KaVo Service

Förstklassiga tjänster ”Made in Germany”. 

På KaVo omfattar Dental Excellence inte bara förstklassiga instrument och behandlingsstolar, utan även utmärkt service och noggrant utvalda tjänster. 

Sedan företaget grundades 1909 har principerna kvalitet och precision varit vägledande för allt på KaVo. Förutom utveckling och installation av behandlingsstolar och instrument, är serviceorganisationen i KaVo Sverige främst egen personal. De samarbeten som finns är endast med certifierade servicepartners.  På så sätt lyckas KaVo uppfylla sitt löfte om ”Dental Excellence” på alla nivåer.

Det här är den beprövade kvaliteten som lönar sig – varje dag. Det här är Dental Excellence från KaVo. 

KaVos serviceorganisation täcker hela Sverige, så att du som kund får sömlös support – snabbt, smidigt och professionellt. Alla servicetekniker är certifierade och utbildade på just KaVo-produkter. På KaVo tror vi att toppkvalitet även omfattar förstklassig service. 

  • Teknisk service hos KaVoKontakta våra servicekoordinatorer i Stockholm, eller direkt med den KaVo-tekniker som du har i din region. För service med KaVos partners är du välkommen att kontakta KaVo för att boka din service eller förebyggande underhållsservice. 
  • Instrumentreparation: Skicka dina instrument från KaVo via KaVo Box vår instrumentreparation. Du får smidig leverans och retur till kliniken och beställer din reparation online.
  • Planeringstjänst – optimal planering med KaVo: En annan del av KaVos tjänsteutbud är planering för tandläkarmottagningar, kliniker och laboratorier – och vår mångåriga erfarenhet ger dig ett rejält mervärde. 
  • KaVo Campus – för utmärkt utbildning: Medarbetare och servicetekniker från våra certifierade återförsäljare utbildas av erfarna specialister på KaVo Campus med hjälp av de senaste utbildningsmetoderna – både under den inledande fasen och därefter löpande. En certifiering erhålls först efter att utbildningen har slutförts med godkänt resultat. 
> 50 %

av alla instrumentfel

beror på otillräcklig eller felaktig rengöring och skötsel, eller på fel under användning.

34

specialister

på KaVo tillhandahåller de specialiserade återförsäljarna tekniskt stöd.

1200

medarbetare

från våra certifierade KaVo-återförsäljare utbildas på KaVo Campus i Biberach.

> 500

kundärenden och beställningar

behandlas dagligen på KaVo.

85 %

av alla ärenden

kan lösas direkt över telefon.

Underhåll av KaVos behandlingsstolar.

Kostsamma driftstopp undviks med KaVo.

Driftstopp är kostsamma och stör den dagliga verksamheten. Dessutom är de helt onödiga och kan undvikas med KaVo. Planera ditt årliga underhåll i förväg. Då får behandlingsstolen den service den behöver och du undviker plötsliga driftstopp. Och allt detta sker naturligtvis i enlighet med förordningen om medicintekniska produkter. KaVos servicepaket omfattar: 

KaVo Instrumentservice.

Säkerhet till ett fast pris. 

Tandvårdsinstrument är en investering som ska hålla länge, och dessutom utgör de en viktig del av säkerheten under en behandling. 

Därför måste instrumenten regelbundet underhållas och prepareras. KaVo är den perfekta partnern vid din sida – för längre livslängd och ökad säkerhet. Och vid eventuella defekter har KaVo en smidig och snabb lösning: KaVo BOX. 

Mer information om KaVo BOX

* Detta erbjudande är inte tillgängligt i alla länder. Mer information finns på www.kavo.box

Uppfyll lagstadgade krav för medicintekniska produkter på ett effektivt sätt.

Tandvårdsinstrument och mindre utrustning omfattas också av lagstiftning för medicintekniska produkter, vilket har en direkt inverkan på tandläkarnas dagliga arbete. 

Operatören, dvs. mottagningens ägare, är ansvarig för drift, användning och underhåll av de medicintekniska produkterna, och det är även av yttersta vikt att personalen på mottagningen utför sitt arbete korrekt. 

Därför är det viktigt att man förlitar sig på kompetens, högsta kvalitet och säkerhetsstandarder – inte bara när man köper en produkt, utan även när man köper tillbehör och reservdelar, och om eventuella reparationer skulle krävas.

Varför det är viktigt med KaVos originaldelar.

Det är dessutom avgörande att man använder sig av originaldelar – särskilt när det gäller säkerhet och ansvarsskyldighet. Om exempelvis delar från tredjepartsleverantörer används för att reparera den installerade behandlingsstolen kan det hända att otillåtna produktmodifieringar görs. Detta kan leda till att godkännandet (CE-märkning) och de lagstadgade säkerhetskraven inte längre gäller. Det innebär i sin tur att produkten inte längre har ett giltigt godkännande. 

Det är dessutom förbjudet att släppa ut en modifierad produkt på marknaden om den inte har genomgått en bedömning av överensstämmelse och det finns en grundad misstanke om att patienternas och användarnas säkerhet och hälsa kan äventyras. Detsamma gäller för installation eller fastsättning av tillbehör som inte är originaltillbehör från KaVo på behandlingsstolar som redan har installerats på plats.

Garantianspråk och ansvar vid eventuella skador.

KaVo tar inget ansvar om en defekt eller ett fel i en KaVo-produkt beror på bristande kompatibilitet hos en del som inte är en originaldel. Istället blir tillverkaren av delen som inte är en originaldel från KaVo eller du som operatör av den medicintekniska produkten ansvarig. 

Du bör därför alltid kontrollera om leverantören eller tillverkaren har en produktansvarsförsäkring om du vill använda en del som inte är en originaldel från KaVo. Om leverantören eller tillverkaren har sitt säte utomlands är det dessutom en bra idé att se till att det finns en gränsöverskridande produktansvarsförsäkring. 

Var därför särskilt försiktig när du installerar eller använder delar som inte är originaldelar från KaVo.

Allt är Made in Tyskland.

Även när det gäller reservdelar, reparationer, support och service.

Originalreservdelar är absolut nödvändiga för att bevara produktens värde, upprätthålla säkerheten och för att se till att din KaVo-produkt förblir en äkta KaVo-produkt. För allt från tillverkningsprocesserna till produktionsanläggningarna vägleds man av ett enda mål: högsta möjliga kvalitet. Och hos KaVo innebär detta: Made in Tyskland. 

Slutsats: ta det säkra före det osäkra med KaVo.

Du är alltid på den säkra sidan när du använder originaldelar eller låter din KaVo-produkt repareras av KaVos reparationsverkstad eller en certifierad reparationsverkstad. 

Det innebär att att du inte behöver oroa dig för kvalitet, säkerhet, livslängd och garanti inom ramen för garantivillkoren, eller rättslig överensstämmelse.

 Om du ändå väljer att använda andra delar än originaldelar från KaVo är det viktigt att du är medveten om riskerna. Därför bör du noggrant kontrollera vem som installerar eller säljer delarna, och vad för delar det är. Var särskilt uppmärksam på kvalitet, säkerhet och överensstämmelse med tvingande bestämmelser.