DEXIS OP 3D™

 • QUICKcompose™ för snabb bildgranskning som visas automatiskt efter skanningen
 • Optimerade arbetsflöden för röntgen
 • Konfigurerbar produktplattform: Panorama, kefalostat och 3D-röntgen
 • Blyfritt alternativ

DEXIS  OP 3D gör det enkelt att välja 3D-röntgensystem. Det är en komplett röntgenplattform med lättanvända funktioner för hela arbetsflödet vid dental röntgen. 

De mångsidiga röntgenprogrammen och det intuitiva användargränssnittet gör de olika konfigurationerna av DEXIS OP 3D till perfekta röntgenlösningar för många olika användare, från allmäntandläkare till ortodontister och till och med maxillofaciala kirurger.

Panorama

 • Fast Scan – 2D-panoramaröntgen på bara 9 sekunder
 • ORTHOfocus™-funktion för automatisk identifiering av det mest lämpliga bildskiktet i panoramabilder
 • Panoramaprogram som täcker de dagliga behoven på välbesökta mottagningar

 

Kefalostat

 • Innovativ och patenterad ORTHOceph™ Plus-design med snabba skanningstider för kefalostat och justerbara fältstorlekar för perfekt bildkvalitet med minimal dos

 

3D

 • 4 bildupplösningar för 3D (Low Dose Technology™ (LDT)/standard/hög/endo) i kombination med tekniken för reduktion av metallartefakt (MAR)y
 • 4 fördefinierade volymer: 5 x ø 5, 6 x ø 9, 9 x ø 11 och (tillval) 9 x ø 14 cm – tack vare SMARTVIEW™ 2.0 kan volymerna positioneras fritt och justeras i 5 mm-steg mellan 5 och 9 cm före exponering, vilket ger upp till totalt 36 möjliga synfältsstorlekar.

Utformad för effektivitet.

Alla funktioner hos DEXIS OP 3D har utformats för att öka effektiviteten på mottagningen. 

Det går snabbt att förbereda enheten för skanning tack vare ett enkelt system för patientpositionering och intuitivt grafiskt användargränssnitt. 

Alla röntgenprotokoll är optimerade för arbetsflöden på mottagningar.

Intuitiv hantering kopplad till framtiden.

Alla funktioner kan hanteras enkelt och intuitivt samtidigt som du sparar tid, via PC eller Mac* i mottagningens lokala nätverk. Endast patientpositioneringen görs direkt vid enheten.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ en miljövän.

FI mer än 50 år har ORTHOPANTOMOGRAPH™varit synonymt med optimal tillförlitlighet och kliniskt korrekt bildkvalitet. 

 

Som den senaste medlemmen i den legendariska ORTHOPANTOMOGRAPHTM-serien tar OP 3D miljötänket till nya höjder genom att byta ut blyet, som vanligtvis används för strålskydd, mot ett miljövänligare alternativ som ger likvärdig attenuering av strålningen. 

Allt detta avrundas med den effektiva strömsparfunktionen som bidrar till att minska mottagningens totala energiförbrukning.

Konfigurationer

OP 3D är tillgänglig i flera olika konfigurationer, från panoramaröntgen till kefalostat och 3D-röntgen eller en komplett 3-i-1-konfiguration:

 • Panoramic,
 • Cephalometric
 • 3D
   
   

DEXIS OP 3D växer med klinikens behov:

OP 3D är designad för att kunna uppgraderas i efterhand, vilket tillåter maskinen att utvecklas i takt med klinikens behov. Både kefalostat och 3D röntgen kan monteras i efterhand.

 

2D PAN

CEPH

3D (9x11)

3D (9x14)

PAN
OOO
PAN CEPH
OO
PAN 3D
O
O
PAN 3D (9x14)
O
PAN CEPH 3D
O
PAN CEPH 3D (9x14)

 

✓ = inkluderad  
O = tillgänglig som tillval/uppgradering

3 Versionen

Panoramabilder med bildskikt som väljs automatiskt - ORTHOfocus™

Program för standard, pediatriska och segmenterade panoramabilder samt bitewing och käkled lateralt ingår för att täcka en välbesökt mottagnings behov av panoramaröntgen. 

Tack vare ORTHOfocus™-funktionen identifieras det optimala skiktet för panoramabilder automatiskt, vilket kan kompensera för patientpositioneringen. Resultatet blir en jämn bildkvalitet varje gång.

ORTHOfocus™ – automatiskt optimerade panorama-bilder i lager.
 

Standardpanoramaprogrammet ger en tydligt definierad bild av den dentala anatomin, inklusive käkleder, på bara 9 sekunder. Detta resulterar i mycket bra diagnostiska bilder med färre rörelseartefakter och en lägre dos för patienten.

Bitewingprogrammet är ett snabbt och enkelt alternativ till intraoral bitewing-röntgen.

Käkledsprogrammet ger en lateral vy av käkledsområdet, med munnen öppen eller stängd.

Det pediatriska panoramaprogrammet har ett medicinskt anpassat bildskikt och reducerad bildhöjd.

QUICKcompose™-funktionen: snabb bildgranskningw

QUICKcompose™ är tillgängligt för panorama-, kefalostatoch 3D-modaliteter och ger en snabb förhandsgranskning av bilden som tagits, vilket möjliggör kvick utvärdering. Bilden visas automatiskt i det grafiska användar-gränssnittet så snart skanningen är klar.

Innovationer inom kefalostat – för alla kliniska behov.

Den innovativa, patenterade ORTHOceph™ Plus designen hos DEXIS OP 3D tar arbetsflödet för kefalostat till en helt ny nivå. OP 3D har alla protokoll som behövs, såsom laterala projektioner och pediatriska laterala projektioner med justerbar fältbredd, främre/bakre (PA) projektioner och handledsröntgen* – med korta skanningstider och minimal dos. Allt kombineras med ett intuitivt grafiskt användargränssnitt och automatiserade sensorrörelser för smidiga arbetsflöden.

Laterala kefalostatbilder ger anatomisk detaljrikedom och utmärkt synlighet i övergången till mjuk vävnad.

Pediatriska laterala bilder med minskad höjd och minimal strålningsexponering för doskänsliga barnpatienter.

PA-kefalostatbilder är detaljrika tack vare den kraftfulla dedicerade röntgenkällan.

Handledsröntgen för bedömning av patientens ålder och tillväxt.

Program för lateral kefalostat för vuxna patienter och barnpatienter med justerbar fältbredd på 16–26 cm.

ORTHOceph™ Plus-design

Tack vare den patententerade designen är DEXIS OP 3D per definition alltid på rätt höjd för kefalostat om en panoramabild tagits först. Arbetsflödet är enkelt och snabbt tack vare det minimerade behovet av justering.

 

En dedicerad röntgenkälla för kefalostat i kombination med avancerad sensorteknik gör det möjligt att uppnå en hög genomströmning och optimala röntgenparametrar, vilket leder till kliniskt bra resultat med en minimal mängd strålning för patienten.

QUICKcompose™-funktionen: snabb bildgranskningw

QUICKcompose™ är tillgängligt för panorama-, kefalostatoch 3D-modaliteter och ger en snabb förhandsgranskning av bilden som tagits, vilket möjliggör kvick utvärdering. Bilden visas automatiskt i det grafiska användar-gränssnittet så snart skanningen är klar.

Fyra fördefinierade 3D-volymdiametrar plus möjlighet att anpassa volymstorleken.

De fyra fördefinierade synfälten hos DEXIS OP 3D är baserade på verkliga kliniska behov och kan justeras på höjden. Synfältet 5 x ø 5 cm med endo-upplösning är optimerad för diagnostik av enskilda tänder och lokala områden. 

Synfältet 6 x ø 9 cm möjliggör skanning av antingen överkäken eller underkäken, medan synfält 9 x ø 11 cm kombinerar båda. Det största synfältet är 9 x ø 14 cm, vilket möjliggör undersökning av käkled.

4 Upplösning

Low Dose Technology (LDT):
LDT-skanning kan användas i doskänsliga fall och för exponering vid kontroll och uppföljning där dosen ska minimeras eller en lägre upplösning är godtagbar.

Standardupplösning:
Standardupplöst skanning med en optimerad patientdos kan användas för allmän diagnostik.

Hög upplösning:
Högupplöst skanning ger extremt skarpa bilder för mer detaljerad diagnos.

Endo-upplösning: 
Skanning med endo-upplösning (tillgänglig med ø 5 cm) med 80 μm voxelstorlek är särskilt framtagen för endodontiska tillämpningar.

ORTHOselect™ – för optimerade arbetsflöden för 3D-röntgen

Önskat avbildningsområde väljs intuitivt med tandkartan i ORTHOselectTM. Det går att välja enskilda tänder eller hela överkäken eller underkäken eller käkleden. Optimalt synfält ställs in automatiskt baserat på angivet val.

SMARTVIEW™ 2.0: tar styrning till nya höjder

Användargränssnittet till SMARTVIEW™ 2.0 använder tvådimensionella scoutbilder för att göra det möjligt att välja den mest lämpliga positionshöjden och diametern för synfältet baserat på kliniskt behov.

QUICKcompose™ -funktionen: snabb bildgranskning

QUICKcompose™ är tillgängligt för panorama-, kefalostatoch 3D-modaliteter och ger en snabb förhandsgranskning av bilden som tagits, vilket möjliggör kvick utvärdering. Bilden visas automatiskt i det grafiska användar-gränssnittet så snart skanningen är klar.

Tekniska specifikationer

2D / Panoramic 
BildmottagareCMOS
Pixelstorlek (sensor och bild)99 µm
Spänning, röntgentank60-90 kV
Ström, röntgentank2-16 mA
Skanningstid9 sekunder
Bildfältets höjd147 mm
RöntgenprogramStandard, segmenterat, pediatriskt, käkled lateralt, bitewing

 

3D / CBCT 
BilddetektorCMOS
Bildens voxelstorlek80 – 400 μm
Spänning, röntgentank95 kV
Ström, röntgentank2–12.5 mA
Skanningstid10-20 s
Bildernas volymstorlek
(höjd x ø)
5 x 5, 6 x 9, 9 x 11, 9 x 14cm(tillval)
Volymhöjd och volymposition kan justeras via gränssnittet SMARTVIEWTM 2.0.
2D / Cephalometric 
BildmottagareCMOS
Pixelstorlek (sensor och bild)99 µm
Spänning, röntgentank60-95 kV
Ström, röntgentank2–14 mA
Skanningstid10.5 och 8.1 s
Bildfältets höjd180-223 mm
Bildfältets bredd160-260 mm
RöntgenprogramLateralt och pediatriskt lateralt med justerbar fältbredd, främre/bakre (PA) samt handled*

 

Övrigt 
Fokalpunkt, röntgentank0.5 IEC 336 (IEC 60336/2005)
Stöd för DICOM**Finns som alternativ programvara

 

Rullstolsanpassad.
Enheten uppfyller kraven i RoHS-direktivet 2011/65/EU utan några av undantagen i bilaga IV.

* Handledsröntgen med hållare (tillval)
** DICOM är ett registrerat varumärke som tillhör National Electrical Manufacturers Association för deras standard-publikationer om det digitala utbytet av medicinska data.

Mått

Software

DTX StudioTM-sviten kopplar samman behandlingar från början till slut.

Med DEXIS OP 3D kan du använda DTX Studio™ StudioTM-sviten* en digital plattform för tandvårdsbehandlingar som kopplar samman teknik och arbetsflöden – allt från avbildning till diagnostik, planering, implantatkirurgi och restoration.

DTX Studio™ Clinic – en enda programvara för alla röntgendata.

 • Använd en programvara för att få fram och visa alla röntgendata från DEXIS röntgenutrustning, sensorer, intraorala kameror och skannrar. 
 • Öka mottagningens effektivitet med automatiserad schemaläggning av skanningsuppgifter. 
 • Smidig övergång till diagnostik och behandlingsplanering utan behov av att importera eller exportera data.