KaVo Campus: fortbildning av proffs för proffs.

När man fortbildar sig KaVo Campus får man tillgång till: innovativa fortbildning, erfarna utbildare, trevlig miljö – allt med enastående kvalitet från KaVo.

Dental Excellence möter Learning Excellence på KaVo. 

KaVo Campus står för fortbildning enligt mottot Dental Excellence – hos oss på KaVo är det inte bara produkterna som har enastående kvalitet, utan vi erbjuder även förstklassig rådgivning och service. 

Det omfattande fortbildningsprogrammet på KaVo Campus är den perfekta plattformen för detta: 

  • med sina moderna lokaler på huvudkontoret i Biberach,
  • innovativa och flexibla utbildningsmetoder 
  • erfarna utbildare

är det den perfekta grunden för fortbildning av hög kvalitet och vidareutbildning för tekniker och säljpersonal. 

Fortbildning på KaVo Campus. 

Moderna utbildningsformat för försäljning och service inom tandvårdsbranschen.

KaVos fortbildningar baseras på de modernaste utbildningsmetoderna, där innehållet förmedlas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I KaVo Blended Learning Training kombineras självstudier med onlinelektioner i realtid och klassrumsundervisning. 

Med hjälp av intressanta inlärningstexter och videor, presentationer, webbseminarier och utskrifter förmedlas den nödvändiga kunskapen inom ramen för självstudierna, som avslutas med ett prov innan klassrumsundervisningen börjar. 

Servicekvaliteten är alltid certifierad hos KaVo. 

Servicekvaliteten är alltid certifierad hos KaVo. 

Alla KaVo-återförsäljare genomgår den beprövade KaVo-certifieringsprocessen. KaVo Campus Service Training säkerställer att återförsäljare och tekniker inom tandvårdsbranschen får lämplig fortbildning. Detta ger inte bara hög servicekvalitet hos KaVo, utan är även en viktig del av den nödvändiga KaVo-certifieringen. 

Fortbildningen planeras, genomförs och följs upp av KaVo-specialisterna. Detta säkerställer att utbildningsinnehållet och viktig information förmedlas direkt och på högsta möjliga tekniska nivå. I kombination med den trevliga atmosfären på KaVo Campus blir lärandet en fantastisk upplevelse – och med riktigt bra resultat.