DSE Clinical™ E50 Life

 • Samma instrument och tillbehör som för KaVo-behandlingsstolen ESTETICA E50 Life
 • Pneumatisk eller elektrisk höjdjustering av patientsimulatorn som tillval
 • Tillgänglig som TM- eller S-brygga
 • Utmärkt behandlingsergonomi tack vare höjdjusterbart tandläkar- och assistentelement
 • Tillval: intensiv sterilisering och hygiencenter
 • Olika varianter av behandlingsbelysning kan väljas
 • Möjlighet att integrera Endo-programvara, EDUnet Ultra HD, CONEXIO
 • Många käksimulatorer och tandmodeller att välja mellan

För praktiskt inriktad utbildning på KaVo-vis.

KaVo DSE Clinical E50 Life-simuleringsenheten erbjuder kvalitet och precision även under tandläkarutbildningen. Med ett omfattande utbud av positioneringsalternativ för ergonomiskt arbete och utbildning i alla behandlingslägen förbereder KaVo DSE Clinical E50 Life studenterna i grunden så att de blir kapabla tandläkare i framtiden. 

Några samlade fördelar

Studenterna är redan utbildade i handhavande av orginalkomponenterna av hur en behandlingsenhet fungerar redan på pre kliniken och behöver inte koncentrera sig på detta då de möter sina patienter i en riktig behandlingsstol.

 • Ny hygienstandard, behandlings ergonomi och enkelt handhavande.
 • Studenterna är redan utbildade i handhavande av orginalkomponenterna av hur en behandlingsenhet fungerar redan på pre kliniken 
 • Perfekt ergonomi är  förutsättningar för rätt behandlings koncept.
 • Oprimal behandlings ergonomi tack vare individuella höjd justeringar  på både assistent - och tandläkar element.
 • Högsta skydd mot ohälsosamma bakteriespridning tack vara intensivrengörning.
 • Där finns mer att välja på för framtida önskemål: Tex. endo fuktion, intraoral kamera för komfortabelt arbetssätt utan störande lösa enheter som ska flyttas.

Video om simuleringsenheten DSE Clinical E50 Life

Vår KaVo-produktchef förklarar och demonstrerar alla tekniska funktioner i simuleringsenheten DSE Clinical E50 Life.

Specialegenskaper hos DSE Clinical E50 Life.

Rätt kontrollpanel beroende på behandlingskoncept

Tandläkarelementet kan återplaceras när som. På detta sättet kan du ha allting inom räckhåll. Sittandes eller i stående position. Ensam eller med assistent.

Handhavandet av båda tandläkarelementen med dess självförklarande grämnssnitt och direktknappar är intuitivt och fritt från dubbla kommandon. När du lyfter ett instrument från bryggan till handen visas direkt  informationen på displayen  på ett klart och tydligt sätt. MEMOdent ser alltid till att dina förinställda parametrar stannar kvar för varje instrument vid återkommande behandlingar. 

Denna funktionen finns för upp till sex praktier och tre olika användarnivåer. Om det behövs kan tandläkarelementet byggas ut till sex platser på bryggan. Samma sak gäller för endofunktion, multimedia och andra moduler som IO kamera, scaler eller polymeriseringslampa.

Assistenten har allt inom räckhåll

Det tillvalsbara assistentelementet kan erbjuda plats för salivsug, högvolymssug, en andra 3F spruta och LED polymeriseringslampa. För optimalergonomisk behandling är höj och sänkbart assistentelement valbart som tillägg (justerings utrymme 30cm).

En genomtänkt och intuitiv design av kontrollelementet med direktvalsknappar:

 • Intensivrengörning; 
 • Dimning av belysning; 
 • Timer och knappar för justeringar av patientsimulatorn.

Dirketknapparna gör det inttuitivt, effektiv behandlingsprocedur - alla funktioner kan justeras med en enkel knapptryckning. 

Har man ett begränsat arbetsområde har man möjlighet att sätta en sugslangshållare istället för et helt assistentelement. Där kan man placera saliv och högvolymssug, detta i fem olika justerbara positioner.

Fixera patienttorson

 1. Vertikal höjdjustering 680-1000 mm från incisala hörnet.

   

 2. Lutning av ryggstöd och nackstöd (-10°/+85°) huvudets rörelse (25° framåt, 40° bakåt, 20° höger - vänster).

   

 3. Utökad horisontell rörelse för bättre behandlings frihet under trånga installationsförhållanden (45° vänster - höger).

För både vänster- och högerhänta användare

DSE E50 Clinical kan snabbt konverteras från hörgeranvändare till vänsteranvändare inom bara några sekunder utan att använda verktyg.

Smart förvaring

Tillval, studenterna kan förvara sina instrument och sina tillhörigheter i det anpassningsbara skåpet.

Detta kan utrustas med låsbara lådor eller dörrar allt efter era önskemål.

Om man jobbar i skift på enheten kan även låsen anpassas med två olika låscylindrar.

Realistisk planering ingår

Hur man vill konfigurera eller placera enheterna och utrusta dem för att få bästa möjliga interiör och arbetsflöde i lokalen hjälper vi gärna till med. Du får en realsitisk översyn hur kliniken/pre-kliniken kommer att se ut.

Mer informartion om vår planeringsservice ->

Permanentbakteriereduktion och intensivrengöring

Den permanentna bakteriereduktionen och den automatiska intensivrengörningen förser enheten med optimalt hälsoskydd: Den permanenta bakteriereduktionen med Oxygenal 6 förhindrar tillväxten av alger och bakterier. Intensivrengörningen (45 min.) med högre halt av Oxygenal 6 konsentration kontrollerartillväxten av mikroorganismer, vilka kan uppkomma vid längre stillestånd och inaktivitet på enheten tex vid helger och lov. 

Dekaseptol rengör och desifincerar sugslangarna och förebygger att beläggningar byggs på insidan av sugslangarna. Det automatiska  KaVo hygiene-systemet säkerställer optimal rengörning av simulationsenheten i förhållande till  den standard som  Robert Koch Institute i Tyskland rekomenderar. Som tillägg är detta placerat separat i skåpet vid sidan om enheten för att spara plats och göra det lättåtkomligt.  

Hygiencentrat är integrerat i bänkskivan och kan tas bort och steriliceras om det är nödvändigt. Instrumentslangarna och sugslangarna kan kopplas in till hygiencentrat för att kunna körta en optimal rengörningsprocess.  

KaVos hygienkoncept lär eleverna redan från början vikten av hälsoskydd: Inte bara deras egen, utan också hälsan hos personalen som använder utrustningen senare och patienternas hälsa.

Ergonomisk och individuell anpassning

Vertikal höjdjustering 680-1000 mm från incisala hörnet.

Utökad horisontell rörelse för bättre behandlings frihet under trånga installationsförhållanden (45° vänster - höger).


 

Lutning av ryggstöd och nackstöd (-10°/+85°) huvudets rörelse (25° framåt, 40° bakåt, 20° höger - vänster).

 • Vertikal höjdjustering 680-1000 mm fån incisala hörnet.
 • Inclination av nackstöd och huvudstöd (-10°/+85°), huvudets rörelse  (25° framåt, 40° bakåt, 20° höger-vänster).
 • Utökad horisontell svängbarhet för mer behandlingsfrihet i trånga rum/installationsutrymmen (45° vänster-höger). 
 • Patientsimulatorn kan utrustas med  KaVo käksimulator (G20, G40 och G50) och tandmodeller beroende på kundens önskemål. Olika ansiktsmasker med  eller utan sugadapter är också valbart. 
 • Patientsimulatorn kan snabbt justeras och låsas, antingen pneumatiskt eller elektriskt precis som på en behandlingsenhet. Den eldrivna justeringen erbjuder möjligheten att spara olika inställningar per användare.  

Den bekväma fotkontrollen STANDARD kan användas för centrering. Den ergonomiska höger/vänster-rörelsen av pedalen minskar stress i benet.

Fotpedalen styr både instrumentens men också andra funktioner så som motorns riktning, sprayvatten på/av och positionering av patientsimulatorn (med den elektriska rörelsen).

Med PREMIUM fotkontroll, kan du enkelt styra alla tillval som är integrerade i DSE Clinical E50 Life  med foten.

Inkluderat CONEXIO mjukvara. Du sparar värdefull tid på att avbryta ditt arbetsflöde genom att lämna patientens fokus.

KaVoLUX 540 LED

KaVoLUX 540 LED kan styras utan att röra vid knapparna. Via en sensor med högt hygieniskt tänk eller via tandläkarlementet.

Slå av och på lampan är också möjligt via automatiska positioner på simutationsenheten. KaVoLUX 540 LED erbjuder optimala hygienförhållanden, högsta kvalite, lång livslängd och optimal komfort.

 • Ljusintensiteten i COMPOsave™eller dimming funktion från ca. 8,000 till 15,000 lux
 • Ljus med dagsljuskvalité
 • Färgtemperatursjustering från 4,000 till 6,000 Kelvin
 • Tyst LED-teknologi 
 • Avtagbara handtag, sterilistationsbara handtag finns som tillval

Produktinformation KaVoLUX 540 LED ->

MAIA LED

Insteget till LED-ljusteknologi

 • Många inställningar på ljusintensiteten, max. 35,000 lux
 • Dagsljuskvalité
 • Dimbar utan att ändra färgtemperaturen (5,000 Kelvin fix)
 • Tyst LED-teknologi
 • Avtagabara steriliserbara handtag

Produktinformation MAIA LED ->

Kirurgisk hållare – det perfekta hjälpmedlet för praktiska övningar.

Den lätta, kompakta och stabila hållaren för djurkäkar eller andra kroppsdelar från djur kan användas mycket flexibelt för följande praktiska övningar: Tandutdragning, suturövningar och andra kirurgiska ingrepp som t.ex. insättning av implantat.

Genom att anpassa den till KaVo-patientsimulatorn på DSE Clinical kan den kirurgiska hållaren justeras till en ergonomisk arbetsställning och de instrument och den sug som finns tillgängliga på simuleringsenheten kan användas.

Den tredje handen för uppsugning av spraydimma kan som tillval monteras på patientens huvud och möjliggör arbete med händerna fria med uppsugning där det behövs. 

För flexibel användning placeras den kirurgiska hållaren enkelt på ett vanligt bord eller fästs på en patientsimulator som monterats på bordet. Säker och snabb fixering av kirurgiska föremål i nästan alla önskade lägen med hjälp av universella fästelement.

Vätskor samlas upp i en droppskål under en integrerad sil och kan sedan bortskaffas på ett hygieniskt sätt eller sugas upp. Alla komponenter är tillverkade av rostfritt stål och kan enkelt rengöras på ett hygieniskt sätt.

Utrustningstillval & Teknisk data

Tandläkarelementet 
TM-bryggax
S-bryggax
Multifunktionsdisplay MEMOdent höger eller vänsterx
2 handtag, S bryggao
Steriliceringsbara hantag, S bryggao
5 -instrumentshållarex
6 -instrumentshållarex
Anslutning, luftdrivna instrumento
MULTIflex-anslutningo
Anslutning, KL-motoro
Endodontisk funktion/torque-kontrollo
DCI-spray (inte kompatibelt med hygiencenter)x
3-funktions handstycke One (inte kompatibelt med hygiencenter)x
3-funktions handstycke x
Multi-funktionshandstyckex
PIEZOsoft scalero
PiezoLED scalero
Polymerisationshandstycke Satelec Mini LED (bara användbart med S brygga)o
Polymerisationshandstycke One (bara användbart med S brygga)o
KaVo Intraoral kamerao
USB-kameragränssnitto
Brickhållare för US brickao
Brickhållare för 1 standard brickao
Brickhållare för 2 standard brickoro
Anti-återsugsventiler för instruments
  
Assistenzseitig 
Spraynebelsaugers
Speichelziehers
Selektivablageo
VACUstopp (nicht bei pneumatischer Höhenverstellung)o
Saugschlauchablagex
  
Assistentelementx
Svängbart assistentelementx
Svängbart och höj/sänkbart assistentelementx
DCI-syringe (inte kompatibelt med hygiencenter)o
3-funktions spruta  One (inte kompatibelt med hygiencenter)o
3-funktions sprutao
Multi-funktionssprutao
Polymerisationshandstycke Satelec Mini LEDo
Polymerisationshandstycke Oneo
Brickhållare inkl. standardbrickao
  
Enhetens kropp 
Pneumatisk höj- och sänkbarx
Elektrisk höj- och sänkbarx
MEDIAgateways
  
Kompletteringssystem 
Vattenblock, kompakt  x
Permanent/intensiv rengörning med hjälp av hygien center och DVGW-certifierat vattenblockx
Anslutning till centralt vått sugsystems
Fast partikeluppsamlares
  
Fokontroll 
Fotkontroll, Standard x
Fotkontroll, Premiumx
  
LED-operationsbelysning 
Operationslampa KAVOLUX 540 LEDo
Operationslampa MAIAo
  
Multimediao
CONEXIO baseo
CONEXIO servero
CONEXIO fotkontrollo
KaVo Screen Oneo
KaVo Screen HDo
Förinstallation för extern skärmo
Kabelset för PC-anslutningo
Skärmhållare 1-ledado
Skärmhållare 2-ledado
  
Patientsimulators
Ryggstöd Progresss
Huvudstöd 2-ledat med rotationsknopps
Tredjehandshållare DPSo
  
Käksimulator 
G40x
G40 Jx
G40 JMx
G50x
G50 Jx
G50 JMx
Utan käksimulator 
  
Ansiktsmask 
DPS ansiktsmask  Mx
DPS ansiktsmask Lx
DPS ansiktsmask M, med adaptorx
DPS ansiktsmask L, med adaptorx
DPS anskiktsmask L, latexx
Utan ansiktsmaskx
  
Tandmodeller 
OK/UK V16x
OK/UK TZ14x
Utan tandmodeller        

 

s = standard
o = tillval
x = måste väljas

DSE Clinical E50 Life är standardkonfigurerad med anslutningar till tryckluft och den är även försedd med elkontakter som är anpassade till det lokala Volttal som lokalen kräver.

Utrymmeskrav

 • Bredd ca. 486 mm
 • Djup: ca. 250 mm
 • Max höjd: 2300 mm
 • Vikt: ca. 70 kg

 

Strömförsörjning

 • Nominell nätspänning 230 V / 50/60 Hz
 • Effektförbrukning 800 VA
 • Nätsäkring T6.3 H / 250 V
 • Maximalt tillåtna avvikelse från den nominella nätspänningen ± 10% 
 • Överspänningskategori II
 • Lokal säkring MCB C 16 A eller smältpropp 10 A 

 

Tillförsel

 • Driksvattenkvalite
 • Vattnets hårdhet 1.5 till 2.14 mmol/l; 8.4 till 12 °dH
 • På plats vattenfilter 80 µmpH 7.2 till 7.8
 • På plats lufttryck 2 till 6 bar
 • Maximal vattenkonsumtion 4 l/min
 • In luft tryck 5.2 till 7 bar
 • Maximal luftkonsumtion med externt sug 60 l/min
 • Om man har hårdare vatten (över 12 °dH), rekomenderas att ett mjukgörningsfiltersystem installeras. Vatten som är för mjukt (under 8.4 °dH) kan påskynda algtillväxt snabbare. 

Miljöförhållanden

 • Användarförhållanden/ temperatur: 5 till 40 °C
 • Relativ fuktighet: 30 till 75%, ingen kondens
 • Nedsmutsningsgrad: 2
 • Max installationshöjd: 2000 m MSL

 

Driftsläge

 • Intermittent tjänst för motor K 200/motor KL 703
  Användartid är 2 min; pause-tid är 8 min
 • Intermittent tjänst för motor KL 702
  Användartid är 0.5 min; pause-tid är 9 min
 • Intermittent tjänst för motor som lyfter simulatorn
  Användartid är 0.5 min; pause-tid är 7 min

 

Hastighet, dentala instrument

 • Instrument beroende på typ upp till 300,000 v/min
 • KL-motor 40,000 v/min