EDUnet™️ ULTRA HD

 • Nowoczesna, interaktywna sieć komunikacyjna do szkoleń stomatologicznych
 • Transmisja pełnoekranowa w czasie rzeczywistym
 • Rozdzielczość Full-HD lub ULTRA-HD (opcjonalnie) zapewnia doskonały i bardzo szczegółowy obraz
 • Bezpośrednia komunikacja z jednym lub wieloma studentami (opcjonalnie)
 • Może być używana niezależnie od sieci komputerowej oraz z już dostępnym bądź planowanym w przyszłości sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
 • Przyszłościowe rozwiązanie dzięki nowoczesnym interfejsom, takim jak DVI-D, DVI-I, USB, HDMI
 • Uwzględnia przyszłe potrzeby: możliwość dalszej rozbudowy

Nowoczesne nauczanie – bezpośrednie i skuteczne.

KaVo EDUnet to wysokowydajna sieć komunikacyjna do szkoleń stomatologicznych. Umożliwia wyświetlanie filmów lub pokazów na żywo w czasie rzeczywistym i bezpośrednią sieciową komunikację ze studentami. KaVo EDUnet oferuje szeroki zakres opcji i działa niezależnie od dostępnego sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

Zalety dla wykładowcy

 • Oprogramowanie KaVo EDUnet digital upraszcza komunikację, umożliwiając indywidualne monitorowanie pracy studentów i zapewniając optymalne wsparcie. EDUnet digital gwarantuje skuteczną obserwację i oszczędza czas. 
 • Bezpośrednia transmisja prezentacji na żywo, prezentacji PC lub filmów do każdego stanowiska pracy
 • Widok dowolnej liczby ekranów uczestników, zdalna kontrola komputerów studentów (zdalne sterowanie myszą i klawiaturą)
 • Wygaszenie monitorów wszystkich lub jednej grupy uczestników, z automatyczną blokadą myszy i klawiatury
 • Monitorowanie ekranów studentów z funkcją skanowania
 • Połączenie kilku klawiatur w jednym systemie
 • Intuicyjna obsługa klawiatury bez czasochłonnego instruktażu
 • Funkcja grupowa umożliwiająca wysyłanie zdjęć do jednej lub maksymalnie trzech wybranych grup studentów
 • Połączenie kilku systemów EDUnet digital (łącze sieciowe)
 • Doskonała transmisja dźwięku
 • Jednokierunkowa transmisja dźwięku do kilku studentów
 • Dwukierunkowa transmisja dźwięku pomiędzy 2 studentami
 • Transmisja wideo bez zaciemnienia pomieszczenia

Zalety dla studentów

Dzięki transmisji wideo w pełnoekranowej rozdzielczości HD studenci mogą dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły preparacji. Każdy student może bez stresu i zakłóceń skoncentrować się na najbardziej skomplikowanych aspektach preparacji i, w razie potrzeby, dyskretnie uzyskać pomoc wykładowcy.

 • Klawisz pomocy dostępny na każdym stanowisku umożliwia dyskretne powiadomienie wykładowcy o potrzebie wsparcia
 • Optymalny podgląd demonstracji lub prezentacji prowadzonej przez wykładowcę na każdym z monitorów
 • Obraz generowany przez studenta można przesłać do jednego lub więcej studentów
 • Dzięki klawiaturze każdy student ma dostęp do obrazów generowanych przez wykładowcę 
 • Po akceptacji wykładowcy każdy student może zdalnie obsługiwać komputer innego studenta
 • Dwukierunkowa transmisja dźwięku pomiędzy 2 uczestnikami (połączenie konferencyjne)

Wersje KaVo EDUnet Ultra HD

 • Klawiatura pokojowa
 • EDUnet Ultra HD skrzynka połączeniowa
 • EDUnet Ultra HD skrzynka połączeniowa audio
 • Kompletne okablowanie z wysokiej jakości specjalnym kablem EDUnet Ultra HD
 • Monitor
 • Mikrofon i głośnik lub zestaw słuchawkowy
 • PC
 • Kamera intraoral
 • Kamera internetowa
 • Aparat cyfrowy
 • Konwerter slajdów na wideo
 • Rejestrator wideo
 • Prezenter wizualny
 • Odtwarzacz CD/DVD
 • Internet LAN
 • Mikroskop 
 • itp.
 • Skrzynka połączeniowa EDUnet Ultra HD
 • Skrzynka połączeniowa audio EDUnet Ultra HD
 • Przycisk pomocy
 • Kompletne okablowanie z wysokiej jakości specjalnym kablem EDUnet Ultra HD
 • Mikrofon i głośnik lub zestaw słuchawkowy
 • Monitor
 • PC
 • Odtwarzacz CD/DVD
 • Kamera intraoral
 • Kamera internetowa
 • Internet LAN
 • Mikroskop
 • itp.
Optymalne nauczanie, cyfrowe i wydajne.
 • Każdy uczeń śledzi lekcję "jakby był w pierwszym rzędzie" dzięki pełnoekranowej transmisji wideo w czasie rzeczywistym.
 • Nawet najmniejsze szczegóły, takie jak bruzdy zębowe, mogą być optymalnie transmitowane bez utraty jakości dzięki rozdzielczości Full HD.
 • Wykładowca może rozmawiać z jednym, kilkoma lub wszystkimi studentami dzięki opcjonalnej transmisji audio.
 • Brak kosztów związanych ze zmianą systemu operacyjnego lub oprogramowania, ponieważ EDUnet digital jest niezależny od komputera, sprzętu/oprogramowania i sieci komputerowej.
 • System kompatybilny z przyszłością dzięki podłączeniu wszystkich nowoczesnych interfejsów (DVI-D, DVI-I, USB, HDMI).

Opcje sieciowe EDUnet

System można skonfigurować w topologii pierścieniowej, topologii gwiazdy lub w układzie mieszanym pierścień-gwiazda. Zapewnia to wysoki stopień ochrony przed przestojami w działaniu sieci oaz zmniejsza liczbę zastosowanych przewodów.

Okablowanie pierścieniowe z podwójnymi jednostkami

Okablowanie Ring-Star z podwójną jednostką

Okablowanie przez sieć ring-star

Okablowanie przez sieć pierścieniową

Korzyść

Zamiast czystej gwiazdy lub okablowania pierścieniowego można zastosować topologię mieszaną. Moduł centralny umożliwia połączenie pojedynczych jednostek w większe elementy lub stworzenie podjednostek pierścieniowych. Oznacza to, że nawet przy topologii gwiazdy można uniknąć zastosowania grubych wiązek przewodów.

Ponadto takie rozwiązanie zapewnia wysoką ochronę przed przestojami w działaniu sieci, ponieważ awaria poszczególnych pierścieni lub jednostek nie powoduje awarii całego systemu.

Przewody

 • Połączenie stanowisk za pośrednictwem wysokiej jakości kabli sieciowych
 • Smukłe wiązki przewodów
 • Prosta i szybka instalacja
 • Okablowanie niezależne od sieci komputerowej (LAN)
 • Stała jakość obrazu, nawet przy dużych odległościach i w czasie rzeczywistym
 • Nadal można stosować analogowe projektory LCD, duże ekrany z połączeniem VGA, itp.

Netlink Unit

Skrzynka połączeniowa do łączenia dwóch sieci.

Branch unit

Skrzynka przyłączeniowa do izolowania okablowania pierścieniowego w strukturze rozgałęzienia.

Dane techniczne

 • Mała wersja dla maksymalnie 50 uczestników
 • Przyciski mogą być przypisywane indywidualnie
 • Przyciski dla uczniów można dostosować do planu miejsc siedzących w pomieszczeniu
 • Przyjazny dla użytkownika: jedna funkcja - jedno naciśnięcie przycisku
 • Możliwość zablokowania
 • Połączenia USB dla myszy i klawiatury
 • Rozdzielczość Full HD do 1920 x 1080; obsługiwane są wszystkie inne, mniejsze formaty; w przypadku dużych monitorów w formacie 16:10 w systemie można ustawić rozdzielczość 1920 x 1200
 • Połączenia DVI-D, DVI-I lub HDMI dla monitorów.
 • Tryb transmisji DVI: pojedyncze łącze
 • Sygnały obrazu, sterowania i audio są przesyłane za pośrednictwem pojedynczego przewodu między przyłączami
 • Użycie specjalnych, sprawdzonych przewodów
 • System można podłączyć w topologii pierścienia, gwiazdy lub jako kombinacja obydwu tych rozwiązań 
 • Maksymalna długość przewodu między dwiema stacjami roboczymi wynosi 20 m; przy większej odległości należy zastosować wzmacniacz (skrzynka uczestnika)
 • Łączna długość przewodu: 300 m
 • Zasilanie lokalne lub centralne
 • Integracja zewnętrznych źródeł wideo przez złącze DVI, HDMI lub VGA
 • Karta graficzna: ze złączami DVI-I, DVI-D lub HDMI; obsługiwane są tylko sygnały cyfrowe i HDMI bez informacji audio
 • Podłączenie monitora: DVI lub HDMI
 • Przewody: przewody DVI są dostępne w zestawie; maksymalna dozwolona długość przewodu DVI wynosi 5 m; przy większej odległości należy zastosować specjalne przewody lub wzmacniacze o wysokiej jakości
 • Rozdzielczość: maks. 1920 x 1080, 60 Hz (full HD)
 • Rozmieszczenie: maksymalna długość kabla między dwiema stacjami roboczymi nie powinna przekraczać 20 m
 • Połączenie USB: wymagany jest wolny port USB w komputerze
 • Zasilanie: przy dwóch stacjach roboczych potrzebne jest dodatkowe gniazdo 
 • Mysz i klawiatura: obsługiwane są standardowe urządzenia wejściowe (HID) bez dodatkowych funkcji, np. skanery, czytniki kart itp.; dodatkowe klawisze, które znajdują się obecnie na niektórych klawiaturach, nie są obsługiwane
 • Okablowanie magistrali: ważne jest, aby do tworzenia sieci urządzeń stosować dostępne w zestawach i szczególnie sprawdzone przewody; przewody dos
 • KaVo ERGOcom Light (przez VGA)
 • KaVo ERGOcam 4 za pośrednictwem ERGOcom Light (przez VGA) lub ERGOcom 4 (przez HDMI)
 • Monitory medyczne KaVo 17" VGA i 22" HDMI (przez rozdzielacz)
 • KaVo ARCUSdigma (przez komputer)
 • Mikroskopy Leica M320 i HM500 (przez monitor z połączeniem HDMI)
 • Cyfrowy aparat RTG 2D (przez komputer)
 • RTG 3D (przez komputer)
 • CAD-CAM (przez komputer)