Edukacja cyfrowa

Dental Excellence dla edukacji stomatologicznej.

Temat cyfryzacji cieszy się w nowoczesnej stomatologii coraz większym zainteresowaniem, dlatego warto go uwzględnić w edukacji stomatologicznej. 

Edukacja cyfrowa ukierunkowana na większą przyjemność, wydajność i jakość – to „Dental Excellence” w edukacji stomatologicznej.

Aby wspierać uniwersytety i naukowców w zrównoważonym rozwoju, KaVo oferuje innowacyjne rozwiązania, produkty i systemy do edukacji stomatologicznej i kształcenia ustawicznego, które umożliwiają efektywne nauczanie cyfrowe. 

Dzięki temu już na starcie studenci poznają możliwości, jakie oferują najnowsze technologie. 

Wykładowcy korzystający z inteligentnych rozwiązań cyfrowych i materiałów szkoleniowych KaVo mają więcej czasu, aby skupić się na jakości i efektywności pracy dydaktycznej.

Dental Teacher 4.0

Summa cum laude za przekonującą prezentację i intuicyjną obsługę.

Ocena preparacji w 120 sekund: program Dental Teacher KaVo w łatwy i wygodny sposób zapewnia zachowanie procedur w ramach szkolenia przedklinicznego. Dental Teacher wspiera studentów na etapie szkolenia przedklinicznego poprzez cyfrową ocenę wykonanych przez nich preparacji: szybko, obiektywnie i automatycznie – wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. 

Oprogramowanie Dental Teacher jest tak łatwe w użyciu, że studenci mogą w pełni skoncentrować się na doskonaleniu swoich umiejętności praktycznych. Cały proces ewaluacji zajmuje tylko dwie minuty. 

  • Preparacja zęba lub miazgi oraz widoki całej szczęki wyświetlają się na ekranie w jasny i przejrzysty sposób, a w razie potrzeby można je zaprezentować w układzie jeden nad drugim.
  • Program pozwala na tworzenie przekrojów, obliczanie wymiarów i kątów oraz wykonywanie zrzutów ekranu, aby zaprezentować lub udokumentować wykonane zadanie.
  • Na życzenie praca jest przypisywana do zdefiniowanego rekordu danych, łącznie z automatyczną archiwizacją. 

 

Informacje o produkcie Dental Teacher 4.0

EDUnet Ultra HD

Inteligentna komunikacja cyfrowa w szkoleniu przedklinicznym.

KaVo EDUnet Ultra HD to sieć edukacyjna, która zapewnia łatwą i skuteczną komunikację internetową między nauczycielem a studentem. Wykładowca może łatwo i wygodnie nadzorować poczynania swoich studentów z jednego miejsca. Dzięki licznym inteligentnym funkcjom EDUnet Ultra HD pozwala na oszczędność czasu, a jednocześnie indywidualizację wsparcia i kontroli.

Sieć KaVo EDUnet Ultra HD działa całkowicie niezależnie od już dostępnego lub planowanego w przyszłości oprogramowania i infrastruktury sprzętowej, a w miarę rosnących potrzeb może być stopniowo rozbudowywana. 

Pierwszy poziom rozbudowy obejmuje osobny monitor dla każdego uczestnika, co umożliwi indywidualne śledzenie prezentacji i demonstracji na żywo w czasie rzeczywistym. Dzięki transmisji wideo w pełnoekranowej rozdzielczości HD studenci uczestniczą w zajęciach tak, jakby siedzieli w pierwszym rzędzie – mogą dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły preparacji. Ponieważ każdy uczestnik korzysta z własnej stacji roboczej, może w spokoju i bez stresu skoncentrować się na najbardziej skomplikowanych zagadnieniach i, w razie potrzeby, dyskretnie uzyskać pomoc wykładowcy. 

W taki to sposób niezależne rozwiązanie programowe KaVo EDUnet Ultra HD nie tylko przyczynia się do poprawy jakości i efektywności kształcenia przyszłych stomatologów, ale także zapewnia pełną swobodę planowania i niezbędne bezpieczeństwo inwestycji. Skoncentruj się na najważniejszym zadaniu teraz i w przyszłości – zapewnij swoim studentom doskonałą edukację.

Informacje o produkcie EDUnet Ultra HD