DEKASEPTOL™️ Gel

  • Desinfektions- och rengöringsmedel som har tagits fram just för dentala utsugsenheter
  • Omfattande skydd för patienter och personalen på mottagningen
  • Doseringsdispenser för exakt dosering

Det säkra valet för rengöring och desinfektion.

KaVo DEKASEPTOL Gel är förstahandsvalet när det gäller att rengöra och desinficera utsugsslangarna och utsugssystemen till behandlingsstolarna på ett säkert sätt, eftersom den fäster på viktiga områden istället för att bara spolas igenom. Gelen är färdigblandad och redo att användas. Den är enkel att använda direkt via doseringsdispensern.

Rengörings- och desinfektionsmedlet för dentala sugsystem.

Gelen är färdigblandad och kan enkelt börja användas direkt och med exakt dosering tack vare doseringsdispensern. Det innebär att du sparar värdefulla minuter samt undviker hudkontakt och smutsiga arbetsytor. 

DEKASEPTOL gel fäster på sugslangarnas innerväggar och ger förlängd antimikrobiell depåverkan. Gelen spolas inte rakt igenom slangarna och har därför en långtidsverkan.

Klar att använda. Ingen omrörning, skakning eller blandning – DEKASEPTOL gel är en bruksfärdig blandning och är omedelbart aktiv.

Enkel att använda. Ingen blandning innebär även inga misstag, ingen kontakt med känsliga händer, inga smutsiga arbetsytor och inget slitage på material. Helt rent.

Sparar tid. Hela sugsystemet desinficeras inom 80 sekunder. Genomsnittlig tidsbesparing per behandlingsenhet är 2–3 minuter.

Baktericid, levurozid, viricid, tuberkulocid, verksam mot HBV och verksam mot HIV. Fullständigt skydd för patienter och personal.

Utvecklat av KaVo i samarbete med Ecolab. 

Enkel att använda

DEKASEPTOL gel är bruksfärdig och mycket snabb att använda. En fullständig desinfektionscykel för hela sugsystemet kan utföras inom ca 80 sekunder.

 

Det är så enkelt – salivsug och sugslangar med stor volym

1. Sug med jämna mellanrum upp en liten mängd kallt vatten från KaVo AQUAmat...

2. Tryck ned mätlocket en gång med den anslutna sugspetsen eller för hand.

3. Sug upp den uppmätta dosen av DEKASEPTOL gel från mätlocket (upprepa stegen vid rengöring/desinfektion av slangar med stor volym).

4. Ta bort av slangen och sätt tillbaka den i sin hållare ... eller någon lämplig behållare

 

Spottkopp

1. Tryck ned mätlocket en gång.

2. Häll ut den uppmätta dosen av DEKASEPTOL gel i spottkoppen.

3. Sprid ut DEKASEPTOL-gelen med en borste och låt den verka.

4. Skölj sedan och tvätta ur spottkoppen med hjälp av spolningen och en borste.

Nedladdningar

Kontakt

Nyhetsbrev

Kampanjer
Nedladdningar
Kontakt