OXYGENAL™️ 6

 • Vattensteriliseringsmedel som särskilt tagits fram för KaVos unitar och vattensteriliseringsenheter
 • Väteperoxidbaserad sterilisering med silverjonförstärkt effekt
 • Säker för patienter och användare
 • Ingen förorening av spillvatten
 • Lämpar sig för användning av många olika material

Effektiv vattensterilisering för KaVos behandlingsstolar. 

KaVo OXYGENAL 6 består av väteperoxid som synergistiskt förstärkts med silverjoner. OXYGENAL 6 lämpar sig för användning av alla material och kan användas för att sterilisera alla vattenförande slangar till KaVos behandlingsstolar utan att förorena spillvattnet. Se själv!

Hygien i uniten med KaVo OXYGENAL 6

Vattenförande behandlingsystem kan bli angripna av mikroorganismer. Föroreningen kan orsakas av stillastående vatten i systemet eller av blod/sekret från patienter. Under perioder av stillestånd kan det här leda till kraftig biokontaminering av vattnet. 

Risken för kontaminering i behandlingsutrustningen kan enkelt reduceras, detta har bevisats även under praktiska tester "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“, [Infection prevention in dentistry - Hygiene requirements] Bundesgesundheitsblatt 2006:375-393).

Det finns olika kända processer för behandling av vattnet i behandlingsutrustningen.De bygger vanligtvis på att vattnet behandlas med ett lämpligt medel som dödar mikroorganismerna i vattnet. 

De starkaste oxidationsmedlen omfattar atomärt syre och hydroxylradikaler, som genom sin starka oxiderande verkan ger en stark baktericid effekt.

Sedan 1986 har KaVo förlitat sig på väteperoxid. Effekten förstärks synergistiskt med silverjoner (OXYGENAL 6). Förutom de expertutlåtanden (bl.a. Walker, Lynch, et al (2005), se Professionella artiklar) som bekräftar effektiviteten hos OXYGENAL 6 har produkten även andra fördelar som skiljer ut den från andra. Åtskilliga tester och laboratorieundersökningar har visat på produktens mycket goda materialkompatibilitet. I de koncentrationer som används utgör den ingen fara för patienter och personal och den bryts ned till vatten och syre utan restprodukter.

Exempel på användning

Intensiv mikrobreduktion

Konditioneringssystemet i KaVos enheter tillsätter OXYGENAL 6 till behandlingsvattnet i korrekt förhållande. Alla vattenförande instrument, såsom multifunktionsspruta, turbiner, scalers, handstycken och vinkelstycken samt vattnet i fontänskålen behandlas med OXYGENAL 6. Väteperoxidkoncentrationen är 0,02 %. Dessutom är de flesta KaVo-instrument utrustade med en funktion för intensiv mikrobreduktion, med en aktiv väteperoxidkoncentration på 0,25 %.

Intensiv mikrobreduktion ska utföras efter längre perioder av stagnation, om färskvattnet är mycket biokontaminerat, före behandling av patienter med immunbrist samt före veckoslut, semesterperioder och helgdagar. Under processen sköljs alla ovan nämnda vattenkanaler automatiskt. Koncentrationen för intensiv mikrobreduktion verkar under minst 30 minuter i systemet och kan verka under hela helgen. Efter processen sköljs instrument och enheter automatiskt med en lägre koncentration av väteperoxid tills en väteperoxidkoncentration på 0,02 % uppnås.

Behandlingsenhet

 1. Ta bort fontänskålen (sköljsystemets) påfyllningsenhet och lock.
  När OXYGENAL-behållaren är tom hörs en ljudsignal med 10 sekunders mellanrum.
 2. Fyll på OXYGENAL 6 (maximalt 1 liter).
  Försiktighet! Fyll inte i mittöppningen (fontänskålen/sköljsystemets utflöde).

Vattenflaska

Fyll en vattenflaska med dricksvatten och använd OXYGENAL 6 som tillsats för mikrobreduktion.
Töm flaskan helt innan OXYGENAL 6 tillsätts för att behålla rätt blandningsförhållande. Häll först i 5 ml OXYGENAL 6. Fyll sedan på med 1,5 l med dricksvatten.

Instruktioner KaVo OXYGENAL 6

Baserat på de aktuella rekommendationerna från Robert Koch-institutet föreslår vi att sköljprogrammet används efter varje behandling för en snabb och enkel sköljning av alla vattenförande system.

Bestämning av OXYGENAL-koncentrationen i systemet för mikrobreduktion i vatten

 • Fyll sköljsystemet (fontänskålen) med vatten och använd Merckoquant-testremsor för peroxid (100–1 000 mg/l H2O2, Mercks artikelnummer 1100337) för att bestämma OXYGENAL-koncentrationen i systemet för mikrobreduktion i vatten.
 • Under normal användning ska OXYGENAL-koncentrationen ligga mellan 150 mg/l och 250 mg/l H2O2.