KaVo OXYGENAL™️ 6

 • Środek do redukcji drobnoustrojów wody przeznaczony specjalnie do unitów stomatologicznych KaVo
 • Redukcja drobnoustrojów nadtlenkiem wodoru z efektem wzmocnionym jonami srebra
 • Bezpieczny dla pacjentów i użytkowników
 • Nie zanieczyszcza ścieków
 • Odpowiedni do stosowania z wieloma materiałami

Skuteczna redukcja drobnoustrojów wody w unitach stomatologicznych KaVo. 

W skład płynu KaVo OXYGENAL 6 wchodzi nadtlenek wodoru, którego działanie wzmacniają jony srebra. OXYGENAL 6 nadaje się do użytku ze wszystkimi materiałami i skutecznie redukuje drobnoustroje w rurach przewodzących wodę jednostek leczenia KaVo, nie zanieczyszczając przy tym wód odpływowych. Przekonaj się sam!

Dental hygiene with KaVo OXYGENAL 6

Przewody systemów wodnych w unitach stomatologicznych są często zasiedlane przez różne mikroorganizmy. Namnażają się one na ścianach przewodów, formując biofilm mikrobiologiczny. W trakcie pracy unitu może to doprowadzić do zakażenia wody w instrumentach. Tego problemu można uniknąć poprzez instalację systemu dezynfekującego i używanie środków ograniczających powstawanie biofilmu w systemch wodnych (patrz: "Andforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin" [Hygiene requirements in dentistry], Bundesgesundheitsblatt 1998:363-369).

Oczyszczanie wody w unitach można przeprowadzać na kilka różnych sposobów. Zazwyczaj polegają one na kontakcie wody z odpowiednim środkiem, który zabija mikroorganizmy znajdujące się w wodzie. Do najsilniejszych środków należą tlen atomowy i rodniki OH, które poprzez swoje właściwości utleniające działają aktywnie bakteriobójczo.

KaVo od 1986 roku stosuje do pielęgnacji systemów wodnych nadtlenek wodoru, którego działanie jest wzmacniane przez jony srebra ("Oxygenal 6"). Zgodnie z badaniami wielu ekspertów (m. in. WALKER et al. 2005, LYNCH, patrz "Doniesienia naukowe"), które potwierdzają skuteczność "Oxygenal 6", ma on szersze spektrum działania od innych środków i bardzo dobrą kompatybilność materiałową. W stosowanym stężeniu nie przedstawia żadnego zagrożenia dla pacjentów ani personelu praktyki, rozkładając się całkowicie na wodę i tlen.

Example of application

Intensywna dezynfekcja

System dezynfekcji w unitach KaVo dodaje środek OXYGENAL 6 w odpowiednich proporcjach do wody wykorzystywanej do zabiegów. Wszystkie instrumenty, przez które przepływa woda, takie jak strzykawko-dmuchawki, turbiny, skalery, prostnice i kątnice, a także woda w kubku dla pacjenta są poddawane ciągłej dezynfekcji za pomocą środka „OXYGENAL 6”. Stężenie nadtlenku wodoru wynosi 0,02%. Dodatkowo większość unitów KaVo posiada opcję intensywnej dezynfekcji przy stężeniu nadtlenku wodoru 0,25%.

Intensywny proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany po dłuższych okresach przestoju, jeśli świeża woda jest silnie skażona biologicznie, przed leczeniem pacjentów z obniżonym poziomem odporności, ale także przed weekendem, wakacjami lub dniami wolnymi od pracy. Wszystkie wymienione wyżej przewody wodne są przepłukiwane automatycznie. Wysokie stężenie czynnika dezynfekującego zapewnia jego aktywność przez min. 30 minut i zazwyczaj wystarcza na ochronę w ciągu całego weekendu. Następnie urządzenie jest automatycznie przepłukiwane nadtlenkiem wodoru o niższym stężeniu, aż do osiągnięcia stężenia nadtlenku wodoru 0,02%.

Unit stomatologiczny

 1. Zdejmij pokrywę bloku napełniacza kubeczka.
  Kiedy zbiornik preparatu OXYGENAL jest pusty, co 10 sekund rozlega się sygnał. 
 2. Wlej OXYGENAL 6 (maks. 1 l).
  Ostrożnie: Nie wlewaj środka do środkowego otworu (odpływ napełniacza kubeczka) 

Butelka z wodą

Napełnij butelkę wodą pitną i użyj OXYGENAL 6 jako środka dezynfekującego.
Całkowicie opróżnij butelkę przed dodaniem środka Oxygenal 6, aby zachować prawidłowe proporcje mieszania. Wlej 5 ml środka Oxygenal 6. Dopiero teraz dodaj 1,5 l wody pitnej.

Instrukcje dot. stosowania KaVo OXYGENAL 6

Na podstawie aktualnych zaleceń Instytutu Roberta Kocha sugerujemy stosowanie programu płukania po każdym zabiegu w celu szybkiego przepłukania wszystkich systemów, przez które przepływa woda.

Określanie zawartości środka OXYGENAL w systemie dezynfekcji wody:

 • Napełnij kubeczek wodą i za pomocą pasków testowych na nadtlenki Merckoquant (100 – 1000 mg/l H2O2; numer artykułu Merck: 1100337) zmierz zawartość środka OXYGENAL w systemie dezynfekcji wody 
 • Podczas normalnej pracy zawartość środka OXYGENAL powinna wynosić od 150 do 250 mg/l H2O2.

Do pobrania

Kontakt

Biuletyn

Promocje
Do pobrania
Kontakt