Hygien behandlingsstolar

Hygien är ett koncept hos KaVo. 

Hygien har alltid stått i fokus inom tandvården. Därför har KaVo under många år utvecklat smarta, integrerade och effektiva hygienlösningar för ett effektivt arbetsflöde på mottagningen. Endast den som kan se och identifiera potentiella risker kan vidta de optimala försiktighetsåtgärderna – för oss på KaVo säger det sig självt. 

KaVos hygienutbud omfattar produkter och arbetsflöden som gör det så enkelt och säkert som möjligt att arbeta i enlighet med de senaste hygienstandarderna och riktlinjerna. 

Eftersom faktorerna tids- och kostnadseffektivitet också spelar en mycket viktig roll på tandläkarmottagningen ägnas särskild uppmärksamhet åt att säkerställa att hygienen på mottagningen inte bara är säker, utan även effektiv. 

Dental Excellence för optimal hygien på tandläkarmottagningen – rena barnleken med KaVo. 

Låt dig övertygas av de smarta KaVo-lösningarna för perfekt hygien på alla nivåer med en gång:

DEKASEPTOL™️ Gel

Den ultimata lösningen för säker rengöring och desinfektion.

OXYGENAL™️ 6

Smidig, tillförlitlig och effektiv vattensterilisering.

Hygien på tandläkarmottagningen blir automatiskt lekande lätt.

Extra säkerhet och effektivitet.

KaVo har ett holistiskt och integrerat synsätt för att kunna erbjuda dig riktiga fördelar när det gäller hygienrelaterad säkerhet och effektivitet. 

Hygien spelar en viktig roll redan under de tidiga stadierna, exempelvis design- och konstruktionsstadiet, samt vid val och bearbetning av rätt ytmaterial – endast högkvalitativa material och ytor som är lätta att rengöra med mycket små mellanrum garanterar säkert och hygieniskt arbete. 

Hos KaVo är hygien smidigt, genomtänkt och smart:

 • Högkvalitativa ytor som är lätta att rengöra.
 • Små mellanrum.
 • Smidig borttagning av viktiga utrustningsdelar för enkel desinfektion.
 • Höljets övre och nedre delar är helt slutna. 
 • Undvik kontakt och därmed korskontaminering med KaVo-fotkontrollen.
 • KaVoLUX 540 LED – beröringsfri manövrering och avtagbara handtag med släta ytor.
 • Noggrant utvalda rengöringsprodukter från KaVo för snabb, effektiv och garanterat god hygien.

Hos KaVo är hygienkonceptet enhetligt.  

Genomtänkt hygien – KaVos lösningar från A till Ö.

Mer säkerhet under alla arbetsmoment – upptäck vad omfattande hygien innebär hos KaVo. Låt dig övertygas av de smarta och beprövade hygienfunktionerna som finns i KaVo behandlingsstolar: 

 • Den integrerade kontinuerliga bakteriereduktionen med OXYGENAL 6 förhindrar att mikroorganismer sprids i behandlingssystemet. 
 • HYDROclean-programmet säkerställer också helautomatisk rengöring av sug- och dräneringssystemet. 
 • En fördel när det gäller hygien med KaVo ESTETICA E70/E80 Vision och KaVo uniQa: Flaskorna med desinfektions- och steriliseringsmedel kan placeras direkt i stolen – nu krävs ingen tidskrävande blandning och påfyllning av vätskorna.
 • Kraftig bakteriereduktion: Perfekt kvalitet på kyl- och sköljvätskorna, även efter långa perioder av inaktivitet.
 • Funktion för instrumentsköljning enligt Robert Koch-institutets (RKI) riktlinjer: Optimal rengöring av de vattenförande slangarna.
 • Hygieniska slangar: Specialmaterial som förhindrar eller minimerar bildning av biofilm.
 • Hygieniskt filter: Med de smidiga och snabbt utbytbara sug- och filtersilarna sparar man in mycket tid på hygienarbete.
 • Avtagbara delar: Handtagen, silikonmattorna, fontänskålarna, instrumentbrickorna och svängarmen är avtagbara, lätta att rengöra och vissa av dem kan steriliseras.
 • Beröringsfri manövrering: Funktioner som den (trådlösa) fotkontrollen och den beröringsfria manövreringen med KaVoLUX 540 LED minimerar risken för korskontaminering och ger maximal säkerhet för dig och din patient.
 • Bättre skydd tack vare backventilen för sprayvatten, eftersom den förhindrar att förorenat sprayvatten sugs tillbaka in i behandlingsstolens slangar.
 • DVGW-certifierat vattenblock (DVGW: tyska tekniska och vetenskapliga föreningen för gas och vatten): Vattenblocket med fritt vatteninlopp uppfyller DVGW-kraven och förhindrar eventuell kontaminering i försörjningssystemet.

Hygienvideor

Ta inga risker!

Effektiva förebyggande åtgärder med genomgående KaVo hygien.

Risken: Vid otillräcklig hygien finns det risk för korsinfektion från patient till patient – och tandläkare och teamet på mottagningen utsätts också för en ökad hälsorisk. Detta beror på att speglar, sonder, pincetter, handstycken, vinkelstycken, turbiner och huvuden samt behandlingsstolens ytor förorenas av mikrober under och efter användning på patienten. 

Smittämnena: Tre potentiella smittämnen måste elimineras:

 1. Bakterier som förknippas med karies, parodontit, pulpainflammation, gangrän och abscesser. 
 2. Bakterier som orsakar halsfluss och lunginflammation, tuberkulos, difteri och andra sjukdomar. 
 3. Virus som kan orsaka vanliga infektioner som förkylning och influensa, herpetiska sjukdomar, aids och hepatit B. 

Infektionsrisk: Vid överföring av sjukdomar spelar riskfaktorerna människa och arbetsutrustning en lika stor roll. Förutom droppinfektion och inokulering är de vanligaste möjliga infektionsvägarna blod, var och saliv, som fastnar på instrumentens in- och utsida. 

Förebyggande åtgärder: På grund av dessa hälsorisker är det absolut nödvändigt att man alltid använder hygieniska arbetskläder samt hand- och munskydd under behandlingar. Efter användning måste instrumenten och behandlingsstolen behandlas effektivt i enlighet med gällande riktlinjer. Man ska naturligtvis också använda engångsmaterial.