KaVo-käksimulatorer

  • Återger naturliga rörelser i underkäken
  • Hänsyn tas till alla viktiga anatomiska dimensioner och referenspunkter
  • Tre olika modeller finns
  • Stabil konstruktion och exakt utförande i KaVo-kvalitet

Övertygande realistiska och praktiska – KaVo-käksimulatorer.

KaVo-käksimulatorerna G20, G40 och G50 uppfyller alla krav för konstgjorda patienter som används under tandläkarutbildningen och är mycket verklighetstrogna, vilket återspeglar den kvalitet som är typisk för KaVo-produkter. De tar hänsyn till alla anatomiska dimensioner och referensplan och bidrar till att göra tandläkarutbildningen så praktisk och realistisk som möjligt. 

G50 

Den justerbara käksimulatorn för träning och fortbildning Inställning av avstånd mellan incisalkanterna.

G40

Den perfekta käksimulatorn för tandvårdsutbildning.

G20

Nykomlingen bland KaVos käksimulatorer.

Specialfunktioner

Centriskt lås

Kondylernas ledfästen på G50 har centriska lås som ställer in exakt centrisk position för kondylerna i stängt läge. På så vis uppnås exakt reproducerbara ocklusala kontakter.

Kondyliska linjens vinkel

Den kondyliska linjens vinkel kan ställas in mellan -10° och +60°.

Förberedande arbete för en munöppning på 20 mm

Preparatory work for a mouth opening of 50 mm

Inställning av avståndet mellan incisalkanter

Ett avstånd mellan incisalkanterna på mellan20 mm och 50 mm kan väljas iG50. Det möjliggör simulering ochövning på patienter med varierande storlek påmunöppningen.

Kondylernas ledfästen är fasta och tillverkade i metall för daglig användning i tandvårdsutbildning. Genomsnittliga värden används för att ställa in den kondyliska linjens vinkel och Bennetvinkel. Munöppningen är inställd på 50 mm.

Käksimulatorn G20 är mycket enkel att hantera och har en robust konstruktion i rostfritt stål som är absolut korrosionsbeständigt.

Enkel orientering av under- och överkäksmodellerna genom modellkonturer i käksimulatorn G20.

Alla viktiga anatomiska inställningar är baserade på genomsnittliga värden.

Realistiska behandlingsalternativ för tandläkare och deras assistenter.

Realistiska behandlingsalternativ för tandläkare och deras assistenter.

Anatomiska referenspunkter

Med KaVos käksimulatorer kan tandläkaren och tandsköterskan öva mycket realistiskt på en rad olika behandlingsalternativ på patientimulatorn.

De kondyliska linjerna är mycket lika naturliga förhållanden.

De kondyliska linjernas effekt på ledrörelserna kan analyseras exakt.

Artikulationsrörelser

Höjdinställning

för olika modellvarianter, modeller från andra tillverkare kan också användas.
Optimalt anpassad till KaVo-modeller.

Underkäke

Underkäken stängs när knapparna på sidorna trycks in. Detta är även möjligt när en ansiktsmask sitter på.

Kondylaxelns roterande rörelse

När munnen öppnas upp till 15 mm avstånd mellan incisalkanterna slutför kondylerna hela sin roterande rörelse.

Kondylernas rörelse framåt

När munnen öppnas mer rör sig kondylerna också i riktning framåt.

Protrusion

Laterotrusion

Horisontellt plan

Sidovyn av rörelserummet visar protrusionsbanan Z-P och mediotrusionsbanan Z-M i horisontell vy.

Sittande läge

Vyn av rörelserummet ovanifrån visar även laterotrusionsbanan Z-L i det horisontella planet, utöver Z-P och Z-M. Ett genomsnitt på 15° antas för Bennettvinkeln.

Fastsättning och inställning av tandmodellerna.

KaVo-tandmodeller kan sättas fast i käksimulatorerna och ställas in på olika sätt.

Fastsättning med hjälp av modellkonturer

Endast med G20-käksimulatorn.

Fastsättning med skruv/inställning efter stödlinje

Inställning av tandmodellen för överkäken görs enligt stödlinjen på den övre delen av käkmodellen. Möjligt med G40 och G50.

Fastsättning med skruv/inställning med stift

Fördelen med fastsättning med stift: Du har alltid samma reproducerbara ocklusion och att byta ut modeller mot KaVo-modeller går därför enklare och snabbare än vanligt. Möjligt med G40 J och G50 J.

Fastsättning med magnet/inställning med stift

Alltid reproducerbar ocklusion och ännu snabbare modellbyten. Möjligt med G40 JM och G50 JM.

Anpassning av registreringsutrustning och tillbehör.

ARCUSevo-ansiktsbåge

ARCUSevo-ansiktsbågen monteras arbiträrt på käksimulatorn.

Monteringssats

KaVo-tandmodeller kan sättas in i alla artikulatorer som är tillräckligt höga med hjälp av monteringssatsen (0.622.1901).

Modeller i artikulatorn

PROTAR-artikulatorerna är perfekta för montering av modellerna eftersom de har samma inställnings- och medelvärden som är inställda eller kan ställas in på KaVos käksimulatorer.

Betthöjdsfixator

KaVo-betthöjdsfixator för inställning av betthöjd och fixering av underkäken. Betthöjdsfixator (0.622.0551).

Ansiktsmask standard

Mellanstor munöppning 54x56 mm (0.622.1312).

Ansiktsmask standard

Stor munöppning 59x89 mm (0.622.3882).

Ansiktsmask med utflöde

Reservdel för ansiktsmasker med adapter. Medelstor munöppning 54x56 mm (0.622.0531), större munöppning 59x89 mm (1.011.1401).

Ansiktsmask med adapter för anslutning till utsugssystem för spraydimma

Medelstor munöppning 54x56 mm (0.622.1431), större munöppning 59x89 mm (1.011.2618).

Ansiktsmask av latex

Stor munöppning 59x89 mm (0.622.4872).

Nedladdningar

Kontakt

Nyhetsbrev

Kampanjer
Nedladdningar
Kontakt