Reparation och underhåll

Utmärkta produkter förtjänar utmärkt service.

Regelbundet underhåll av behandlingsstolar och instrument är avgörande för driftsäkerheten. Dessutom kräver lagstiftningen för medicintekniska produkter underhåll. Därför har KaVo etablerat en effektiv och heltäckande service som utförs snabbt, kompetent och genomtänkt. Det ger dig trygghet och ett smidigt flöde i det dagliga arbetet på tandläkarmottagningen. 

På KaVo finns smarta servicepaket – effektiva, smidiga och professionella. 

KaVos behandlingsstolar.

Det kostar tid och pengar att vänta på service. Spara tid och pengar med förebyggande, regelbundet underhåll.

Som tillverkare av medicintekniska produkter är KaVo skyldig att föreskriva underhåll, säkerhetstekniska kontroller och integrerade enhetstester. Det finns två syften med detta: dels garanteras funktionssäkerheten för att undvika skador, hälsorisker och rättsliga risker. Dels förebygger regelbundet underhåll kostsamma driftstopp. Det hjälper dig också att bibehålla värdet på din behandlingsstol.

Dessutom är alla operatörer, utrustningsansvariga och användare skyldiga att använda utrustningen i enlighet med kraven i lagstiftningen för medicintekniska produkter. Rekommendationen är att årligen utföra underhåll enligt KaVos serviceplan. På så sätt kan vi garantera att dina KaVo-produkter alltid är redo att användas, är säkra och bibehåller sitt värde. Operatörer på tandläkarmottagningar är ansvariga för:

 • genomförande av säkerhetskontroll i enlighet med IEC 62353
 • test av amalgamavskiljare
 • efterlevnad av hygienstandarder

Dessa krav kan uppfyllas inom ramen för det underhåll som utförs av KaVo själva eller partners certifierade servicetekniker. Följande personer är behöriga att utföra reparationer och underhåll:

 • tekniker från KaVo som har fått lämplig produktutbildning
 • tekniker från auktoriserade partners med certifierade servicetekniker 
 • Alla certifierade servicetekniker är dessutom skyldiga att endast använda originalreservdelar.

KaVos underhåll omfattar:

 • testning av alla viktiga funktioner, t.ex. hygienfunktioner, säkerhetsbrytare osv.
 • rengöring av sugsystemet, Aquamat och väljarenheten samt byte av slitna delar
 • byte av slitna delar i vattenblocket och inspektion för att upptäcka läckage
 • inspektion av O-ringar på tandläkar- och assistentelement, slangar och tryck samt byte av slitna delar
 • test av amalgamavskiljare
 • säkerhetstest

Det bästa sättet att förhindra dyra driftstopp.

När det gäller att garantera driftsäkerheten för din behandlingsstol är det bästa att använda en certifierad tekniker som utför service enligt serviceplanen. 

Servicesatsen kan användas för att byta ut nödvändiga delar mot originalreservdelar, vilket säkerställer säkerhet och effektivitet och gör det möjligt att systematiskt utföra underhållsaktiviteter. 

Service Protect+-paketet kan köpas upp till 3 månader efter köpet av en behandlingsstol. De allmänna villkoren för den utökade garantin kan du få via din återförsäljare. Det föreskrivna årliga underhållet är ett obligatoriskt köpvillkor.

 

Mer informationen om Service Protect+

* Förbrukningsvaror och slitna delar samt arbets- och resekostnader ingår inte.

KaVos instrument. 

Smart lösning för säkerhet och bevarande av värde. 

Vi tillverkar och framställer allt på plats hos KaVo i Tyskland för att garantera säkerheten för behandlingsteamet och patienterna, samt för att garantera bästa möjliga behandlingsresultat. KaVos instrument är dyrbara och deras funktion och kvalitet är avsedda att hålla för många års användning. Istället för att kassera defekta produkter lönar det sig nästan alltid att reparera dem med originalreservdelar för KaVos instrument. 

Vi tar vårt tjänsteutbud på stort allvar och därför har vi på KaVo tagit fram en mängd förmånliga och professionella tjänster som sätter nya standarder. KaVos service kan man verkligen lita på, och det faktum att endast originaldelar används vid reparationer spelar en viktig roll för användaren. Detta gör nämligen att vi kan garantera maximal livslängd, tillförlitlig funktion och även fullständig rättslig säkerhet. 

Var försiktig med instrumenten – att inte följa tillverkarens specifikationer kan få oönskade konsekvenser. 

 • Om borrunderdelen är sliten kan borrens hållkraft vara för låg och borren kan tappas under behandlingen.
 • Borrunderdelen kan snurra i chucken och förstöra den.
 • Kullager, drev och chuck kan utsättas för överbelastning, t.ex. genom för långa verktyg.
 • En borrunderdel med skåror/spår kan fastna i instrumentets fastspänningsområde.

The KaVo Box.

Enkel reparationslösning för instrument

Idag måste underhåll och service ske enkelt och smidigt – med KaVo BOX för effektiva KaVo-fabriksreparationer är det inget som helst problem: 

 • KaVo-fabriksreparation direkt hos KaVo i Biberach, utan omvägar 
 • Specialiserade yrkesmän med massor av erfarenhet och kompetens
 • Högsta kvalitet genom användning av originalreservdelar, verktyg och testutrustning från KaVo 
 • Du vet redan i förväg hur mycket du sparar: Förmånliga fasta priser för nästan alla reparationer

KaVo BOX är en snabb, överskådlig och enkel reparationslösning för nästan alla KaVo-instrument och små apparater. 

Mer informationen om KaVo BOX

Detta erbjudande är inte tillgängligt i alla länder.

En KaVo-produkt ska förbli en KaVo-produkt.

Korrekt skötsel, regelbundet underhåll och originalreservdelar är avgörande för att en KaVo-produkt ska kunna förbli en äkta KaVo-produkt. 

Vi finns här för dig – vi på KaVo ser till att vi och våra certifierade servicepartner kan ge dig utmärkt service, så att du kan ge dina patienter din odelade uppmärksamhet under det dagliga arbetet på tandläkarmottagningen. Du känner igen din certifierade servicepartner med hjälp av denna symbol. 

En av dem finns i din närhet och är din första kontaktpunkt för underhåll och service av dina produkter från KaVo.

Riktig Dental Excellence får du bara med KaVo.

KaVos originaldelar. Trygghet i de dagliga behandlingarna.

KaVos service kan man verkligen lita på, och det faktum att endast originaldelar används vid reparationer spelar en viktig roll för användaren. Detta gör nämligen att vi kan garantera maximal livslängd, tillförlitlig funktion och även fullständig rättslig säkerhet. 

KaVos service garanterar kunden bästa möjliga kvalitet på service och reparationer, eftersom KaVo endast använder originalreservdelar. Det är det enda sättet man kan bibehålla Dental Excellence – så länge som tandläkarmottagningen finns. 

e-service på dina villkor.

Enkelt. När som helst. Överallt. 

Med KaVo e-service erbjuder vi enkel och snabb onlinesupport för KaVo-utrustning, programvara, program, databaser och servertjänster – till förmånliga fasta priser. I många fall slipper du på så sätt arbetet med att boka in möten och behöver inte stå för teknikerns resekostnader till och från platsen: KaVos IT-specialister och servicetekniker utför de önskade tjänsterna på distans på din tandläkarmottagnings nätverk.

Eftersom vi utför KaVo e-service vid en tidpunkt som har bestämts i förväg optimeras svarstider och driftstopp på mottagningen kan minimeras. En annan fördel är den fullständiga kostnadstransparensen och kostnadskontrollen – Fakturering sker enligt tydligt definierade och fördelaktiga villkor.

Datasäkerheten är lika säker som villkoren är rimliga: Anslutningen till din tandläkarmottagnings system upprättas via en säkrad ledning, vilket ger dig högsta möjliga datasäkerhet. Dessutom upprättas anslutningen först efter att du uttryckligen har gett din tillåtelse till det.