Förebyggande underhåll av behandlingsstol

35000

behandlingar och

20000

drifttimmar

står en behandlingsstol i genomsnitt för under

in 12

år.

100000

liter vatten

används under den tiden.

Underhållssatsen för din driftsäkerhet

KaVo-underhållssatsen och en certifierad tekniker är oslagbara när det gäller att garantera driftsäkerheten för din behandlingsstol. Underhållstjänsten kan beställas via din certifierade KaVo-återförsäljare.

Fördelar:

 • Säkerhet – berörda delar ersätts med originaldelar från KaVo
 • Effektivitet – systematisk genomgång av underhållsåtgärderna
 • Sats med alla delar för underhållsservice
 • Innehåller endast originalreservdelar från KaVo

Den bästa metoden för att undvika dyra driftstopp

 • Utförs på önskat datum
 • Regelbundet underhåll skyddar och bevarar investeringen.
 • Underhåll utfört enligt KaVos kvalitetsstandarder.
 • Förbli uppdaterad och i överensstämmelse med gällande hygien- och underhållsstandarder.
 • Minskar kostnaderna för driftstopp och oplanerade reparationer.
Delar som ingår i underhållet
 FunktionssäkerhetSäkerhet för tandläkare, team och patienterKrav enligt lag
Test av alla viktiga funktioner, t.ex. hygienfunktioner, säkerhetsbrytare osv.
Rengöring av sugsystemet, Aquamat och väljarenheten samt byte av slitna delar
Byte av slitna delar i vattenblocket och inspektion för att upptäcka läckage
Inspektion av O-ringar på kontrollpanel och tandsköterskeenhet, slangar och tryck samt byte av slitna delar
Test av amalgamavskiljare
Säkerhetskontroll

Krav på säkerhet genom underhåll

Alla kontroller som krävs enligt lag kan göras som en del av det årliga planerade underhållet:

 • Säkerhetskontroller
 • Visuell besiktning
 • Funktionskontroller
 • Elektriska kontroller
 • Kontroll av amalgamavskiljare (enligt lokala föreskrifter).

Underhåll och kontroller som krävs enligt lag dokumenteras och fungerar som bevis vid certifiering av kirurgikliniken eller vid inspektion från myndigheter.

Dra nytta av vår erfarenhet

 • Omfattningen av var och en av KaVos underhållssatser bygger på många års praktisk erfarenhet.
 • Alla underhållssatser är skräddarsydda för respektive behandlingsenhet.
 • Slitdelar byts i tid och inställningar korrigeras vid behov.
 • Låt våra certifierade specialister utföra underhållet.
Planerade underhållsintervall

Allt underhåll utförs enligt KaVos underhållsschema.

1. Kontroller

 • Alla enhetens funktioner kontrolleras som en del av det planerade underhållet.
 • Du kommer att få detaljerad information vilka tillkommande åtgärder som behöver genomföras utöver de som ingår i förebyggande underhållet.

2. Utbyten

 • Regelbundet byte av slitdelar i strikt enlighet med KaVos underhållsschema.
 • Behandlingsenhetens inställningar modifieras eller justeras vid behov.

3. Certifiering

Alla kontroller som krävs enligt lag kan göras som en del av det årliga planerade underhållet:

 • Sicherheitstechnische Kontrolle nach DIN EN 62353
 • Kontroller av den integrerade amalgamavskiljaren (enligt lokala föreskrifter).
 • Serviceteknikern utfärdar en underhållslogg som bevis.

1. Pumpkolv

 • Kontrollera funktion, rengör och byt ut O-ringar.
 • Ta isär och rengör höljet och byt ut filter.
 • Ta isär pumpkolven och byt ut fjädrar (E70/E80) och tätningar.

2. Aquamat

 • Kontrollera allmän funktion.
 • Byt ut behållaren och rengör locket.

3. Sugventil/extern sugning

 • Byt ut O-ringen och kolvens packning.

4. Vattenenhet

Kontrollera allmän funktion/leta efter läckage.

 • Byt ut vattenfilter, membran och tätningar.
 • Byt ut backventilen.
 • Byt ut plugin-filtret, vatteninloppets koppling och O-ringarna.
 • Kontrollera systemets vattentryck och justera vid behov.

5. Patientenhet

 • Sköljsystemets pip: kontrollera funktion och tätning.
 • Byt ut strålens styrning och O-ringen.
 • Spottkoppens spolning: kontrollera funktion och tätning.
 • Byt ut spottkoppens filter.

6. Tandläkarenhet

 • Sätt tillbaka returluftsfiltret
 • Ta isär och rengör reglerventilen
 • Byt ut kolv, O-ring och membran

Intervall

Alla underhållsåtgärder följer KaVos underhållsschema och dokumenteras steg för steg. Du får en serviceprotokoll som bevis.

Nedladdningar

Kontakt

Nyhetsbrev

Kampanjer
Nedladdningar
Kontakt