Primus™ 1058 Life

 • Modern patientstol för utmärkt ergonomi och hög komfort under behandlingen
 • Kompakt stoldesign, belastningskapacitet på upp till 185 kg, integrerad Trendelenburg-rörelse
 • Steglöst justerbar patientstol (lägsta läge: 350 mm; högsta läge: 830 mm)
 • Tandläkarelement med integrerad display och direktknappar
 • Fem integrerade instrumenthållare
 • Brygg-, svängarms- eller vagnversioner
 • Finns som höger- eller vänsterhänt variant
 • Som tillval finns COMPACTchair, som gör det enkelt att ta sig upp i och ur stolen, även för patienter med nedsatt rörlighet

Driftsäkerhet varje dag.

KaVo Primus 1058 Life har redan övertygat tusentals tandläkare runt om i världen med en unit av hög kvalitet till ett utmärkt pris. 

Finns som höger- eller vänsterhänt variant i brygg-, svängarms- eller vagnversion.

Tillförlitlig för varje dag.

Upptäck KaVo Primus 1058 Life (videor).

Specialfunktioner

Det lättanvända tandläkarelementet: smart förenklat.

Konfigurera tandläkarenheten så att den passar dina behov perfekt. Du kan fritt konfigurera fem brickor för handenheter och ändå göra ändringar vid senare tillfällen. Det här ger flexibilitet i framtiden.

Inga omvägar. Direkt till målet. Fler direktknappar för automatiska funktioner hjälper dig att spara tid. Det är enkelt att ha en bra översikt med den nya och välstrukturerade knappsatsen och integrerade displayen.

Ergonomisk effektivitet varje dag. Oavsett om du utför behandlingen sittande eller stående, så ger tandläkarenheten på Primus 1058 Life stöd tack vare sin sofistikerade ergonomi. Undvik att sträcka eller vrida dig. Optimerad åtkomst garanterar effektiva processer.

Idealisk för alla krav.

Om patienter känner sig bekväma i patientstolen rör de sig oftast mycket mindre. 

Den nydesignade mjuka och ergonomiskt utformade klädseln är till stor hjälp på vägen. Om patienten ligger stilla kan du arbeta mycket mer effektivt och koncentrera dig helt på behandlingen.

Lika bra för dig som för patienterna.

Anpassa den flexibla och vändbara huvuddynan och nackstödet med dubbla leder optimalt för indikationen eller patienten. Om patienten är rätt placerad kan du arbeta bekvämt.

Progress ryggstöd: optimal arbetsställning och optimal åtkomst för tandläkaren.

Bekvämt: nackstödet med dubbla leder kan manövreras med en hand och har en vridbar huvuddyna.

Gör daglig hygien effektivare.

Primus 1058 Life är mycket enkel att rengöra. Större delar som silikonmattan, brickan för handenheter, svängarmens klämma och spottkoppen kan enkelt tas loss för desinfektion. Alla ytor och förorenade delar i aerosolkasseringsområdet är enkla att rengöra.

Hygien är enkelt eftersom alla ytor saknar glipor eller fördjupningar och därför är enkla att rengöra

Skydda ledningarna från förorenat vatten

Förhindra förorening av vattenmatarslangen orsakad av återflöde med hjälp av det DVGW-certifierade vattenblocket. Mikrobreduktion med KaVo OXYGENAL 6 säkerställer en permanent reduktion av bakterier och mikroorganismer. Programmet för intensiv mikrobreduktion skyddar patienterna mot spridning av mikroorganismer vid perioder av inaktivitet, exempelvis under helger och lov.

Minimera riskerna med hjälp av RKI-sköljprogrammet

Förebygger infektioner och uppfyller kraven i de aktuella riktlinjerna från RKI. Primus 1058 Life utför en standardiserad och automatisk sköljning av handenheter i början av arbetsdagen och efter varje patient.

Utnyttja vattnets kraft med HYDROclean

Undvik avbrottstid och kostnader förknippade med service. Du behöver bara aktivera det automatiska HYDROclean-programmet för rengöring av behandlingsenhetens amalgamavskiljare samt sug- och dräneringssystem. Rent färskvatten späder ut blod och sekret på ett tillförlitligt sätt och förhindrar att föroreningar sedimenterar och sätter igen sugsystem och avlopp.

Bättre skydd tack vare minskat återflöde

En automatisk antirefluxventil i KaVos handenheter och motorer förhindrar att förorenat sprayvatten sugs in i behandlingsenheten, så att du, ditt team och dina patienter kan känna er trygga.

Ergonomi

Den skräddarsydda tandläkarenheten – våra tre beprövade modeller.

Den högkvalitativa tandläkarenheten finns tillgänglig i tre versioner för optimal anpassning till dina individuella behov och behandlingsprocedurer.

Oavsett om du utför behandlingen sittande eller stående, så ger tandläkarenheten på Primus 1058 Life stöd tack vare sin sofistikerade ergonomi. Undvik att sträcka eller vrida dig. Optimerad åtkomst garanterar effektiva processer.

 • Modell med bord: Mer rörelsefrihet för en ergonomisk arbetsmetod i alla behandlingspositioner.
 • Modell med svängarm: Längre utsträckning och hygienisk slangguide gör att de välbalanserade handenheterna ligger perfekt i handen.
 • Modell med vagn: Mer rörlighet och enkel användning. Vagnen kan ställas åt sidan vid behov.

COMPACTchair – komfort även i begränsade utrymmen.

Patienter kan bekvämt ta sig i och ur patientstolen, vilket är särskilt användbart för äldre. 

COMPACTchair har ett vinklat fotstöd och kan röras steglöst från 80° sittande ställning till ryggläge. 

Tala med patienterna när de befinner sig i sittande ställning och behandla dem sedan när de ligger ned. COMPACTchair i är också perfekt för mindre tandkirurgiska ingrepp.

KaVo Primus 1058 Life finns för både höger- och vänsterhänta användare.

Allt om Primus 1058 Life.

Färger & Klädsel

Äkta KaVo när det är som vackrast

Patientkommunikation med KaVo

Fakta som talar för sig själva.

Utrustningsalternativ

 TM/S/C
  
Behandlingsstol 
Standardpatientstol
COMPACTchair
Mjuk klädsel
Mjuk klädsel RELAXline
  
Ryggstöd 
Progress
Comfort*
  
Nackstöd 
Comfort huvuddyna
Dubbla leder och vridreglage
Dubbelt ledat med tryckknapp
  
Armstöd 
Höger
Vänster

● standardutrustning
❍ tillvalsutrustning 
x måste väljas
– inte tillgänglig för leverans
*  Endast tillgängligt för patientstolen COMPACTchair

 TMSCart
    
Tandläkarenhet   
Turbinslang
KL-Motor 701
KL-Motor 703 LED
Minilght 3F
Handenhet med trippelfunktion
Multifunktionshandenhet
COMFORTdrive
SMARTdrive
PiezoLED
MEMOspeed skärm, indikationsrelaterad*
SONICflex
Bildgranskare för panoramaröntgen (monterad på monteringsstolpen för belysning)** 
Bildgranskare för panoramaröntgen (monterad på bordsenheten)3
Brickhållare för ultraljudsbrickaxx
Brickhållare för enkel standardbrickaxx
Hållare för två standardbrickor
Sprayvärme för instrument
Bell funktionstangent

● standardutrustning
❍ tillvalsutrustning 
x måste väljas
– inte tillgänglig för leverans
*  Lämpar sig inte för montering under en bänkskiva
** Inte tillgängligt i kombination med multimedia

 TM/S/C
  
Tandsköterskeenhet 
Uppsugning av sprayånga
Salivsug
Andra salivsug
Minilght 3F
Handenhet med trippelfunktion
Handenhet med trippelfunktion
Satelec MiniLED ljushärdningslampa
Stöd för brickhållare
Svängbar tandsköterskeenhet med justerbar höjd*
Tandsköterskeenhet med svängning höger/vänster och justerbar höjd
Guide för sugslang
Guide för sugslang

● standardutrustning
❍ tillvalsutrustning 
x måste väljas
– inte tillgänglig för leverans
*  Inte tillgängligt för patientstolen COMPACTchair

 TM/S/C
  
Enhetskropp 
Spottkopp i porslinx
VACUstopp
Permanent mikrobreduktion*
Intensiv mikrobreduktion**
HYDROclean
Varmvattenberedare

● standardutrustning
❍ tillvalsutrustning 
x måste väljas
– inte tillgänglig för leverans
*  Endast med DVGW-vattenblocket och DVGW-vattenflaskan
**  Endast med DVGW-vattenblocket

 TM/S/C
  
Försörjningssystem 
DVGW-vattenblockx
Kompakt vattenblockx
DVGW-vattenflaskax
Lågtrycksregulator
Anslutning till extern utrustning
  
Avfallshanteringssystem 
Extern sugx
DÜRR amalgamavskiljarex
DÜRR automatisk avskiljarex
Solids uppsamlingssatsx

● standardutrustning
❍ tillvalsutrustning 
x måste väljas
– inte tillgänglig för leverans

 TM/S/C
  
Patientkommunikation 
KaVo CONEXIO
KaVo Screen One
KaVo Screen HD
KaVo Intraoral kamera
KaVo DIAGNOcam Vision Full HD
 TM/S/C
  
Övrig utrustning 
KaVo PHYSIO Evo / Evo F
KaVo PYYSIO One
KaVoLUX 540 LED
MAIA LED arbetsbelysning
EDI arbetsbelysning
Monteringsstolpe för belysning
Patientservicelåda
Servicebord 1568
Grundsats DEKASEPTOL gel

● standardutrustning
❍ tillvalsutrustning 
x måste väljas
– inte tillgänglig för leverans

Konfigurator för behandlingsstolar

Konfigurera efter dina behov

Konfigurera nu

Tillägg för KaVo Primus 1058 Life:

Nedladdningar

Kontakt

Nyhetsbrev

Kampanjer
Nedladdningar
Kontakt