Företag

100 %

”Made in Germany”-kvalitet

29

29 anläggningar över hela världen

98 %

återköpsfrekvens återspeglar den höga kundnöjdheten

Lär känna KaVo bättre.

Produktsegment.

Ett fullserviceutbud som präglas av kvalitet och precision.

KaVo är en av världens mest framstående tillverkare av tandvårdsprodukter. Förutom behandlingsstolar omfattar KaVos högkvalitativa produktutbud många instrumentserier och lösningar för alla möjliga kliniska tillämpningar och krav inom modern tandvård, inklusive kompletta utrustningssatser för universitet, preklinisk användning och dentallaboratorier. 

KaVos tandvårdsutrustning

Upplev en värld av Dental Excellence.

För mer komfort, smidighet och effektivitet i det dagliga arbetet på tandläkarmottagningen eller i laboratoriet – KaVos produkter skänker dig glädje varje dag.

KaVo Service

Service på högsta nivå.
Vår identitet.

I över 110 år har vi varit med och format framtidens tandvård och satt nya milstolpar. Att förbättra tandhälsan och allmänhetens välbefinnande har alltid varit vår högsta prioritet. 

Vi ligger alltid steget före när det gäller att hitta lösningar som underlättar och förbättrar tandläkarnas vardag. För oss är det vad Dental Excellence handlar om. 

Under KaVos långa historia har tradition och tysktillverkad innovation gått hand i hand. Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Biberach och Warthausen och gör detta med stor framgång. Det visar de många utmärkelser för innovation som vårt stora produktutvecklingsteam har mottagit. 

Även när det gäller design är KaVo en prisbelönt marknadsledare: här möter teknik banbrytande design, och därför är varje produkt en fröjd för ögat. Men utseendet är inte allt – våra produkter har även mycket goda ergonomiska egenskaper. Och i linje med våra centrala värden kvalitet och hållbarhet är vi noga med att endast använda de bästa materialen av högsta kvalitet.

Som arbetsgivare står människor i centrum för allt vi gör. Detta är utan tvekan en av anledningarna till att medarbetare i genomsnitt har varit anställda på KaVo i 20 år. För oss på KaVo är det viktigt att våra medarbetare trivs på jobbet, men vi fäster också stor vikt vid möjligheter till personlig utveckling. 

Hos oss är mångfald och individualitet inte bara något som vi uppskattar – utan det är något som vi aktivt främjar. Vi är övertygade om att alla människor är unika och att team som präglas av mångfald främjar kreativitet och stimulerar utbyte av idéer, och detta utgör grunden för vår framgång. När det gäller rättvisa förutsättningar, integration och lika möjligheter är det inte bara snack från vår sida, utan vi lever verkligen efter de värderingarna. 

Vi är KaVo. Vi är Dental Excellence. 

Historia

En drivande kraft inom dentalbranschen i mer än 110 år.

KaVo, med huvudkontor i Biberach an der Riß i Schwaben, grundades 1909 och är ett av de ledande företagen inom den internationella dentalindustrin.

Kvalitet.

KaVo är en välrenommerad fullserviceleverantör som står för Dental Excellence. Hela KaVos utbud består av högkvalitativa, precisionstillverkade, ergonomiskt utformade och hållbara produkter som uppfyller de allra högsta kraven på design och framtidssäkrad teknik. 

För att leva upp till sitt åtagande om kompromisslös kvalitet garanterar KaVo tysktillverkad kvalitet på huvudkontoret och produktionsanläggningarna i Biberach och Warthausen. Och inte bara det: alla KaVos produkter och tjänster är resultatet av en komplex process som börjar med att vi noggrant överväger våra kunders behov.

Innan utvecklingen kommer igång har vi åtskilliga samtal med experter och lyssnar på önskemål och förslag från tandläkare, tekniker och yrkesverksamma inom tandvården över hela världen. Dessa används som underlag för framtida KaVo-produkter. 

Våra produktutvecklare på KaVo anpassar sina designer efter tandläkarnas och teknikernas krav – det kan handla om allt från optimerade instrumenthuvuden som gör det lättare att se till enklare hygienprocesser och krav för specifika områden inom tandvården. 

Innovationer hos KaVo är alltid resultatet av samarbete, och det säkerställer att KaVo-produkterna inte bara uppfyller utan till och med överträffar de strängaste kraven. 

På KaVos produktions- och utvecklingsanläggning i Biberach arbetar specialister från teamen för utveckling, design, kommunikation och försäljning i nära samarbete under hela produktutvecklingssteget för att säkerställa att man alltid tar hänsyn till alla viktiga faktorer. 

De första ritningarna omvandlas till 3D-data, de tidigaste materialproverna blir så småningom färdiga prototyper, och först när alla är helt nöjda påbörjas produktionstestningen. Denna noggranna process säkerställer att slutprodukterna används med stor glädje av dem som arbetar på mottagningar, kliniker, universitet och dentallaboratorier – varje dag.

#KaVoDental

Lär känna oss ännu bättre i våra kanaler på sociala medier.

KaVo är certifierat.

KaVo har som tillverkare av medicintekniska produkter följande certifieringar: