Dental Teacher™️

 • Błyskawiczna, wspomagana komputerowo ocena preparacji w zaledwie dwie minuty
 • Szybkie, obiektywnie mierzalne rezultaty wyświetlane w przejrzystej formie graficznej
 • Udokumentowane wyniki i oceny
 • Studenci mogą sami oceniać wyniki swojej pracy
 • Skaner 3D do całkowicie zautomatyzowanego skanowania
 • Opcjonalna wirtualna artykulacja
 • Spersonalizowane wsparcie i skuteczne monitorowanie ze stacji roboczej wykładowcy

Ocena preparacji zębów 2.0 – łatwa, szybka i przejrzysta.

KaVo Dental Teacher oferuje cyfrowe narzędzie wspierające proces oceny preparacji przy użyciu wizualnej nakładki, która umożliwia porównanie pracy studenta z wersją wzorcową lub zębem modelowym. Posiada funkcję obliczania przekrojów, pomiarów i kątów oraz pozwala na wykonywanie zrzutów ekranu w celu zaprezentowania lub udokumentowania wykonanego zadania.

1. Przygotowanie

2. Ekstrakcja

3. Załadowanie zadania

4. Skanowanie

5. Результат

KaVo Dental Teacher: Najszybszy sposób weryfikacji preparatów studentów.

Obiektywny, zautomatyzowany, komputerowy. Szybka i obiektywna ocena preparacji zębów. Der gesamte Vorgang dauert nur 2 Minuten.

Dzięki KaVo Dental Teacher

Bez KaVo Dental Teacher

Obiektywna, komputerowa weryfikacja w czasie jedynie dwóch minut.

Średnio 5-10 minut.

Konkretne wyniki dzięki klarownej prezentacji graficznej.

Ocena jest jedynie ustna, opisowa.

Udokumentowane wyniki. Studenci mogą zoptymalizować swoją pracę w oparciu o fakty.

Brak udokumentowanej weryfikacji. Studenci muszą pamiętać, co należy poprawić.

Dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Dostępny tylko w godzinach pracy prowadzącego zajęcia.

Studenci mogą sami się oceniać.

Studenci muszą czekać na prowadzącego zajęcia.

Dostępne narzędzia

Podgląd wzrokowy Preparacja studenta-Preparacja wzorcowa-Ząb anatomiczny

Dowolnie określany przekrój we wszystkich płaszczyznach preparowanego zęba

Pomiar rozbieżności między preparacją studenta a preparacją wzorcową lub zębem anatomicznym

Określenie kształtu preparacji

Wizualizacja miazgi (moduł opcjonalny)

Wirtualny artykulator z „WAXup” (moduł opcjonalny)

Dental Teacher Workflow

Zadania „do wykonania” dla aplikacji Teacher

 1. Wykonanie wzorcowej preparacji
 2. Utworzenie zadania
 3. Skanowanie wzorcowej preparacji
 4. Ocena preparacji studenta

 

Zadania „do wykonania” dla studenta

 1. Wykonanie preparacji
 2. Wybranie zadania
 3. Skanowanie
 4. Ocena preparacji

Zakres dostawy & Cechy szczególne

System jest dostarczany wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego działania. Zawiera

 • Komputer, 
 • Ekran
 • Skaner 3D

Wszystkie niezbędne elementy oprogramowania są zainstalowane i skonfigurowane fabrycznie. 

W cenie systemu zawarte jest szkolenie w ośrodku dotyczące oprogramowania Dental Teacher.

Dental Teacher

 
Skanery 3D 
Wielkość (Szer. × Wys. × Głęb.)455 × 430 × 420 mm
Wagaok. 23 kg
Napięcie zasilania100-240 V, AC, 50-60 Hz
Złącza1× USB, 1× wtyczka do urządzeń nienagrzewających się
Gwarancja36 miesięcy
  
Pomiar 
Pole pomiaru (X×Y×Z)80 × 60 × 85 mm
Piksele aparatu1,3 MP
Dokładność6 µm (według ISO 12836)
Technologia czujnikaTriangulacja światła lampy jarzeniowej z białym światłem LED
  
Szybkość pomiaru 
Pełna szczęka/żuchwaSkanowanie: ok. 16 s, dopasowanie: ok. 13 s, Łącznie: ok. 29 s.
Jeden kikutSkanowanie: ok. 33 s, Dopasowanie: ok. 8 s, Łącznie: ok. 41 s.
3-elementowy mostekSkanowanie: ok. 45 s, Dopasowanie: ok. 22 s, Łącznie: ok. 67 s.

Opcjonalne moduły

Z wirtualnym artykulatorem w celu wyjaśnienia funkcjonalnego zgryzu.

Zasady zgryzu, artykulacji i czynnościowych ruchów żuchwy są trudne do przekazania z użyciem tylko obrazów i papieru. 

KaVo Virtual Articulator prowadzi studenta przez płaszczyznę zgryzu.

Można wyraźnie pokazać zależności między zgryzem, symulując ruch żuchwy i oddziaływanie antagonisty przy różnych skorygowanych kątach nachylenia ścieżki kłykcia. 

Równocześnie można wykonać przekroje przez obszary kontaktu będące przedmiotem szczególnego zainteresowania, np. przez prowadnik kła.

Można wyraźnie pokazać wirtualną konstrukcję różnych rodzajów wypełnień. Jako wsparcie, obszary styku i odległości można automatycznie zaznaczyć kolorami. 

Równocześnie można uwidocznić dynamiczne punkty kontaktu; przedstawiono prowadnik kła w laterotruzji w lewo.

Opcjonalny moduł „MasterPREP” — biblioteka z wzorcowymi preparacjami

Przykłady różnych rodzajów preparacji, głównie przedstawiające miazgę:

Wywiad nt. KaVo Dental Teacher

Firma KaVo rozmawiała z Wydziałem Stomatologii Uniwersytetu w Malmö w Szwecji. Zobaczcie, co mówią na temat KaVo Dental Teacher:

Wywiad nt. KaVo Dental Teacher