KaVo Polska Team

Zarząd

BIURO / SALA POKAZOWA / SERWIS
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Tel. 0048 607 640 826 lub 22 395 54 60
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania w sali pokazowej

KaVo Dental Poland Sp.zo.o.
NIP 899-290-68-18
KRS 0000922278
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa 
email: biuro@kavo.com

Członek Zarządu
Dyrektor Sprzedaży KaVo Unity, Instrumenty i Radiologia
ZBIGNIEW KANTYKA
Tel: 22 395 54 60
e-mail: zbigniew.kantyka@kavo.com

Członek Zarządu
DOMINIK WEISS

Członek Zarządu
OLIVER KRETT

Prokurent
CEZARY KLUCHA

Dział Sprzedaży

Instrumenty
MAGDALENA JANUSZKIEWICZ
Tel: 601 484 881
e-mail: magdalena.januszkiewicz@kavo.com

Wyposażenie gabinetu i pracowni protetycznej
ZBIGNIEW KANTYKA
Tel: 601 212 965
e-mail: zbigniew.kantyka@kavo.com

Specjalista ds. sprzedaży
ANNA ŻAK
Tel: 22 395 54 68
e-mail: anna.żak@kavo.com

Specjalista ds. sprzedaży i serwisu
ADRIANNA MAŃKOWSKA
Tel: 22 395 54 60
e-mail: adrianna.mankowska@kavo.com

Specjalista ds. logistyki
MONIKA KACZYŃSKA
Tel: 601 447 169
e-mail: monika.kaczynska@kavo.com

Dział Rozwiązań Cyfrowych

Specjalista ds. aplikacji klinicznych Lider sprzedaży - Rozwiązania cyfrowe | KaVo
MATEUSZ SZKLINIARZ
Tel: +48 696 576 513
e-mail: mateusz.szkliniarz@kavo.com

Specjalista ds. rozwiązań cyfrowych
MARCIN RELISZKA
Tel: +48 696 573 825
e-mail: marcin.reliszka@kavo.com

Księgowość i Administracja

Dyrektor Finansowy
CEZARY KLUCHA
Tel: 22 395 54 60
e-mail: biuro@kavo.com

Główna Księgowa
MARIA BIENIAS
Tel: 22 395 54 69
e-mail: biuro@kavo.com