KAVO POLSKA SP. Z O.O.


BIURO WARSZAWA / SALA POKAZOWA

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Tel./Faks: 22 395 54 60/61
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania w sali pokazowej

ŁÓDŹ SERWIS

ul. Pomorska 251 lok. 405
92-213 Łódź
Tel./Faks: 42 675 75 33/35

KaVo Polska Sp z o.o.

KRS 00000 25361
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego I Sekcja
NIP: 728-22-23-216
Regon: 472068601
email: biuro@kavokerr.com