CONEXIO™️

 • Automatisk bildöverföring samt visning och jämförelse av bilder på behandlingsstolens skärm
 • Kan styras via touch screen på tandläkarelementen, fotkontroll eller dator
 • Automatisk integrering med klinikens PMS-system
 • Tandkort och klinisk övervakningsstatus
 • Kan anslutas till KaVo ERGOcam One och DIAGNOcam Vision Full HD
 • Åtkomst till kliniska bilder och mer omfattande användning av behandlingsdata, t.ex. i PMS-system

Den enkla lösningen för sammankopplade processer.

Den snabba vägen till mer effektivitet i det dagliga arbetet på mottagningen: KaVo CONEXIO kombinerar programvara för patienthantering, arkivering av 2D-röntgenbilder och visning av intraorala bilder i realtid. I en enda lösning får du snabb, intuitiv åtkomst via en touch screen på behandlingsstolen. Behöver du lägga till information? Inga problem, den läggs till direkt i patientjournalen.

CONEXIO kombinerar programvara för patienthantering, arkivering av 2D-röntgenbilder.

 • Säker hygien: Styrning via fotpedalen och pekskärmen som kan desinficeras
   
 • Enkel användning: Styrning av programvara utan IT-kunskaper
   
 • Sömlös integrering: Patientdata vidarebefordras automatiskt till enheten och bilder sparas automatiskt i systemet för patienthantering
   
 • Sparar tid och resurser: Direkt åtkomst till alla data från tandläkarenheten, helt utan användning av mus eller tangentbord

 

Arbetsflödet i CONEXIO ger tandläkaren direkt åtkomst till data och säkerställer effektivitet i arbetsflödet.

CONEXIO i videon

CONEXIO kombinerar programvara för patienthantering, arkivering av 2D-röntgenbilder och intraorala live-bilder i ett unikt koncept för användning.

Specialfunktioner

Bibehållen översikt.

Automatisk sjukdomshistoria

Varje diagnos loggas, summeras och lagras, fullständigt och automatiskt. Använd sökfilter för att snabbt hitta specifik information i historiken.

Oavsett vad du tänker göra så öppnar CONEXIO dörren.

Öka effektiviteten i de dagliga rutinerna med CONEXIO. Tillgång till alla patientdata direkt via behandlingsenhetens pekskärm. Att lägga till mer data är inga problem eftersom alla insamlade data direkt kopplas till patientjournalen. CONEXIO gör arbetsflöden enklare. Låt dig guidas logiskt och effektivt genom alla arbetsprocesser. Tidsbesparande, användarvänligt och enkelt.

 

Underlättar diagnostik

Använd CONEXIOs praktiska skärmbildsalternativ för att klippa ut en bild från ett visst område och spara den som en separat bild.. Oavsett om det gäller video eller bild, så behövs inte längre några ytterligare program eller alternativa datorer för beskärning, kontrast, ljusstyrka, förstoring och lagring.

Alltid uppdaterad - Plug & Play!

Vill du ansluta ny behandlingsutrustning till KaVo ESTETICA E70/E80 Vision? Inget är enklare. CONEXIO känner genast och automatiskt igen maskinvarukomponenter från KaVo. Det innebär: plug and play för varje systemutbyggnad. Mjukvaru- och maskinvaruuppdateringar upptäcks automatiskt och förbereds för installation. På så vis hålls systemet alltid uppdaterat och säkerheten för lagrade data garanteras.

Behandling med tillförlitlighet

Arbetet kommer att vara ett nöje. Allt befinner sig precis där du vill ha och behöver det, på tandläkarenheten. Pekskärmens användarvänliga gränssnitt på behandlingsenheten ger fullständig åtkomst till patientjournalen. När händerna är upptagna kan alla centrala CONEXIO-funktioner också styras och aktiveras med hjälp av fotpedalen. Praktiskt och hygieniskt.

Swap Tray – en skyddad plattform för informationsutbyte

Med Swap Tray kan data såsom digitala foton, röntgenbilder och videoklipp samlas in och delas med andra CONEXIO-användare. Bilder kan delas i standardformat och även anonymiseras på begäran. Det görs enkelt och utan att belasta e-postlådan.

Helt säkert med automatisk säkerhetskopiering av data

Säkerhet kan vara mycket enkelt, särskilt om du inte längre behöver tänka på säkerhetskopiering. CONEXIO skapar exakta säkerhetskopior av data med jämna mellanrum som du ställer in. På så vis får du mer tid för det viktiga arbetet.

En jämförelse av KaVos patientkommunikationssystem

 KaVo CONNECTbaseKaVo CONNECTlinkKaVo CONEXIO
ProduktinformationSjälvförsörjande system - integrerat i ditt KaVo-behandlingscenterInstallation av programvara på PC:n på baksidan av huvudet 
Förlängning av din CONNECTbase*
Programvaruinstallation på backend-datorn
Är programvaruinstallation på datorn nödvändig?
Automatisk integration av klinikens hanteringssystem
Tillgång till innehåll (t.ex. skärmsläckare, KaVo-teman, välkomstskärm)
Byte av källa direkt på behandlingsenhetens tandläkarenhet

(2 x HDMI)

Ja (PC-Inhalt)

Bilder visas direkt på behandlingsenhetens skärm
Bildjämförelser med tidigare bilder
Automatisk bildöverföring
Användning• Tandläkarenhetens pekskärm 
• Behandlingsenhetens fotkontroll
• Tandläkarenhetens pekskärm
• Behandlingsenhetens fotkontroll
• PC (mus, tangentbord)
• Tandläkarenhetens pekskärm
• Behandlingsenhetens fotkontroll
• PC (mus, tangentbord)
KamerorKaVo Intraoral kamera
• KaVo DIAGNOcam Vision Full HD
KaVo Intraoral kamera
• KaVo DIAGNOcam Vision 
Full HD
KaVo Intraoral kamera
• KaVo DIAGNOcam Vision Full HD
Fjärråtkomst + uppdatering av behandlingsenhet

(LAN)

(LAN)


* CONNECTbase kan även fortsättningsvis användas som fristående system. Om du vill koppla CONNECTbase till din mottagnings hanteringsprogramvara kan du köpa CONNECTlink-programvaran och tillhörande licens för din KaVo-behandlingsstol.

Nedladdningar

Kontakt

Nyhetsbrev

Kampanjer
Nedladdningar
Kontakt