EDUnet™️ ULTRA HD

 • Modernt, interaktivt kommunikationsnätverk för tandläkarutbildning
 • Helskärmsvideoöverföring i realtid
 • Full HD- eller Ultra HD-upplösning (tillval) så att även de minsta detaljerna visas tydligt
 • Direkt kommunikation med en eller flera studenter (tillval)
 • Kan användas oberoende av datornätverket och den befintliga eller planerade datorns hårdvara och programvara
 • Framtidssäkrat tack vare moderna gränssnitt som DVI-D, DVI-I, USB och HDMI
 • Långsiktig hållbarhet: kan byggas ut efter behov

Modern undervisning– direkt och effektivt 

KaVo EDUnet är ett kraftfullt kommunikationsnätverk för tandläkarutbildning. Visa videor eller demonstrationer i realtid och kommunicera direkt med dina studenter via nätverket. KaVo EDUnet erbjuder dig en mängd olika alternativ och fungerar oberoende av din befintliga dators hårdvara och programvara.

Fördelar för föreläsaren

 • För föreläsare med KaVo EDUnet digital förenklas interkommunikationen. Du kan övervaka studenter individuellt direkt från din arbetsplats och ge bästa möjliga stöd. EDUnet digital gör det möjligt att övervaka studenterna effektivt och spara tid.
 • Direkt videoöverföring av live-demonstrationer och PC- eller videodemonstrationer till varje students arbetsplats.
 • Du kan se valfritt antal deltagares datorer och fjärrstyra dem (fjärrstyrning av mus och tangentbord).
 • Släckning av bildskärmarna för alla eller en grupp av deltagare, med automatisk låsning av mus och tangentbord.
 • Anslutning av flera kontrolltangentbord till ett system.
 • Intuitiv användning av kontrolltangentbordet utan tidsödande instruktioner.
 • Med gruppfunktionen kan bilder skickas till en eller högst tre valda grupper.
 • Anslutning av flera EDUnet-system (länk till nätet).
 • Perfekt ljudöverföring.
 • Ljudöverföring till flera deltagare som envägskommunikation.
 • Dubbelriktad ljudöverföring mellan två deltagare.
 • Videoöverföring utan mörkläggning av rummet.

Fördelar för studenterna

Tack vare videoöverföring i full HD och helskärmsupplösning har varje student en optimal bild på skärmen, ävenav de minsta detaljerna av en preparering. Varje elev kan utan stress eller störningar koncentrera sig på kommunikationen även vid de mest komplicerade ämnena och, vid behov, diskret få hjälp på föreläsaren.

 • Hjälpknappen ger möjlighet till diskreta hjälpsignaler som uppmärksammar föreläsaren från varje students arbetsplats.
 • Optimal vy av alla föreläsarens demonstrationer eller presentationer via studentens egen skärm.
 • Bilden från en student kan skickas till en eller flera deltagare.
 • Varje student kan nå en bild som släppts av föreläsaren via studentens tangentbord.
 • När bilden släppts av föreläsaren kan en deltagare fjärrstyra en annan deltagares dator.
 • Dubbelriktad ljudöverföring mellan två deltagare (gruppsamtal).

KaVo EDUnet Ultra HD-alternativ

 • Tangentbord
 • EDUnet Ultra HD-anslutningsbox
 • EDUnet Ultra HD-ljudanslutningsbox
 • Komplett kabeluppsättning med EDUnet Ultra HD-specialkabel av hög kvalitet
 • Bildskärm
 • Mikrofon och högtalare eller headset
 • Dator
 • Intraoral kamera
 • Webbkamera
 • Digitalkamera
 • Bild till video-omvandlare
 • Videoinspelare
 • Visuell presentationsenhet
 • CD/DVD-spelare
 • LAN-internet
 • Mikroskop
  osv.
 • EDUnet Ultra HD-anslutningsbox
 • EDUnet Ultra HD-ljudanslutningsbox
 • Hjälpknapp
 • Komplett kabeluppsättning med EDUnet Ultra HD-specialkabel av hög kvalitet
 • Mikrofon och högtalare eller headset
 • Bildskärm
 • Möjliga tillägg för studenter
 • Dator
 • CD/DVD-spelare
 • Intraoral kamera
 • Webbkamera
 • LAN-internet
 • Mikroskop
  osv.
Undervisa optimalt, digitalt och effektivt.
 • Varje student följer lektionen som om de satt på första raden tack vare videoöverföringen i realtid till helskärm.
 • Även mycket små detaljer som tandfissurer kan överföras optimalt tack vare full HD-upplösning.
 • Föreläsaren kan tala med en eller flera studenter med hjälp av tillvalet för ljudöverföring.
 • Inga uppföljningskostnader för justering av operativsystem eller programvara eftersom EDUnet digital är oberoende av datorns maskinvara/programvara och av PC-nätverket.
 • Systemet är framtidssäkrat med anslutning via alla moderna gränssnitt (DVI-D, DVI-I, USB, HDMI).

EDUnet-anslutningsalternativ

Systemet kan anslutas som ett ring- eller stjärnformat nätverk eller som en kombination av ring- och stjärnformade nätverk. Det garanterar ett högt skydd mot driftavbrott med liten kabelåtgång.

Ringformat nätverk med dubbla enheter

Ring- och stjärnformat nätverk med dubbla enheter

Wiring via ring-star network

Wiring via ring network

Fördel

Istället för ett rent stjärnnät eller rent ringnät kan de två kombineras. Via en central enhet kan individuella grenar dras till flera enheter eller underordnade ringar skapas. Det innebär att även en stjärnformat nätverket kan skapas utan tjocka kabelbuntar.

Det ger dessutom ett högt skydd mot driftavbrott eftersom avbrott i enskilda ringar eller grenar inte orsakar avbrott i hela systemet.

Kabel

 • Anslutning av deltagare via högkvalitativa nätverkskablar.
 • Tunna kabelbuntar.
 • Snabb och enkel installation.
 • Anslutning oberoende av PC-nätverk (LAN).
 • Konstant bildkvalitet, även över långa avstånd och vid realtidsöverföring.
 • Analoga LCD-projektorer och storbildsskärmar med VGA-anslutning osv. kan fortsätta att användas.

Netlink-enhet

Kopplingsdosa för att ansluta två olika nätverk.

Enhet för förgrening

Kopplingsdosa för att isolera ringnätet i en grenad struktur.

Tekniska specifikationer

 • Liten version för upp till 50 deltagare
 • Knapparna kan tilldelas individuellt
 • Studentknappar kan anpassas till sittplaceringen
 • Användarvänligt: en funktion – en knapptryckning
 • Kan låsas
 • USB-anslutningar för mus och tangentbord.
 • Full HD-upplösning upp till 1920 x 1080. Alla andra mindre formatstöds. För användning av stora skärmar i 16:10-format kansystemet också ställas in för en upplösning på 1920 x 1200.
 • DVI-D-, DVI-I- eller HDMI-anslutningar för skärmar.
 • DVI-överföringsläge: enkel länk.
 • Bild, styrning och ljudsignaler överförs via en enda kabelmellan anslutningsenheterna.
 • Särskilt testade kablar används.
 • Systemet kan anslutas som ett ring- eller stjärnformat nätverk eller som en kombination av ring-och stjärnformade nätverk.
 • Maximal kabellängd mellan två arbetsstationer är 20 m. En förstärkarekrävs för längre avstånd (deltagardosa).
 • Total kabellängd på 300 m.
 • Lokal eller central strömförsörjning.
 • Integrering av externa videokällor via DVI-, HDMI- eller VGA-anslutning.
 • Grafikkort med DVI-I-, DVI-D- eller HDMI-anslutning. Endast digitalasignaler och HDMI utan ljudinformation stöds.
 • Bildskärmsanslutning via DVI eller HDMI.
 • Anslutningskabel: kablar för DVI-anslutningar ingår i leveransen. Maximal tillåten kabellängd för DVI-signaler är5 m. För större längder krävs särskilda högkvalitativa kablar ellerförstärkare.
 • Upplösning: Maximal 1920 x 1080, 60 Hz (full HD).
 • Arrangemang: den längsta kabellängden mellan tvåarbetsstationerfår inte överstiga 20 m.
 • USB-anslutning: en ledig USB-port på datorn krävs.
 • Strömförsörjning: ett extra nätuttag behövs för varannanarbetsstation.
 • Mus och tangentbord: standardindataenheter (HID) utan speciellaextrafunktioner stöds, exempelvis skannrar och kortläsare osv.Extra specialtangenter som numera finns på vissa tangentbordstöds inte.
 • Busskablar: det är viktigt att de medföljande och särskilt testade kablarna används för att skapa nätverket. Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika kopplingsledare som finns tillgängliga på marknaden, även om de har samma specifikation.
 • KaVo ERGOcom Light (via VGA)
 • KaVo ERGOcam 4 via ERGOcom Light (via VGA),eller ERGOcom 4 (via HDMI)
 • KaVos medicinska monitorer på 17 tum med VGA och 22 tum med HDMI (via splitter)
 • KaVo ARCUSdigma (via PC)
 • Leica-mikroskop M320 och HM500, (via monitormed HDMI-anslutning)
 • digital 2D-röntgen (via PC)
 • 3D-röntgen (via PC)
 • CAD-CAM (via PC)