CLEANspray & DRYspray

 • Manuell invändig rengöring av tandvårdsinstrument med klassificering semikritisk B klacificering
 • Mycket ekonomisk lösning för manuell användning
 • Alkoholfri rengöring och torkning av instrument

Manuell rengöring för optimal värdebeständighet.

Ökade krav på hygienisk preparering har lett till ett behov av metoder för invändig rengöring vars effektivitet måste ha validerats.

KaVo erbjuder mycket ekonomiska lösningar som används manuellt för validerat intensiv invändig rengöring.

KaVo CLEANspray och KaVo DRYspray – syfte

KaVo CLEANspray: 

Rengöringsspray för intensiv rengöring av insidan av instrument och turbiner (inklusive sprayledningar), med certifierad validering.
 

KaVo DRYspray

För efterföljande torkning av instrument som rengjorts med CLEANspray.

KaVo CLEANspray är en alkoholfri lösning som direkt kan användas för manuell rekonditionering i form av icke-proteinbindande rengöring av ihåliga tandvårdsinstrument: 

 • Sätt dit lämplig adapter på CLEANspray-burken
 • Täck instrumentet med KaVo CLEANpac-påsen och placera drivsidan på den lämpliga adaptern
 • Spraya instrumentet i 3 × 2 sekunder (så att du ser lösningen komma ut)
 • Ta bort instrumentet från adaptern och lägg det åt sidan
 • Låt rengöringsmedlet verka i 1 minut

Efter rengöring och/eller desinfektion använder du den färdigblandade DRYspray för att torka de invändiga ytorna på de raka handstyckena, vinkelstycken och dentalturbiner:

 • Sätt dit lämplig adapter på DRYspray-burken
 • Täck instrumentet med KaVo CLEANpac-påsen och placera drivsidan på den lämpliga adaptern
 • Håll burken upprätt
 • Håll sprayknappen intryckt i minst 3 sekunder

 

KaVo CLEANspray är en alkoholfri lösning som direkt kan användas för manuell rekonditionering i form av icke-proteinbindande rengöring av ihåliga tandvårdsinstrument.

Leveransomfattning och tillbehör

CLEANspray / DRYspray Starterset 2116 P: REF 1.007.0573

bestående av:

 • en burk KaVo CLEANspray 2110
 • en burk KaVo DRYspray 2117
 • en adapter för INTRAmatic
 • en adapter för MULTIflex.
 • KaVo CLEANspray 2110 P: REF 1.007.0579
 • KaVo DRYspray 2117 P: REF 1.007.0580
 • INTRAmatic-adapter för rengöring av instrument med INTRAmatic/ISO-anslutning: REF 1.007.1776
 • MULTIflex-adapter för rengöring av turbiner med KaVo MULTIflex-anslutning: REF 1.007.1775
 • COMFORTdrive-adapter för rengöring av KaVo COMFORTdrive-instrument: REF 1.007.3350
 • Cleanpac-förpackning, 10 st.: REF 0.411.9691