Om oss.

Här kan du läsa mer om KaVo från Biberach.

ungefär 1600

medarbetare över hela världen

110 års

Dental Excellence

> 400

partner över hela världen

Lär känna oss bättre.

Ledningsgruppen.

Tre ledare som förenas av mottot ”Stronger together”. 

Sedan 2022 har KaVo ingått i den finska Planmeca-gruppen, det största familjeägda företaget inom tandvårdsbranschen. KaVo leds av CFO Oliver Krett, CTO Armin Imhof och CCO Jan Moed. 

För detta triumvirat av erfarna och framgångsrika chefer inom tandvård är investeringar och lönsamhet, innovativ energi och ett uttalat och outtröttligt engagemang för kvalitet och kundfokus centrala för företagets strategiska inriktning. 

De tre ledarna förespråkar en kooperativ företagssyn som värdesätter samarbete och ett flexibelt arbetssätt. 

År 2022 tog KaVos VD Martin Rickert istället plats i styrkommittén för Planmeca Verwaltungs GmbH, KaVos moderbolag. Han är nu ordförande för styrkommittén. 

Många års erfarenhet, kompetens och starka personligheter.

Det kännetecknar KaVos ledningsgrupp.

Heikki Kyöstilä är grundare, ägare och VD för den finska Planmeca-gruppen, som har funnits i över 50 år. Integrationen av KaVo i Kyöstiläs företag i början av 2022 var ett stort steg både på affärsmässig och personlig nivå. 

”Jag har alltid varit ett fan av KaVo-produkternas höga kvalitet och förstklassiga känsla, redan innan jag grundade Planmeca och ännu jobbade som säljare inom tandvårdsbranschen. Det har alltid varit en dröm för mig att låta KaVos hjärta – dess behandlingsstolar och instrument – bli en del av Planmeca-familjen. Den drömmen har nu blivit verklighet!”

Heikki Kyöstilä

År 2022 flyttade KaVos VD dr Martin Rickert till styrkommittén för Planmeca Verwaltungs GmbH, KaVos moderbolag. I denna roll är han ordförande för styrkommittén. 

Oliver Krett började på KaVo Dental GmbH 2010. Han ledde produktionsstyrningen för anläggningen i Biberach/Warthausen, ansvarade för KaVos EMEA-team (finansiell planering och analys) och hade hand om produktionsstyrningen för de andra europeiska anläggningarna fram till dess att han utnämndes till Senior Director Finance Operations. 

Från 2019 var han verkställande direktör för ekonomiavdelningen på KaVo och nu har han tagit över rollen som ekonomichef (CFO). 

I över 30 år har Armin Imhof med framgång innehaft en mängd olika befattningar på KaVo, bland annat inom utveckling och produkthantering, samt som försäljningschef för regionerna Tyskland, Österrike och Schweiz. Innan han blev CTO var han chef för FoU inom behandlingsstolar och instrument, och i den rollen var han ansvarig för global utveckling och innovation för dessa två produktområden. 

Sedan januari 2022 har han varit CTO med ansvar för produkthantering, utveckling och produktion för alla KaVo-produkter.

Utöver sin position som CTO har Armin Imhof sedan 2023 även varit verkställande direktör på KaVo.

Jan Moed innehade olika befattningar inom Planmeca-gruppen mellan 1999 och 2022, först som Digital Product Specialist inom After Sales, sedan som After Sales Manager, därefter försäljningschef för Centraleuropa, innan han slutligen blev verkställande direktör för Planmed. 

Han har arbetat på KaVo sedan 2022, först som försäljningschef för Europa och nu som CCO för försäljning och marknadsföring globalt.

KaVo-anläggningarna i Biberach och Warthausen

Det som utmärker oss.

Tack vare vår passion för kvalitet och precision ligger vi i framkant inom tandvårdsbranschen. 

KaVo har varit synonymt med Dental Excellence i över hundra år. 

Tack vare vår passion för kvalitet, precision och att driva utvecklingen inom tandvården framåt har företaget varit en pionjär och källa till innovation i mer än 110 år, och även internationellt ledande bland tillverkare inom tandvårdssektorn. 

Otaliga KaVo-produkter anses vara milstolpar inom dentalteknik. KaVos långvariga framgångsresa är ingen slump, utan resultatet av många års hårt arbete. Med sina produkter har KaVo ständigt satt nya standarder i sin strävan att driva på utvecklingen inom tandvården på ett hållbart sätt och på allra högsta nivå – till nytta för kliniker, mottagningar, universitet och dentallaboratorier. 

KaVo har ingått i den finska Planmeca-gruppen sedan 2022. Under det gemensamma mottot ”Stronger together” har de två företagen sammanfört sin enorma gemensamma kompetens för att kunna uppnå ännu bättre resultat – med fokus på att utnyttja sin enorma innovationskraft och driva på den tekniska utvecklingen inom modern tandvård.

1 600 medarbetare. 22 anläggningar. 1 mål. 

KaVo har ungefär 1 600 medarbetare över hela världen, som alla förenas av ett gemensamt mål: att utveckla, tillverka och framgångsrikt marknadsföra innovativa, högkvalitativa behandlingsstolar, instrument och produktrelaterade tjänster. 

Vi utvecklar ständigt nya lösningar för att göra modern tandvård bättre och skapa glädje hos våra kunder och partner över hela världen. Kort sagt nöjer vi oss inte med något annat än Excellence. 

Vår organisationsstruktur är, med sina platta hierarkier och sin globala närvaro, perfekt lämpad för att leva upp till och bygga vidare på denna excellens. 

Produktsegment.

Ett fullserviceutbud som präglas av kvalitet och precision.

KaVo är en av världens mest framstående tillverkare av tandvårdsprodukter. Förutom behandlingsstolar omfattar KaVos högkvalitativa produktutbud många instrumentserier och lösningar för alla möjliga kliniska tillämpningar och krav inom modern tandvård, inklusive kompletta utrustningssatser för universitet, preklinisk användning och dentallaboratorier. 

KaVo produkt

Ta reda på mer om KaVo-företaget här!

KaVo som arbetsgivare.

Välkommen till KaVo – tillsammans gör vi skillnad.