K-ERGOgrip™️

 • De två utbytbara grepphylsornas ergonomiska utformning ger en arbetsställning som är skonsam för lederna
 • Hastigheter på upp till 50 000 varv/min medurs och moturs för alla vanliga material
 • Behaglig arbetsmiljö tack vare den minimala värmealstringen
 • Högt vridmoment på 7 Ncm.
 • Slitstarka kullager med patenterat smutsavvisande tätningssystem.
 • Nytt chucksystem med 40 % högre hållkraft på 100 N.
 • Mindre vibrationer och lång livslängd tack vare det robusta axelsystemet.

Kvalitet, vridmoment och god ergonomi för bekvämt arbete

KaVo K-ERGOgrip-laboratoriehandstycket är en mästare på att bearbeta alla vanliga material tack vare det höga vridmomentet på 7 Ncm och 50 000 varv/min medurs och moturs. Den lätta konstruktionen och de ergonomiska grepphylsorna gör arbetet med KaVo K-ERGOgrip särskilt bekvämt och skonsamt för lederna.

K-ERGOgrip - Den högpresterande laboratoriehandenheten.

K-ERGOgrip är efterföljaren till de framgångsrika dentala handstyckena KaVo K9. K-ERGOgrip-laboratoriehandstycken med det patenterade enaxelsystemet överträffar till och med den välrenommerade kvaliteten hos tidigare KaVo-laboratorieenheter – med enastående hållbarhet, maximal tillförlitlighet, mycket mjuk gång och lång livslängd.

Det patenterade axelsystemet med endast två lager garanterar enkelt underhåll. De förseglade kullagren är extremt hållbara och mycket enkla att byta ut vid reparation.

Chucken har 40 % högre retentionskraft än tidigare modeller, vilket skyddar underdelarna och förhindrar att borret glider.

Tack vare chuckmekanismen kan chucken bytas mycket snabbt utan verktyg, vilket gör det mycket enklare att rengöra chucksystemet.

Perfekt även för vänsterhänta: chucken kan inte längre öppnas av sig själv vid rotering motsols, vilket gör att K-ERGOgrip kan köras i upp till 50 000 varv/min moturs utan att det medför någon säkerhetsrisk. Höga prestanda vid 7 Ncm möjliggör arbete med högt vridmoment även vid högt kontakttryck, med minimal uppvärmning av laboratorieenheten. Här framträder KaVos 30-åriga expertis inom utveckling av laboratorieenheter.

Ergonomi blir en allt viktigare faktor i det dagliga arbetet i laboratoriet, särskilt för laboratorieenheter som används mycket varje dag. Tack vare det patenterade axelsystemet är K-ERGOgrip inte bara enkel att underhålla, utan även mycket lätt.

I kombination med de ergonomiskt utformade grepphylsorna ligger det dentala handstycket K-ERGOgrip perfekt i handen, vilket främjar ett avslappnat arbetsgrepp som är skonsamt för handleden. De två tillgängliga grepphylsorna möjliggör individuell anpassning till användaren.

Avslappnat arbete med laboratoriehandstycket K-ERGOgrip.

Perfektion inom räckhåll. KaVos handenhet har tagits fram i samarbete med forskningsinstitutet Fraunhofer i Tyskland. Dess utformning återspeglar det allra bästa inom ergonomi och enheten är ett absolut mästerverk. I processen för att skapa en handenhet till KaVos laboratorieenhet K-ERGOgrip, som perfekt skulle motsvara arbetets behov, genomfördes videoanalyser och praktiska test med frivilliga försökspersoner. Den betydligt minskade vinkeln på handleden stöder ett mer avslappnat grepp, vilket optimerar arbetsförhållandena och gör att teknikerna kan fokusera på sin uppgift. 

Nu kan även tröttande och komplexa uppgifter som kräver maximal precision skötas med en enkel handrörelse.

KaVos avslappningsbonus, en utsträckt vinkel för optimal ergonomi under arbete!

Specialfunktioner

Ergonomi

 • Sofistikerad handenhetsgeometri
  Ingen vinkling av handleden och en arbetsställning som är skonsam mot lederna
 • Utbytbart grepp
  Anpassning till individuella önskemål.
 • Kort total längd och låg vikt
  Optimal distribution av vikten
 • Låg vikt på 202 g
  Optimal fördelning av tyngdkraften
 • Minimal värmealstring.
  Känns behagligt under arbetet.
 • Tidstestade softgrip-inlopp
  För arbete utan ansträngning och behaglig haptik
 • 50 000 varv/min även vid moturs rotation
  Passar bra för vänsterhänta
 • Ledvänlig arbetsställning

Prestanda

 • Stort vridmoment på 7 Ncm.
  För ytterligare prestanda.
 • Upp till 50 000 varv/min vid medurs rotation.
  För alla vanliga material.
 • Nytt chucksystem.
  Optimal kraftöverföring tack vare en 40% större retentionskraft.

Kvalitet

 • Kollektor och sensorlös motor.
  Minskade serviceperioder och minskade underhållskostnader.
 • Extremt hög koncentricitet.
  Låg överföring av vibrationer.
 • Kullager med patenterat, smutsavvisande tätningssystem.
  För maximal stabilitet.
 • Chucken tas bort för rengöring utan verktyg.
  För snabbt och enkelt byte av kullager.
 • Starkare grepp i chucken.
  För maximal tillförlitlighet.
 • Robust och patenterat enaxelsystem.
  För lång livslängd och mindre vibrationer.

Lätt att underhålla:

 • Enkel rengöring av chuck
 • Enkelt byte av smutsskydd
 • Enkelt byte av kullager

Tekniska specifikationer

BeteckningVärde
Hastighet1 000–50 000 varv/min vid medurs rotation
ingen begränsning vid moturs rotation
Vridmomentmaximalt 7 Ncm
Prestandamaximalt 160 W
Chucksystemminimal retentionskraft 100 N
byte av chuck utan verktyg
Temperaturökning under driftextra låg +5 °K
Dimensionerlängd (l) = 140 mm kort
diameter (d) = 28–38 mm, oval för svarvhandtag
diameter (d) = 11 mm vid spetsen
Viktdental handenhet 202 g
kabel 107 g
Enkelhet och bekvämlighet2K softgrip-skaft
två olika utbytbara och ergonomiska handtag
optimal vinkel hand/arm
Enkel att underhållalitet antal ingående komponenter
enaxelsystem (endast två skruvanslutningar för utbyte av båda kullagren)
Styrningkan anslutas till TLC-styrenheter från K-Control i knä-, fot- och bordsversioner (och gamla K-Control-enheter för knä, fot och bord)
Styrning av tillbehörsutrustningmed K-Controls TLC-enhet via ett 12 V relä

Välj mellan styrning via bord, knä eller fotpedal.

KaVo K-ERGOgrip-enhetens funktioner kan styras antingen direkt på den centrala bordsenheten eller via ett anslutet knäreglage eller enfotpedal. Den automatiska igenkänningen av handenheter gör att handenheter kan bytas flexibelt.

Det finns fyra program för specifik förinställning av vridmoment- och hastighetsvärden för varje användare, där prestandaprofiler kan sparas och hämtas med en knapptryckning. Maximala värden för hastighet (upp till 50 000 varv/min) och vridmoment kan ställas in separat och oberoende av de här programmen.

Välj och spara snabbt och enkelt.

Fyra lagringsbara program

 • Sparar inom 4 sekunder i en 4-sekunderfunktion för hastighetsreglering.
 • Fyrfärgsskärm för enkel distinktion.
 • Snabb åtkomst till förinställda hastigheter och vridmoment för upprepat arbete genom en enkel tryckning på hastighetsreglaget.

Handenheten K-ERGOgrip har fått utmärkelsen IF Award.

Utmärkelsen grundades huvudsakligen på den ergonomi som var huvudfokus vid utvecklingen av handenheten.

”Greppets form garanterar arbete utan ansträngning. Dess utformade längd är mycket mindre än andra kommersiella handenheter, vilket ger en bättre fördelning av vikten i användarens hand. För att kunna anpassa handenheten till olika anatomiska förutsättningar (stora/små händer) är enheten försedd med ett andra grepp som är enkelt att byta ut.”
Källa: ISBN-10: 3-7643-7471-3, sidan 648.

KaVo K-ERGOgrip: rengöring av chuck och byte av kullager.