Informacje prawne / Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Podmiot odpowiedzialny za treść 
Adres:KaVo Dental GmbH 
Bismarckring 39 
88400 Biberach 
Deutschland
Tel:+ 49 (0) 7351 56-0
Email:Formularz online
Zarząd:Oliver Krett, Armin Imhof
Nr VAT:DE 814 266 551
Rejestr handlowy:HRB 641816 (Registergericht Ulm, Niemcy)
Nr WEEE-Reg.:DE 69293880
Aufsichtsbehörde Medizinproduktegesetz:Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bonn

 

Informacje prawne

Firma KaVo dziękuje za odwiedzenie tej strony internetowej i zainteresowanie jej produktami. Odwiedzający może zostać poproszony o dane osobowe. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe gromadzone na stronie internetowej firmy KaVo Dental GmbH będą przechowywane, przetwarzane i w razie potrzeby przekazywane Grupie KaVo wyłącznie w celu udzielenia pomocy konkretnej osobie, wysłania informacji o produktach lub przedstawienia ofert usługowych. Firma KaVo zapewnia, że przekazane dane będą traktowane jako poufne zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów dotyczących ochrony danych.

 

Prawa autorskie

© Prawa autorskie KaVo Dental GmbH, Biberach, Niemcy Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich układ na stronach internetowych firmy KaVo są chronione prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, zmieniania lub udostępniania treści niniejszej strony internetowej osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre strony internetowe firmy KaVo mogą również zawierać zdjęcia objęte prawem autorskim osób trzecich.

 

Marki

O ile nie określono inaczej, wszystkie marki na stronach internetowych firmy KaVo są chronione przepisami prawa o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, logo i symboli firmy KaVo.

 

Brak gwarancji

Ta strona internetowa została przygotowana z bardzo dużą starannością. Niemniej jednak firma KaVo nie gwarantuje, że zawarte na niej informacje są bezbłędne i dokładne. Firma KaVo nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z tej strony internetowej, o ile takie szkody nie wynikają z celowego lub rażącego zaniedbania ze strony firmy KaVo. Należy pamiętać, że wszelkie opisy, obrazy i grafiki przedstawione na tej stronie internetowej mogą ulegać zmianom technicznym. Minimalne różnice kolorów wynikają z odcieni kolorów monitora.

 

Ogólna równość

W większości tekstów na tej stronie używana jest tylko jedna forma płci, aby zapewnić lepszą czytelność. Nie ma to wpływu na fakt, że informacje odnoszą się do wszystkich płci.

 

Brak licencji

Firma KaVo przedstawia innowacyjną i nieustannie rozwijaną stronę internetową. Mamy nadzieję, że podobnie jak dla nas, również dla Państwa strona ta była źródłem inspiracji. Zawarta tu własność intelektualna, taka ja patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, jest chroniona. Strona ta nie udziela żadnej licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Kavo ani osób trzecich.