KaVo-tandvårdssug

Med mer än 40 års erfarenhet av laboratoriesugar – ren laboratorieluft är en självklarhet för KaVo.

Varje år utsätts tandtekniker för i genomsnitt tolv kilo damm som innehåller farliga ämnen. Detta kan leda till hälsoproblem – särskilt på grund av det fina damm som bildas. De farligaste dammpartiklarna är de minsta som är av sådan storlek att de kan andas in. Oavsett om det handlar om kobolt, nickel, beryllium eller kvarts – tandtekniker som slarvar med utsuget utsätter sig för risker, ofta omedvetet. Ämnen som gips, guld och plast kan också medföra negativa följder. 

Generellt sett kan det ha en negativ inverkan på människokroppen om koncentrationerna överstiger de tillåtna gränsvärdena.

Det är därför KaVo prioriterar effektiv utsugning och rening av laboratorieluft i sina produkter. Ett modernt KaVo-sugsystem med smarta funktioner motverkar fint damm i laboratoriet. Arbeta säkert i dentallaboratoriet: KaVo SMARTair Evo täcker dina behov och ger 100 % Dental Excellence på alla nivåer. 

KaVo SMARTair Evo.

Aktivt hälsoskydd med utsug för en arbetsstation.

Med KaVo SMARTair Evo har KaVo ett av de mest effektiva sugsystemen för en arbetsstation i sitt sortiment: Utsuget KaVo SMARTair Evo för en arbetsstation levererar toppmodern sugteknik i tre olika versioner. Antingen integrerad som en lådlösning för enskilda MASTERspace- eller FLEXspace-arbetsstationer från KaVo eller som ett flexibelt fristående alternativ. 

Det kraftfulla och samtidigt imponerande tystgående utsuget KaVo SMARTair Evo för en arbetsstation erbjuder aktivt hälsoskydd för laboratoriearbetsstationer. 

  • Klass M-filter som ger omfattande skydd mot fint damm.
  • Filterpåsar som kan användas på flera olika sätt, mycket fina filter och filter med aktivt kol.
  • 99,99 % av allt fint damm avlägsnas, medan ångor och lukter neutraliseras.

KaVo SMARTair-utsuget har även fyra valbara sugeffektnivåer med automatisk justering av sugeffekten, samt automatisk avstängning. Så bekvämt kan det vara med aktivt hälsoskydd i dentallaboratoriet.

SMARTair evo ->

Ø 12 kg

för damm som innehåller farliga ämnen

om året per tandtekniker.

Ren luft är livsviktigt – men något som aldrig kan tas för givet.

Skydda dig själv och dina medarbetare.

  • Den genomsnittliga exponeringen för damm som innehåller farliga ämnen är 12 kg om året per tandtekniker.
  • Storleken på dammpartiklar som kan andas in ligger på mellan 0,01 och 1 µm.
  • Gränsvärdet för kvarts är 0,00015 g/m³ rumsluft.*
  • Gränsvärdet för gips och guld är 0,0058 g/m³.*

* MAK-värde: Genomsnittlig koncentration på arbetsplatsen. Exponeringsvaraktighet 8 timmar per arbetsdag. Uteslutna är cancerframkallande ämnen enligt § 15a GefStoffV.

KaVos laboratoriesugar är resultatet av över 35 års erfarenhet av utsugssystem

För din hälsas skull.

Keramik – stål – ädelmetall – metylmetakrylat – gips – annat

Dammuppsamling med tredubbelt filtersystem: Endast ett utsugssystem för allt damm och alla ångor – snabbt och enkelt filterbyte

Lungorna är särskilt utsatta för de risker som ultrafint damm medför. Ultrafint damm är den del av det inandningsbara dammet i laboratoriet vars partiklar är mindre än 5 μm.

Eftersom det är så fint kan det lätt komma djupt ned i luftvägarna, till den alveolära regionen, där det kan orsaka den fruktade dammlungan som ett resultat av konstant vävnadsrespons. Skydda dig själv och ditt laboratorieteam med KaVos utsugsenhet.