Modele dentystyczne i szkoleniowe

Dokładna replika naturalnych zębów.

Badanie KaVo i modele zębów są oparte na szablonie anatomicznym ze wszystkimi odpowiednimi szczegółami morfologicznymi. Funkcjonalny związek między kształtem zęba a morfologią stawów skroniowo-żuchwowych może być nauczany w sposób dydaktycznie znaczący przy użyciu odpowiednich symulatorów pacjenta (G20, G40 i G50).

Praca na modelach dentystycznych pozwala studentom zgromadzić cenne doświadczenia już na początku ich ścieżki zawodowej. KaVo oferuje modele przydatne do kształcenia w takich obszarach, jak protetyka, stomatologia odtwórcza, periodontologia, stomatologia dziecięca, chirurgia lub implantologia. 

Wszystkie modele dentystyczne i szkoleniowe KaVo wiernie naśladują anatomiczny kształt uzębienia i zostały wykonane tak, by przypominały naturalne zęby aż po najdrobniejsze detale, ze wszystkimi subtelnościami morfologicznymi. Modele nie tylko umożliwiają wykonywanie wszelkiego rodzaju preparacji, lecz także pozwalają na zobrazowanie naturalnego i funkcjonalnego związku między kształtem zęba a morfologią stawu skroniowo-żuchwowego w odpowiednim symulatorze pacjenta, tworząc w ten sposób doskonałe warunki do nauki przyszłych stomatologów. 

Model zębów ze wszystkimi szczegółami morfologicznymi.

Fakt, że dla KaVo człowiek jest zawsze miarą, jest widoczny nie tylko w realistycznym wyglądzie zębów, ale także w materiale użytym do ich wykonania.

Twardość tego plastiku jest podobna do twardości ludzkiej zębiny. Daje to studentom odpowiednie wyczucie do późniejszego wykorzystania na pacjentach od samego początku.

Proste mocowanie modeli w artykulatorze.

Modele zębów można umieścić w dowolnym artykulatorze o odpowiedniej wysokości za pomocą płytki montażowej. Modele można ustawić we właściwej pozycji zgodnie z danymi artykulatora.

Cechy szczególne

Modele KaVo gwarantują nie tylko relację zębów "1 do 2", ale także doskonałą okluzję, zarówno w przypadku modeli dla dorosłych, jak i modeli pediatrycznych.

Podobnie jak u ludzi, kontakty okrężne są naturalnie obecne.

Zęby modelowe z opatentowanym mechanizmem zatrzaskowym (blokowane do badań) lub anatomicznie uformowane zęby korzeniowe dla modeli dorosłych.

1. Krzywa Spee'a
2. Linia Pound
3. Krzywa Wilsona

Struktura modelu: Tak prosta, jak to tylko możliwe.

Wszystkie modele (w tym z częściowym uzębieniem) z mechanizmem zapadkowym mają identyczną strukturę modelu.

Grzebień blokujący 7) może być również używany do badań i zapobiega niekontrolowanemu usuwaniu zębów. Alternatywnie, do badań można zamówić zęby kontrolne z grawerem laserowym "E".

  1. Zęby
  2. Dziąsło
  3. Śruby
  4. Podstawa modelu
  5. Mechanizm blokujący / element sprężynowy
  6. Płytka
  7. Grzebień blokujący