Paket Service Protect+

Säkerhetspaketet med förlängd garanti som sparar tid och pengar.

Med Service Protect+-paketet vill vi erbjuda den säkerhet du förväntar dig och hjälpa dig att se till att allting på mottagningen fungerar smidigt.

Fördelar

  • Säkerställer överensstämmelse med lagstadgade krav på hygien och funktionssäkerhet.
  • Minskar driftstopp och oplanerade kostnader och ger på så sätt investerings- och planeringssäkerhet.

Villkor

  • Kan köpas i upp till 3 månader efter köp av en behandlingsstol.
  • De allmänna villkoren för förlängd garanti kan du få via din återförsäljare.
  • Ett villkor är det föreskrivna årliga underhållet.

Paketet innehåller:

Ytterligare två år efter det att den lagstadgade garantin har gått ut samt kostnadsfria reservdelar vid behov. Förbruknings- och slitdelar samt arbets- och resekostnader täcks ej.

Genomsnittlig årsförbrukning (12×1 liter) av desinfektions- och rengöringsmedlet DEKASEPTOL för dentala sugsystem. Genomsnittlig årsförbrukning (2×6 liter) av OXYGENAL 6 för desinfektion av vatten för tandvårdsbehandling.

Ett fotstödsskydd som ger ett estetiskt och enkelt skydd för behandlingsstolens klädsel.

Nedladdningar

Kontakt

Nyhetsbrev

Kampanjer
Nedladdningar
Kontakt