaserad annonsering via Network Advertising Initiative genom att följa anvisningarna på https://thenai.org/opt-out/.

EU:s standardavtalsklausuler har avtalats med Google, vilket säkerställer att den europeiska dataskyddslagstiftningen följs.

Du kan komma åt och se leverantörens integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se.

Vi använder tjänsten ”Google Taggstyrning” som tillhandahålls av leverantören Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som hädanefter kallas ”Google”) på vår webbplats.

Google Taggstyrning är en lösning som gör det möjligt att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Google Taggstyrning skapar inte cookies och samlar inte in några personuppgifter. Tjänsten utlöser andra taggar som i sin tur kan samla in uppgifter. Om inaktivering har utförts på domän- eller cookienivå gäller detta för alla spårningstaggar som implementeras med Google Taggstyrning.

Observera dock att vi inte kan påverka den tekniska utformningen av Google Taggstyrning. Det är därför inte möjligt att helt utesluta att personuppgifter behandlas med Google Taggstyrning. Om detta skulle ske är Google ensamt ansvarigt för databehandlingen. Den rättsliga grunden för användningen av Google Taggstyrning är ditt frivilliga samtycke som du har lämnat till oss via vår cookieruta (artikel 6.1 a i GDPR).

Mer information om Google Taggstyrning finns i Googles användarvillkor och integritetspolicy.

Vi har inte integrerat ”Google Maps” på vår webbplats utan länkat till kartorna på ”Google Maps och ruttplanerare” för att ge dig möjlighet att visa mer geografisk information och ta fram rutter. När du tittar på kartor på vår webbplats hämtas inte Google Maps och din IP-adress överförs därför inte.

Om du använder länken till ”Google Maps” kan uppgifter om din användning av vår webbplats (hänvisnings-URL) överföras till samt samlas in och användas av Google. Detta är ingenting vi kan påverka.

Mer information om hur ”Google Maps” och ruttplaneraren använder dina uppgifter samt Googles integritetspolicy finns på.

På vår webbplats använder vi tjänsten ”HubSpot” från leverantören HubSpot Inc (25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA). Ansvarig tjänsteleverantör inom EU är Hubspot Germany GmbH (Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin; hädanefter ”HubSpot”). Vi använder tjänsten för e-postmarknadsföring (registrering till och utskick av nyhetsbrev) och för att tillhandahålla onlineformulär (t.ex. kontaktformulär, serviceformulär osv.). 

Om du skriver till oss via våra onlineformulär behandlas dina uppgifter från formuläret för att hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden för överföringen till oss är artikel 6.1 f i GDPR. Andra rättsliga grunder för databehandling som sker inom ramen för specifika ”HubSpot”-tjänster (t.ex. behovet av ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR vid utskick av nyhetsbrev) påverkas inte av detta. Dina uppgifter skickas internt vidare till den ansvariga avdelningen eller kontaktpersonen för behandling av din förfrågan.

För att uppfylla de olika funktionerna använder ”HubSpot” cookies som gör det möjligt att analysera hur besökare använder våra webbplatser. Uppgifter samlas också in om hur du hamnade på vår webbplats, t.ex. via annonser på våra sociala medier eller länkar i våra e-postmeddelanden. Detta gör det i synnerhet möjligt för oss att identifiera vilka delar av vårt onlineutbud som du var intresserad av när du kom i kontakt med oss. Vi har ingått ett dataskyddsavtal med ”HubSpot”, inklusive EU:s nya standardavtalsklausuler, enligt vilket vi kräver av ”HubSpot” att de skyddar våra kunders uppgifter och inte ger vidare dem till tredje part.

Observera: om du kontaktar oss via kontaktformulär kan personuppgifter komma att överföras till tjänsteleverantörer i tredje länder. Dessa tredje länder har inte en adekvat dataskyddsnivå. Om uppgifterna överförs till USA finns det risk för att de behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål utan att du har någon rätt att överklaga. Säkerheten vid överföringen säkerställs regelbundet genom så kallade EU-standardavtalsklausuler, som garanterar att behandlingen av personuppgifter omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den som gäller enligt GDPR. Om standardavtalsklausulerna inte är tillräckliga för att garantera en adekvat säkerhetsnivå anses din kännedom av integritetspolicy i samband med kontaktformulären vara ett samtycke i den mening som avses i artikel 49.1 a i GDPR, vilket motiverar dataöverföring till osäkra tredje länder.

Du kan komma åt och se leverantörens integritetspolicy på https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

På vår webbplats integrerar vi videor från vår egen kanal på videoportalen ”YouTube”, som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Implementeringen sker på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, och vårt intresse består i en smidig integrering av videorna och en tilltalande utformning av vår webbplats. Vi använder alternativet ”avancerat integritetsläge” som tillhandahålls av Google.

När du besöker en sida med en inbäddad video upprättas en anslutning till Googles servrar och innehållet visas på webbplatsen genom ett meddelande till din webbläsare. Enligt Google överförs dina uppgifter – i synnerhet vilka av våra webbplatser du har besökt och enhetsspecifik information såsom IP-adress – i det ”avancerade integritetsläget” endast till YouTubes server i USA när du tittar på videon. Genom att klicka på videon samtycker du till denna överföring. Om du samtidigt är inloggad på Google kopplas informationen till ditt medlemskonto på YouTube. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt medlemskonto innan du besöker vår webbplats.

I vissa fall överförs informationen till moderbolaget Google Inc. i USA, till andra Google-bolag och till Googles externa partner som kan befinna sig utanför EU. I dessa fall använder Google de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och förlitar sig på de beslut om adekvat skyddsnivå som Europeiska kommissionen har utfärdat för vissa länder.

Mer information om dataskydd i förbindelse med YouTube finns i tjänsteleverantören Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se 

Vi har länkat logotyper för sociala medier från Facebook/Instagram/LinkedIn/XING/Pinterest/Twitter/YouTube (som hädanefter kallas ”Leverantörer”) på vår webbplats, som omdirigerar till våra profiler hos de olika leverantörerna och gör det möjligt för dig att följa oss där.

 • Facebook är en tjänst som tillhandahålls av Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA. Inom EU drivs denna tjänst i sin tur av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, som båda hädanefter kallas ”Facebook”.
 • Instagram är en tjänst som tillhandahålls av Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA. Inom EU drivs denna tjänst i sin tur av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.
 • LinkedIn är en tjänst som tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.
 • Xing är en tjänst som tillhandahålls av XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.
 • Twitter är en tjänst som tillhandahålls av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
 • Pinterest är en tjänst som tillhandahålls av Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA. Inom EU drivs denna tjänst i sin tur av Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.
 • YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Inom EU drivs denna tjänst i sin tur av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Av dataskyddsskäl länkar vi endast till våra respektive profiler hos leverantörerna. Detta innebär att inga uppgifter om dig överförs till leverantören såvida du inte klickar på logotypen för respektive socialt medium. När du klickar på länken till en av våra profiler omdirigeras du dock till leverantörens webbplats, vilket innebär att uppgifter överförs till leverantören. Vi kan inte påverka denna dataöverföring och datainsamling till/hos leverantörerna som möjligtvis innehåller personuppgifter. Vi har inte heller någon information om syftena med denna databehandling eller dess omfattning och lagringsperiod. Vi vet inte heller om leverantörerna genomför raderingar, genererar eller tilldelar profiler eller tillämpar anonymisering, och detta är inte något vi kan påverka.

Om du är inloggad hos någon av de ovan nämnda leverantörerna när du klickar på respektive länk på vår webbplats kopplas de uppgifter som samlas in av leverantören när du besöker webbplatsen direkt till din profil där.

Behandlingen av användarnas personuppgifter sker på grundval av våra berättigade intressen, som är effektiv användarinformation och kommunikation med användarna, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om användarna ombeds av respektive leverantör att samtycka till databehandling (dvs. ge sitt godkännande, t.ex. genom att markera en kryssruta eller trycka på en knapp) är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR tillsammans med artikel 7 i GDPR.

För en detaljerad beskrivning av de olika behandlingsformerna och möjligheter att göra invändningar (avregistrering) hänvisar vi till de integritetspolicyer och den information som tillhandahålls av operatörerna av respektive nätverk. Vid begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter vill vi också påpeka att dessa kan göras gällande hos respektive leverantörer, eftersom de har tillgång till användarens uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information.

För att visa innehåll från sociala medier på vår webbplats använder vi tjänsten Flockler, Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100, Tammerfors, Finland, som samlar relevanta sociala mediekanaler och visar dem på vår webbplats.

Om du interagerar med sådant innehåll upprättas en anslutning till Flocklers servrar. Då får Flockler din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad hos det sociala mediets leverantör eller inte har något konto där. De webbplatser du besöker kopplas till ditt sociala mediekonto och offentliggörs för andra användare. Data överförs även till det sociala mediets leverantör. Observera att vi som användare av Flocklers tjänster inte har tillgång till överförda data och inte vet hur de kommer att användas. Mer information om detta finns i leverantörernas integritetspolicy. 

Användningen av Flocklers insticksprogram sker på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR). Vi har ett berättigat intresse av att maximera vår synlighet på sociala medier.

Integritetspolicyn och mer information om denna tjänsteleverantör finns på: https://flockler.com/privacy-policy.

Det kan hända att innehåll från tredje part, t.ex. grafik från andra webbplatser, inkluderas på våra sidor. Detta sker på grundval av våra berättigade intressen (intresse av optimering och lönsam drift av vårt onlineutbud i den mening som avses i artikel 6.1 f i GDPR). Detta förutsätter alltid att leverantörerna som tillhandahåller detta innehåll (som hädanefter kallas ”tredjepartsleverantörer”) har användarens IP-adress, eftersom innehållet inte kan skickas till användarens webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen behövs alltså för att kunna visa detta innehåll. Vi försöker att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att tillhandahålla innehållet. Vi kan dock inte påverka om tredjepartsleverantörerna lagrar IP-adressen, t.ex. för statistiska ändamål. Om vi vet att så är fallet informerar vi användarna om det.

9. Telefon-/videokonferenser, anställningsintervjuer, utbildning och fortbildning via ”MS Teams”

Vi använder verktyget ”Teams” som tillhandahålls av Microsoft Corporation för att vid behov genomföra telefon-/videokonferenser online. Detta kan även omfatta anställningsintervjuer samt utbildning och fortbildning.

I regel får varken du eller vi göra video- eller ljudinspelningar.

När du använder MS Teams för att genomföra en telefon-/videokonferens behandlas olika typer av uppgifter. Vilka uppgifter det rör sig om beror på vilken information du lämnar om uppgifterna inför eller under telefon-/videokonferensen.

Följande personuppgifter kan komma att behandlas under telefon-/videokonferensen:

 • kommunikationsdata (t.ex. din e-postadress, om du anger en personlig sådan)
 • loggfiler, loggdata
 • metadata (t.ex. ämne och beskrivning för mötet, IP-adress, tidpunkt för deltagande osv.)
 • profildata (t.ex. ditt användarnamn, förnamn, efternamn osv. om du själv anger dessa)

För att du ska kunna delta i en telefon-/videokonferens skickas en inbjudan (inbjudningslänk eller ett kalenderhändelse) via e-post till den e-postadress som du har uppgett för oss. Dina inloggningsuppgifter behandlas av oss.

För att kunna delta i en telefon-/videokonferens behöver du åtminstone uppge ditt namn. Du kan när som helst inaktivera åtkomst till mikrofonen och kameran i inställningarna.

Om personuppgifter för anställda hos KaVo Dental GmbH behandlas är paragraf 26.1 i BDSG den rättsliga grunden för databehandlingen. Om inga personuppgifter krävs i samband med användningen av MS Teams för att upprätta, genomföra eller avsluta anställningsförhållandet, men ändå är en grundläggande del vid användningen av MS Teams, är artikel 6.1 f i GDPR den rättsliga grunden för databehandlingen. I dessa fall består vårt intresse i att telefon-/videokonferenser genomförs på ett effektivt sätt.

När vi genomför anställningsintervjuer via MS Teams är den rättsliga grunden paragraf 26.1 i BDSG.

I annat fall är den rättsliga grunden för databehandling vid genomförande av telefon-/videokonferenser artikel 6.1 b i GDPR om dessa genomförs inom ramen för avtalsförhållanden. Om det inte finns något avtalsförhållande är den rättsliga grunden artikel 6.1 f i GDPR. Även här består vårt intresse i att på ett effektivt sätt genomföra telefon-/videokonferenser och onlineevenemang.

Leverantören Microsoft kan som personuppgiftsbiträde få kännedom om ovannämnda uppgifter för att kunna behandla dem. All datatrafik krypteras (MTLS, TLS eller SRTP) och data lagras i regel på servrar inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Ur dataskyddssynpunkt är Microsoft en av de leverantörer från så kallade ”tredje länder” (här: USA) vars dataskyddsnivå inte motsvarar EU:s. För att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå vid överföringar av personuppgifter har vi ingått avtal för att skydda din integritet (inklusive EU:s nya standardavtalsklausuler).

 Om överföring görs till så kallade ”tredje länder” och det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder är det möjligt att myndigheter i respektive tredje land (t.ex. underrättelsetjänster) kan komma åt de överförda uppgifterna för att samla in och analysera dem, vilket innebär att dina rättigheter som registrerad inte kan garanteras.

Mer information finns i Microsofts integritetspolicy som finns på: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

10. Reklamations-/garantihantering

Inom ramen för reklamations-/garantihanteringen behandlar vi dina personuppgifter i samband med att avtalet ingås. Detta omfattar dina personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter, inköpsdatum osv.) samt eventuella andra uppgifter som du lämnar till oss inom ramen för reklamations-/garantihanteringen. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR.

Efter det faktiska fullgörandet av (för)avtalet behandlar vi dina uppgifter när det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (artikel 6.1 c i GDPR).

 

Dataöverföring

Inom ramen för reklamations-/garantihanteringen ges dina uppgifter vidare till handelspartner för att möjliggöra fakturering eller för att kvitta kostnader, samt för att genomföra underhåll/reparation av KaVo-produkter.

11. Garantiförlängning

Om du köper en garantiförlängning för KaVo-produkter behandlar vi dina personuppgifter i samband med att avtalet ingås. Detta omfattar dina personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter, inköpsdatum osv.) samt eventuella andra uppgifter som du lämnar till oss inom ramen för garantiförlängningen. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR. Efter det faktiska fullgörandet av (för)avtalet behandlar vi dina uppgifter när det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (artikel 6.1 c i GDPR).

 

Dataöverföring

Inom ramen för garantiförlängningen ges dina uppgifter vidare till handelspartner för att möjliggöra fakturering eller för att kvitta kostnader, samt för att genomföra underhåll/reparation av KaVo-produkter i enlighet med villkoren för den köpta garantin.

12. E-lärande för utbildning och fortbildning

Om du deltar i någon av våra onlineutbildningar eller något av våra e-lärandetillfällen skickas dina åtkomstuppgifter till vår plattform för e-lärande till din e-postadress.

Plattformen för e-lärande finns på servrar hos en tredjepartsleverantör i Europa. Vi har ingått ett avtal med leverantören om behandling som personuppgiftsbiträde i enlighet med artikel 28 i GDPR. Din registrering i e-lärandesystemet och dess längd samt inlärningsframsteg och resultat samlas in och lagras i syfte att tillhandahålla utbildningen och för säkerheten i våra system. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR (fullgörande av avtal) och artikel 6.1 f i GDPR (vårt berättigade intresse av säkerheten i våra IT-system och förbättringen av våra tjänster). 

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra och planera onlineutbildningar och/eller e-lärandekurser och/eller aktiviteter på plats. Dessa är:

 • förnamn, efternamn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • adress (i regel företagets)

Uppgifterna behandlas i syfte att registrera deltagare, planera och genomföra onlineutbildningar och/eller e-lärande. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR. Om personuppgifter för anställda hos KaVo Dental GmbH behandlas i samband med onlineutbildningar och/eller e-lärande är den rättsliga grunden paragraf 26.1 i BDSG.

Din e-postadress krävs för att du ska kunna få inbjudningslänken till onlineutbildningen/e-lärandetillfället. Om du inte samtycker till att din e-postadress behandlas för detta ändamål kan vi inte att skicka en inbjudningslänk till dig.

Vi använder ”Microsoft Teams” för att genomföra onlineutbildningar. Mer dataskyddsinformation relaterad till användningen av ”Teams” finns i vår integritetspolicy under ”9. Telefon-/videokonferenser, anställningsintervjuer, utbildning och fortbildning via ”MS Teams””

Dina personuppgifter kommer att raderas förutsatt att raderingen inte strider mot eventuella lagringsskyldigheter enligt handels- och skattelagstiftning och/eller skyldigheter att tillhandahålla handlingar.

13. Ansökningsvillkor

Du kan ansöka till lediga tjänster i vårt företag. Genom att klicka på menypunkten ”Karriär” kommer du till de lediga tjänster som finns hos KaVo Dental GmbH. Om du ansöker till en ledig tjänst via e-post på karriere@kavo.com, karrierestart@kavo.com, ausbildung@kavo.com och schuelerpraktikum@kavo.com eller via post samlas dina ansökningsuppgifter in och behandlas elektroniskt i vårt system för hantering av sökande. Endast de avdelningar som är involverade i ansökningsprocessen har tillgång till detta system för hantering av sökande. Om din ansökan leder till ett anställningsavtal kan vi komma att lagra de uppgifter som du har lämnat i din personalakt för den vanliga organisatoriska och administrativa processen i enlighet med relevanta rättsliga föreskrifter. I enlighet med den första meningen i paragraf 26.1 i BDSG tillsammans med artikel 88.1 i GDPR tillåter dataskyddslagstiftningen insamling av uppgifter som krävs för att upprätta anställningsförhållandet. Om du frivilligt förser oss med mer information om dig själv än vad som krävs sker detta på grundval av samtycke i enlighet med den första meningen i artikel 6.1 a i GDPR. Inom ramen för behandlingen kan dina uppgifter skickas vidare till personer inom vårt företag samt till tjänsteleverantörer som enligt avtal är bundna och skyldiga att upprätthålla sekretess och som utför vissa databehandlingsuppgifter.

Om en ansökan avslås raderar vi de uppgifter som överförts till oss tre månader efter det att besked har givits om avslaget. Uppgifterna raderas dock inte om de på grund av rättsliga bestämmelser såsom bevisskyldigheter enligt AGG måste lagras längre – i upp till sex månader, eller tills ett rättsligt förfarande har avslutats.

Om du får avslag på din ansökan till en särskild tjänst kan du få möjlighet att ingå i vår kandidatbank. Om du skriftligen ger oss ditt samtycke till detta inom fyra veckor (helst kort via e-post) finns det en möjlighet att vi inkluderar dig i kandidatbanken och kontaktar dig igen om vi anser att det finns lämpliga tjänster som passar din profil. Din ansökan lagras i kandidatbanken i högst 12 månader och sedan raderar vi automatiskt dina uppgifter. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a i GDPR (ditt samtycke). Du kan naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 7.3 i GDPR genom att lämna en förklaring till oss.

14. Registrerades rättigheter

Som registrerad som berörs av databehandling har du rätt till information (artikel 15 i GDPR), rättelse (artikel 16 i GDPR), radering (artikel 17 i GDPR) och begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR) samt dataportabilitet (artikel 20 i GDPR). Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling (artikel 7.3 i GDPR). Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan det återkallades. Vidare behandling av dessa uppgifter på annan rättslig grund, t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter (t.ex. lagstadgade lagringstider), påverkas inte heller. Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering (artikel 22 i GDPR).

Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR)

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR). Detta gäller i synnerhet om behandlingen av uppgifterna inte krävs för att fullgöra ett avtal. Om du utnyttjar din rätt att göra invändningar ber vi dig att förklara skälen till detta. Vi slutar då behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa på att det finns tvingande berättigade skäl för databehandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter. Skicka din invändning till den personuppgiftsansvariges kontaktadress, som är angiven ovan.

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsanspråk på något annat sätt har kränkts kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din stadigvarande bostadsort, din arbetsplats eller vårt företags huvudkontor (dataskyddsombudsmannen för förbundslandet Baden-Württemberg) (artikel 77 i GDPR).

För att utöva dina rättigheter som registrerad kontaktar du organet ovan. Förfrågningar som lämnas in elektroniskt besvaras i regel elektroniskt. Den information, de meddelanden och de åtgärder som ska tillhandahållas i enlighet med GDPR, inklusive ”utövandet av den registrerades rättigheter”, tillhandahålls i regel kostnadsfritt. Endast i de fall där det uppenbarligen rör sig om ogrundade eller orimliga förfrågningar har vi rätt att ta ut en lämplig avgift för behandlingen eller avstå från att vidta åtgärder (se artikel 12.5 i GDPR).

Om det finns berättigade tvivel angående din identitet kan vi begära ytterligare information från dig i identifieringssyfte. Om vi inte kan identifiera dig har vi rätt att inte behandla din förfrågan. Vi informerar dig separat om vi inte kan identifiera dig, så långt detta är möjligt (se artikel 12.6 och artikel 11 i GDPR).

Begäran om information behandlas i regel utan dröjsmål, inom en månad från det att begäran har mottagits. Tidsfristen kan förlängas med ytterligare två månader om det behövs med hänsyn till komplexiteten och/eller antalet förfrågningar. Vid en förlängning av tidsfristen informerar vi dig om skälen till förseningen inom en månad från det att din begäran har mottagits. Om vi inte tar hand om en begäran informerar vi dig utan dröjsmål inom en månad från det att din begäran har mottagits om skälen till detta och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller din rätt att överklaga (se artikel 12.3 och 12.4 i GDPR).

Observera att du endast kan utöva dina rättigheter som registrerad inom de restriktioner och begränsningar som föreskrivs av Europeiska unionen eller medlemsstaterna (artikel 23 i GDPR).

15. Datasäkerhet

När du registrerar dig på KaVo-portalen, använder något av våra kontaktformulär på webbplatsen eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev, överförs dina personuppgifter på internet i krypterad form med TLS. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda vår webbplats och andra system mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga personer.

16. Radering och begränsning (blockering) av personuppgifter

Radering och begränsning (blockering) av dina personuppgifter sker efter att ändamålsbegränsningen har upphört att gälla, förutsatt att de inte längre krävs för att fullgöra eller inleda ett avtal, i enlighet med lagstiftade lagringstider och/eller skattelagstiftning.

17. Kontakt

På vår webbplats kan du kontakta oss via e-post och/eller våra kontaktformulär. Då lagras den information du lämnar i syfte att behandla kontakttagandet. För behandlingen av uppgifterna hänvisar vi till denna integritetspolicy när meddelandet skickas. Behandlingen av personuppgifter från inmatningsmasken i vårt kontaktformulär sker endast i kontaktsyfte.

Du kan även kontakta oss via de angivna e-postadresserna. Då lagras de personuppgifter från användaren som överförs med e-postmeddelandet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 a i GDPR om användaren har gett sitt samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att du skickar ett e-postmeddelande och/eller använder något av våra kontaktformulär är artikel 6.1 f i GDPR. Om syftet med kontakten är att ingå ett avtal är en ytterligare rättslig grund för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in förutsatt att inga föreskrivna lagringstider föreligger. Uppgifter ges inte vidare till tredje part.

18. Dataöverföring till tredje länder

När du besöker vår webbplats eller använder de tjänster vi tillhandahåller kan uppgifter även överföras till eller behandlas i andra länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vissa av dessa länder garanterar inte nödvändigtvis samma skyddsnivå för dina personuppgifter som ditt land. Det finns en risk att dina uppgifter för kontroll- och övervakningsändamål behandlas av de lokala myndigheterna, eventuellt utan rätt att överklaga. 

Dina uppgifter överförs endast under följande förutsättningar till ett tredje land eller en internationell organisation:

 • det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR,
 • lämpliga skyddsåtgärder vidtas i enlighet med artikel 46 i GDPR (t.ex. bindande företagsbestämmelser för dataskydd, standardiserade dataskyddsbestämmelser, godkända uppförandekoder eller godkända certifieringsmekanismer),
 • ett undantag föreligger enligt artikel 49 i GDPR (t.ex. om du har gett ditt samtycke, om det krävs för att fullgöra ett avtal, för att försvara rättsliga anspråk)

19. Ändring och uppdatering av integritetspolicyn

Uppdateringar av vår integritetspolicy kan bland annat ske på grund av ändringar i databehandlingen vi utför eller på lagändringar, domstolsbeslut och ändringar av vårt företags kontaktuppgifter. Vi ber dig därför att regelbundet titta igenom vår integritetspolicy.

 

Uppdaterad april 2024


APPENDIX


1) Affiliate

PLANMECA OY
Asentajankatu 6
00880 Helsinki 
Finland


2) Dotterföretag KaVo Dental GmbH