KaVo Campus: szkolenia prowadzone przez ekspertów dla ekspertów.

Nauka w KaVo Campus to: innowacyjne szkolenia, doświadczeni trenerzy, miła atmosfera – jednym słowem doskonałość spod znaku KaVo.

W KaVo doskonałość stomatologiczna idzie w parze z doskonałością kształcenia. 

„Dental Excellence” to motto, które przyświeca również szkoleniom organizowanym w KaVo Campus – ponieważ doskonałość odnosi się nie tylko do produktów, lecz oznacza także mistrzowskie doradztwo i serwis. 

Kompleksowy program szkoleniowy oferowany w KaVo Campus jest idealną platformą do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności:

  • Nowoczesne pomieszczenia w siedzibie głównej w Biberach, 
  • innowacyjne i elastyczne metody szkoleniowe oraz doświadczeni trenerzy stanowią idealną bazę dla wysokiej jakości kształcenia i 
  • oskonalenia zawodowego techników oraz sprzedawców. 

Szkolenia w KaVo Campus. 

Nowoczesne formaty szkoleń z zakresu sprzedaży i usług serwisowych dla sektora stomatologicznego.

Szkolenia KaVo opierają się na najnowocześniejszych metodach treningowych, które gwarantują skuteczne i efektywne przekazywanie treści edukacyjnych. Szkolenia hybrydowe KaVo łączą samodzielną naukę ze spotkaniami odbywanymi online i w warunkach stacjonarnych. 

Ciekawe scenariusze zajęć, filmy, prezentacje, webinary i materiały do wydruku pomagają w przyswojeniu niezbędnej wiedzy osobom uczącym się samodzielnie. Ten etap szkolenia kończy się testem, po którym rozpoczyna się faza nauki stacjonarnej. 

Jakość serwisu gwarantowana certyfikatem KaVo. 

Certyfikat KaVo zapewnia bezpieczeństwo.

Każdy dystrybutor KaVo poddaje się naszemu sprawdzonemu procesowi certyfikacji. KaVo Campus Service Training stanowi integralną część tego procesu i potwierdza, że sprzedawcy i technicy dystrybutora przeszli trening, który gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług serwisowych. 

Szkolenia przygotowują, przeprowadzają i monitorują specjaliści KaVo. Treści szkoleniowe i ważne informacje uczestnicy otrzymują zawsze z pierwszej ręki i na najwyższym poziomie technicznym. W połączeniu z przyjazną atmosferą panującą w KaVo Campus nauka staje się wspaniałym doświadczeniem – i przynosi optymalne wyniki.